Annonse

Sykepleiere

Enighet i lønnsoppgjøret for sykepleierne – streik avverget

Norsk Sykepleierforbund (NSF) og KS ble natt til torsdag enige om lønnsoppgjøret for sykepleiere i kommunal sektor.

Lill Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet«Det en enorm emosjonell belastning å vite at en i realiteten kan være en bøddel når man går på jobb»

Sykepleierne vil ikke videreføre koronaavtale

Verken Sykepleierforbundet eller noen de involverte forbundene ser behov for å forlenge avtalen som tillot ekstra belastning under koronakrisen.

Ingen koronapust i bakken for sykehusansatte

Sommerferie og kraftig nedgang i tallet på koronapasienter har ikke ført til mindre travle tider på flere norske sykehus. Snarere tvert imot.

Leder

Helter uten belønning

Sykepleierne verden over er blitt helter under koronakrisen. Til tross for skjerpede krav og høye forventinger må sykepleierne belage seg på et magert lønnsoppgjør i år og minimalt gjennomslag for berettigede krav.

Umeå-sykepleiere får 80.000 kroners bonus for sommerjobbing

Sykepleiere i Umeå som jobber ekstra i eldreomsorgen i sommer får 80.000 kroner i bonus.

Mange sykepleiere er redd for å smitte eldre på sykehjem

I en ny og omfattende undersøkelse sier åtte av ti sykepleiere at de er redd for å koronasmitte de eldre på sykehjem.

Helsearbeidere i frontlinjen– Mye usikkerhet fra ledelsen

To helsearbeidere som jobber i felten forteller om lite tilgjengelig smittevernutstyr, mangel på informasjon fra kommunen og bekymrede brukere.

Så mye helsepersonell har Norge i «reserve»

I fjor var det i overkant av en halv million mennesker som har helse- og sosialfaglig utdanning i Norge. Rundt 100.000 er derimot utenfor arbeidsstyrken.

Lederspeilet

Leder syke­pleierne ut av offerrollen og inn i leder­rollen

​​​​​​​Norge trenger minst 30.000 ekstra sykepleiere de neste ti årene. En mer sentral premissleverandør i helsevesenet enn Lill Sverresdatter Larsen (40) er det derfor vanskelig å peke på for tiden. – Et mål er at Norge får sin første helsedirektør med sykepleier­bakgrunn, sier hun.

Stor variasjon i sykepleiernes arbeidstid

Ved Finnmarkssykehuset HF har sykepleierne 97 prosent stilling i gjennomsnitt, mens kollegene ved helseforetakene Fonna og Østfold er nede i 85 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Nybø vil at flere sykepleierstudenter skal ha praksis i kommunene

Regjeringen skal bruke 30 millioner kroner på prosjekter som skal skaffe flere praksisplasser for sykepleierstudenter i kommunene.

PrimærhelseteamPrøveordningen utvides

55 millioner kroner er bevilget til å utvide ordningen med primærhelseteam. Det åpnes også for at flere legekontor kan bli med i prøveordningen.

Disse skal utdanne spesialsykepleiere til høsten

I første omgang opprettes det 30 studieplasser, og nå er det klart hvilke fem studiesteder som har fått tildelt de nye plassene.

Flere studieplasser for spesialsykepleiere

Regjeringen foreslår en opptrappingsplan som vil gi 80 nye studieplasser for spesialsykepleiere.

SSBNorge vil mangle 28.000 sykepleiere i 2035

Ifølge en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) vil Norge i 2035 mangle 28.000 sykepleiere og 18.000 helsefagarbeidere.

Guttene blir glemtVil bort fra «varme hender» og over til «kloke hoder»

Helsevesenet rekrutterer for få menn. Universitetslektor tror på holdningsendring.

HeltidsbarometerTelemark er helsevesenets heltidssinke

Det er store geografiske forskjeller hvor det lyses ut flest og færrest heltidsstillinger. Telemark gjør det skjeldnest.

Stadig flere sysselsatte menn innen helse- og sosialfaglige yrker

Det er spesielt stor vekst blant mannlige barne- og ungdomsarbeidere og helsefagarbeidere.

HeltidsutfordringenMannlige sykepleiere jobber mer heltid enn kvinner

En av tre sykepleiere jobber deltid, viser en fersk rapport fra Statistisk sentralbyrå.

Seks av ti sykepleiere mener de får for lite tid til sykepleie

Renhold og kjøkkenarbeid tar for mye av arbeidstiden til sykepleierne. Det blir for lite tid til sykepleieoppgaver, viser en ny undersøkelse.

Slik skal Fredrikstad friskmelde en destruktiv deltidskultur

I Fredrikstad kommune snakker de seg til mer heltid i helsesektoren.

Tittelen helsesøster er historie

Helsesykepleier tar over, kompetansen er den samme.

Mest vold og trusler i helseyrker

Det er oftest pasienter og klienter som står bak trakasseringen.

EldrebølgenAdvarer mot økende kompetansegap i helsevesenet

– Geriatri må få høyere status, sier Gunn Marit Helgesen, sjef i KS, mens helseministeren skylder på utdanningsinstitusjonene.

100 nye studieplasser til sykepleierutdanning

Regjeringen og KrF har i revidert budsjett satt av midler til 100 nye studieplasser til sykepleierutdanning. Plassene fordeles på studiesteder over hele landet.

Dårlige arbeidsforholdUnge sykepleiere vil ikke jobbe i eldreomsorgen

En av fire sykepleiere ønsker ikke å jobbe med eldre, viser ny forskning.

Økt mangel på arbeidskraftStor mangel på sykepleiere

NAVs bedriftsundersøkelse viser at mangelen på arbeidskraft i norske bedrifter til sammen utgjør 44.400 personer.

Lønnsoppgjør500.000 til erfarne sykepleiere

Norsk Sykepleierforbund og Spekter har kommet til enighet i tariffoppgjøret.

Fleire årsverk i omsorgstenesta

Samtidig aukar talet på brukarar av omsorgstenester

Behovet for sykepleiere kan bli doblet innen 2040

I løpet av de nærmeste tiårene kan det bli behov for dobbelt så mange sykepleiere som i dag, viser en ny rapport.

ArbeidstilsynetMå gi opplæring i å håndtere vold og trusler på jobb

Én av fire i helsesektoren har opplevd vold og trusselsituasjoner på arbeidsplassen.

Vil styrke rekrutteringenKarakterkrav til sykepleierne

Nå vil regjeringen innføre minimumskrav om karakter tre i fagene norsk og matematikk for studenter som vil inn på sykepleierutdanning.

UtfordrendeVanskeligst å rekruttere sykepleiere til kommunene

Bedre lønn, gode arbeidstidsordninger og flere heltidsstillinger er oppskriften på problemet, mener Norsk sykepleierforbundet (NSF).

LederSykepleierkrise på gang

Mangelen på sykepleiere rammer de eldre stadig hardere. Det må tas håndfaste politiske grep for å sikre nok tilgang på sykepleiere, skriver redaktør Magne Lerø.

Sykepleierkrise4000 stillinger – null søkere

Eldrebølgen er nær – samtidig blir sykepleiermangelen ved norske sykehjem bare mer og mer prekær.

Flest nyutdannede sykepleiere slutter i spesialhelsetjenesten

Halvparten av nyutdannede sykepleiere begynner å jobbe på sykehus etter endt studium. Samtidig er det herfra flest faller fra.

Én av fem nyutdannede sykepleiere jobber ikke i helsetjenesten

– En måte å møte det økte behovet på er ved å utdanne flere. I tillegg er det viktig at utdannede sykepleiere ønsker å forbli i yrket gjennom et langt arbeidsliv, påpeker SSB.

Mangler 4.000 sykepleiere– Kompetente unge kommer ikke gjennom nåløyet

Norge skriker etter flere sykepleiere. Samtidig har opptakskravene for å komme inn på sykepleierstudiet økt så kraftig at flere flinke unge ikke kom seg gjennom det trange nåløyet i høst.

Steile fronter mellom partene i sykepleierstreiken

Nesten tre av fire sykepleiere i Kreftforeningen streiker fra mandag. De mener de har fått liten respons fra arbeidsgiveren.

Sykepleierne trapper opp streiken i Kreftforeningen

Etter to måneder er konflikten i Kreftforeningen er fortsatt like fastlåst. Nå trapper sykepleierne ytterligere opp streiken.

Færre løfter tungt, jobber i dårlig inneklima eller i passiv røyk

Sykepleiere er mest utsatt for ryggsmerter og 44 prosent av dem sier at de har dårlig inneklima på jobb.

Reduserte helsekostnadene med 40 prosent

Nederland har revolusjonert helsesektoren med konseptet «naboomsorg».

SynspunktForskning på nut og nes

Sykepleiere, ingeniører og lærere er en del av løsningen på vår tids store samfunnsutfordringer. Nå skal norske kommuner få bedre verktøy til å takle klimautfordringer og eldrebølge.

Økende mangel på sykepleiere i Norge

Ifølge NAVs bedriftsundersøkelse er det økende mangel på arbeidskraft i sykepleieryrket i Norge.

Vanskeligst å skaffe sykepleiere

KS har spurt rådmenn og fylkesrådmenn om hvilke utfordringer de har som arbeidsgivere.

6-timers arbeidsdag gjør deg mer produktiv

I fjor finansierte den svenske regjeringen et eksperiment som gikk ut på at sykepleiere ved Svartedalens aldershjem fikk redusert arbeidsdagen fra åtte til seks timer.

anne_kari_bratt.jpg

– Vi kan ikke drive sykehus basert på frivillighet

Spekter-sjef Anne-Kari Bratten mener Norsk Sykepleierforbund intensiverer motstanden mot hyppig helgevakt i sommer.

sykepleier2__yu.jpg

Innleid kommunal sykepleier jobbet 57 dager i strekk

To sykepleiere innleid av Trondheim kommune har jobbet 50 og 57 dager i strekk uten fri. Flere av dagene har de jobbet ulovlige dobbeltvakter og opp mot 16 timer i døgnet.

ahus__wikipedia.jpg

Ber om hjelp

Flere syke enn beregnet samtidig som 160.000 innbyggere fra Groruddalen og Follo ble tillagt sykehuset, har gjort at Ahus nå ber andre sykehus om å få låne sykepleiere fra andre sykehus.

sykehuskorridor.jpg

– Ufrivillig deltid er unødvendig

Det er mangel på sykepleiere. Mange jobber ufrivillig deltid, men slik må det ikke være, mener Kari Ingstad ved Høgskogen i Nord-Trøndelag.

sykehus__vadim_.jpg

Enda mer deltidstvang

Oslo universitetssykehus vil erstatte heltidsansatte sykepleiepersonell med deltidsansatte. De ansatte opplever forslaget som kvinnefiendtlig.

skole_l__rer.jpg

Sykepleiere og lærere taper på utdanning

Personer med høyere utdanning tjener i gjennomsnitt mer i løpet av livet enn de som går rett ut i arbeidslivet etter endt skolegang. Sykepleiere og førskolelærere tjener mindre.

Annonse
Annonse
Annonse