Annonse
Fly i luften alene løser ikke de oppgavene Forsvaret er satt til å håndtere.  Foto: Anton Ligaarden, Forsvaret
Synspunkt

Forsvaret vokter våre havområder

Jens B. Jahren er leder i Befalets Fellesorganisasjon.

SYNSPUNKT: Forsvarsministeren har hatt innlegg i flere av avisene i Nord-Norge de siste dagene. Her argumenterer han med at nye maritime patruljefly vil gi Norge den sikkerhet man trenger i våre havområder. Han om det.

Forsvaret, gjennom Kystvaktloven og forpliktelser til NATO (Vi er NATO i Nord), har et stort ansvar som myndighetsutøver og militær synlighet i våre store havområder.

Forsvaret er i praksis vår garantist for at Norge skal kunne hevde sin rett til bærekraftig råvareutnyttelse man finner innenfor vår økonomiske sone og avtalte fiskerisoner – et havområde som er helt vesentlig for norsk økonomi i dag og overskuelig fremtid. Oppgavene er omfattende – fra overvåkning til fysisk kontroll og SAR.

Det at P-8 skal løse dette alene, er å tillegge flyet mer kapasitet enn det kan levere. Norge som en kyststat – og med store havområder som grenser til russisk interessesfære, må ha kapasiteter som utfyller hverandre og som e balanserte. Derfor må luftkapasitetene følges opp av en adskillig mer robust Kystvakt og Marine.

Først når dette er ordnet vil Forsvarsministeren ha sine ord i behold.

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Annonse

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Annonse