Annonse
Foto: Sykepleierne rapporterte om at de var 20 prosent lykkeligere med seks-timers arbeidsdag. Som et resultat, gjorde de 64 prosent mer aktiviteter med beboerne på aldershjemmet.  

6-timers arbeidsdag gjør deg mer produktiv

Konklusjonen er klar: kortere arbeidsdag er ikke bare bedre for helsa, den gjør deg også mer produktiv.

Det var den britiske nettavisen The Independent som først omtalte studien som bekrefter noe som har blitt debattert i årevis.   

Tanken bak eksperimentet var å sammenlikne en gruppe sykepleiere som jobbet seks-timers arbeidsdag med en kontroll-gruppe i en liknende setting.

En av måtene studien målte produktivitet, var ved å sammenlikne kvaliteten hver enkelt sykepleier ga.

Funnen viser at de sykepleierne som jobbet seks-timers arbeidsdag var mer produktive enn de som jobbet lengre dager.

68 prosent av de sykepleierne som jobbet seks-timers dager tok ut halvparten så få dager med sykefravær som de andre. Ikke bare det, studien viser at det var tre ganger mindre sannsynlig at de kom til å sykemelde seg i en to-ukersperiode.

«Dersom sykepleierne er mer på jobb og er mer friske, så betyr det at kontinuiteten på aldershjemmet har økt. Det betyr høyere kvalitet i omsorgen», Bengt Lorentzon, en av forskerne som var med i prosjektet.

Sykepleierne rapporterte om at de var 20 prosent lykkeligere med seks-timers arbeidsdag. Som et resultat, gjorde de 64 prosent mer aktiviteter med beboerne på aldershjemmet.  

Annonse
Annonse