Annonse
Foto: ID 32620117 © Vectoraart | Dreamstime.com

Skaff deg en djevelens advokat

Forskere fra Standford Graduate School of Business har i en studie sett på en type dynamikk i team som de omtaler som skjeve konflikter. I praksis betyr dette at det finnes én person i teamet – eller en en gruppe som er i mindretall – som på konstruktivt vis peker på forskjeller og svakheter i måten teamet nærmer seg et problem på.

Når meninger som går på tvers av flertallet presenteres på en nyansert måte, slik at de andre teammedlemmene ikke opplever det som en konflikt, kan de bane vei for det forskerne omtaler som sunn uenighet, viser eksperimentene som er gjort.

Lindred Greer, professor i organisasjonsadferd ved Standfrod GSB, bruker i en artikkel hos Insights by Stanford Business en oppstartsbedrift som eksempel. Tenk deg et team der ett av medlemmene i teamet vet at en bestemt måte å kode en webside på, vil føre til problemer senere. Hvis vedkommende stiller spørsmål ved flertallets syn på en måte som ikke oppfattes som en konfrontasjon, vil det ifølge Green føre til reflekterende diskusjoner. Noe som igjen kan gi et bedre produkt.

Studien fra Greer og kollegene viser at team som har én person eller en mindretallsgruppen som tar rollen som djevelens advokat, gjør det bedre enn team som mangler disse motkreftene. Hvis alle teammedlemmene er uenige, ødelegges imidlertid effekten. Da eskalerer gjerne uenighetene til konflikter det er vanskelig å løse.

Noe av nøkkelen for å få uenighet til å resultere i bedre resultater, er ifølge forskerne at uenigheten kommuniseres på en måte som ikke fremstår som en direkte konfrontasjon. Når ledere ser etter en djevelens advokat for å optimalisere teamet sitt, handler det altså ikke bare om å finne en som har kvalifiserte motargumenter. Det handler også om å finne noen som klarer å legge motargumentene fram på vettugt vis. 

Annonse
Annonse