Annonse
Illustrasjonsfoto. Norges Taxiforbund frykter ingenting, skriver Hagtun, så lenge det konkurreres på like vilkår. Foto: NTB scanpix
Synspunkt

Nå handler det om taxi, Andreassen

Atle Hagtun er redaktør i Norges Taxiforbund.

SYNSPUNKT: Det er jo direkte oppsiktsvekkende at han nå sier Uber ikke er delingsøkonomi, siden det er nettopp dette som har vært kjernen i så vel Ubers som hans egne påstander. Nå handler det plutselig om å sammenligne Oslo Taxi og Bergen Taxi. Den tror jeg begge kommer godt ut av.

Andreassen gjentar sine gamle påstander om at Norges Taxiforbund kjemper for privilegier og er imot alle endringer. Der er tøv og utenomsnakk.

Det er Stortinget som har vedtatt at all persontransport skal skje i kontrollerte former. Derfor løyver, og en rekke andre krav og bestemmelser for å oppnå de samfunnsmessige målene i transportpolitikken. De er vedtatt av hensyn til forbrukerne og samfunnet, og det er ikke taxiforbundets oppgave å endre disse spillereglene.

Når man hevder at Uber representerer noe nytt og bedre, må det forklares hva dette er. Også det går Andreassen bort fra nå. De lavere prisene var nemlig ikke reelle, teknologien er ikke spesiell, forretningsmodellen var verken ny eller moderne. Alle argumentene Andreassen og andre tidligere har brukt, har falt i møte med virkeligheten. Uber endte i straffesaker, skatteoppgjør og inndragninger, ikke bare i Norge, men i store deler av Europa. I tillegg er det etterforskning i USA for korrupsjon i Asia, og mye annet.

Andreassen sier ikke noe om hva i drosjemarkedet som ikke fungerer tilfredsstillende, men skryter av Bergen Taxi. Kunder i Oslo har stor tillit og tilfredshet med Oslo Taxi. Sentraler rundt i landet driver utmerket i et godt og gjennomtenkt system. Det er selvsagt derfor det fortsatt består.

Problemet er en for stor forskjell mellom sentraler, fordi det har vært en politikk i de større byene å slippe til alt for mange som bare kan konkurrere på gateturer. Det har ført til høyere priser og lavere kvalitet hos disse. Dette bekymrer næringen, fordi det er disse som blir brukt som negative eksempler. Så generaliseres det over en lav sko.

Men i stedet for å løse dette, vil Andreassen og andre ha mer av det samme.

Andreassen er ekspert på delingsøkonomi,, men siden verken Uber eller Bergen Taxi er delingsøkonomi, bør han overlate diskusjonen om transportpolitikk til folk med mer kompetanse på området. 

Som politisk synser kan Andreassen mene hva han vil. Men han er ikke i stand til å peke på ett konkret eksempel på hva slags innovasjon det er snakk om, når Uber viste seg å være en bløff. Der Andreassen hevder vi snakker om privilegier for drosjenæringen, er realiteten at det er Uber og deres lobbyister som har bedt om særbehandling, og som forsøkte å ta seg til rette.

Dette røvertoktet og all humbugen om delingsøkonomien har vært en gigantisk avsporing av hele debatten om persontransporten. Nå kan den fortsette med utgangspunkt i samfunnets mål for taxi som del av kollektivtransporten og «med et viktig samfunnsoppdrag», slik regjeringen formulerer det.

Det står enhver fritt å fremme forslag. Så lenge alle skal forholde seg til samme lovverk, frykter ikke Norges Taxiforbund noen verdens ting.

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Annonse

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Annonse