Annonse
Foto: ID 35159428 © Alain Lacroix | Dreamstime.com

Sjefenes dårlige samvittighet

I en spørreundersøkelse gjort av magasinet Chef, har 1272 svenske ledere fortalt om oppgavene de skyver foran seg. Du vet, disse oppgavene som ligger der og tærer på samvittigheten. Disse oppgavene som tapper deg for energi og forårsaker stress, allerede før du har fått begynt på dem. (Eller kanskje nettopp derfor).

I undersøkelsen forteller hver tredje sjef at de blir stresset av arbeidsoppgavene de utsetter. Hver fjerde sjef legger skylden på seg selv og tenker at de er dårlige sjefer.

Hvis vi antar at det ikke er enorme forskjeller på svenske og norske ledere, kan kanskje noen og hver kjenne seg igjen i denne listen. Dette er de områdene der de svenske lederne oftest utsetter gjøremål:

  • For- og etterarbeid i tilknytning til møter (19 %)
  • Langsiktig strategisk arbeid (18 %)
  • Analyse og overvåkning av omverdenen (18 %)
  • Etterutdanning (16 %)
  • Administrasjon (16 %)

Hvorfor velger så lederne å utsette oppgaver isteden for å ta tak i dem? Svaret er ikke så overraskende. 40 prosent av lederne oppgir at det skjer fordi de ikke har tid til alt. 17 prosent forteller at de utsetter oppgaver når de ikke oppleves som viktige nok. 16 prosent utsetter kjedelige oppgaver og 12 prosent utsetter fordi de jobber best under tidspress. 8 prosent innrømmer at de utsetter følsomme saker som er vanskelige. 5 prosent skyver oppgaver foran seg når de ikke har kompetanse til å løse dem.

Chef gjennomførte spørreundersøkelsen som en web-enquete i månedsskiftet november/desember 2015. 59 prosent av de som svarte var kvinner. 41 prosent menn. Lederne som deltok i undersøkelsen jobbet på toppleder- eller stabsnivå (43 prosent), mellomledernivå (36 prosent) eller gruppeledernivå (13 prosent). 

Annonse
Annonse