Annonse

Forsvaret

Exit Afghanistan: Ledelse i kaos

Da Taliban tok makten i Afghanistan i slutten av august, fikk sjefen for det norske feltsykehuset ved flyplassen i Kabul, Bent Anders Salberg, et oppdrag: Hold sykehuset i operativ drift.

Norge og USA enige om å videreutvikle samarbeidet mellom spesialstyrkene

– En åpenbar fare med hemmelige nettverk, er at det kan utvikle seg en ukultur

Lukkede grupper får ikke korreksjoner utenfra, dermed er det ekstra viktig å ha en leder som hindrer at ukulturen oppstår.

Synspunkt

Bruker ett år på å gi nyansatte en god start i jobben

Marinejegerkommandoen bruker ett år på å ta imot nye medarbeidere. God onboarding får organisasjoner mye igjen for, skriver Tone Danielsen.

Synspunkt

Bruker ett år på å gi nyansatte en god start i jobben

Marinejegerkommandoen bruker ett år på å ta imot nye medarbeidere. God onboarding får organisasjoner mye igjen for, skriver Tone Danielsen.

Forsvarets HøgskoleØnsker seg større mangfold i Forsvaret

– Forsvarets høgskole har få ansatte og kadetter med etnisk minoritetsbakgrunn, og det hadde vært bra for organisasjonen å øke denne prosentandelen, sier Vibeke Alnæs Hoffmann, nestleder i Likestillings-og mangfoldsutvalget.

Synspunkt

Musikere i ForsvaretMusikere og arbeidsmiljø

Forskjellene mellom militære- og sivile musikere dreier seg i hovedsak om jobbsituasjon, jobbsikkerhet og arbeidsmiljø, skriver sjef for Forsvarets fellestjenester (FFT), brigader Arne Opperud.

Leder

LederNorge provoserer Russland

Når vi ivrer for boikott, ruster opp som NATO ber om og åpner dørene for amerikanske baser og økt personell, øker vi spenningen i forholdet til Russland og faren for at vi kan bli del av en konflikt.

Leder

LederNorge provoserer Russland

Når vi ivrer for boikott, ruster opp som NATO ber om og åpner dørene for amerikanske baser og økt personell, øker vi spenningen i forholdet til Russland og faren for at vi kan bli del av en konflikt.

Samtlige av Forsvarets lederutdanninger ligger an til å sette ny søkerrekord

Det går mot søkerrekord for Forsvarets utdanningstilbud.

– Forsvaret spiser lønnsveksten til politiet, forskerne og forvaltningen

Det er intern strid mellom statlige frontfagskamerater.

I krigssituasjoner– Du vet at du alltid har makkeren din i ryggen

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen og sersjantmajor Rune Wenneberg har begge vært i ­potensielt livstruende situasjoner i krig hvor de har stolt blindt på makkeren sin.

Robert Mood– En god makkerkultur starter med at du stiller krav til deg selv

Blir du irritert hvis noen pirker på slurv og unøyaktigheter i det du gjør? Forsvarets beste makkere dyrker det motsatte. Det er et svik hvis du ikke påpeker feil og slurv, mener Robert Mood, tidligere general i Forsvaret.

Nesten halvparten av kvinnene i Forsvaret har opplevd seksuell trakassering

Forsvarssjefen har tro på å nå målet om null seksuell trakassering i Forsvaret. Dagens tall viser at 46 prosent av kvinnene i Forsvaret har opplevd det.

Russisk oppkjøp av motorfabrikk får Forsvaret til å reagere

Det russisk-kontrollerte selskapet TMH Internationals oppkjøp av Bergen Engines skaper trøbbel for Forsvaret. Sjøforsvaret er en stor kunde hos motorfabrikken.

– Viktig at soldatene har selvkontroll

​​​​​​​Soldater under opplæring drilles i ferdigheter, igjen og igjen. Det er en form for selvdisiplin, eller selv­kontroll om du vil.

3 tips for å styrke ­selvkontrollen

Selvkontroll-forsker Fredrik Nilsen gir råd.

Ny forskningÅ mobilisere selv­kontroll må ikke være en «kamp», det finnes ­smartere måter å gjøre det på

Norske forskere med ny modell for å måle ­selvkontroll.

Synspunkt

Mangfold er bra for fred og business, men kommer ikke av seg selv

Likestilling og mangfold gir bedre fredsavtaler, mer lønnsomme bedrifter og mer stabile samfunn. Målene er det enighet om, men hvorfor klarer verken næringslivet, forsvaret eller FN å nå dem?

Synspunkt

Mangfold er bra for fred og business, men kommer ikke av seg selv

Likestilling og mangfold gir bedre fredsavtaler, mer lønnsomme bedrifter og mer stabile samfunn. Målene er det enighet om, men hvorfor klarer verken næringslivet, forsvaret eller FN å nå dem?

Nils Andreas Stensønes blir ny etterretningssjef

Kontreadmiral og sjef Sjøforsvaret, Nils Andreas Stensønes, er utnevnt til sjef for Etterretningstjenesten.

– Militære ledere gir god lederporno

– Det er ingen ting som egner seg så godt som lederpornografi som historier fra Forsvaret.

Har bedrevet leder­utvikling i hundrevis av årDerfor er Forsvaret gode på ledelse

Modenheten og bevisstheten rundt hva man vil med ledelse, og noe sånt som 350 års erfaring med leder­utdannelse gjør at Forsvaret har høy kompetanse på ledelse, mener professor.

Aktuell bok

En personlig bok

Eirik Kristoffersen har skrevet en personlig fortelling om et langt liv som sjef i Forsvaret.

– En plan tåler sjelden møtet med virkeligheten

Neste uke begynner Eirik Kristoffersen som ny forsvarssjef. Samtidig lanserer han sin egen bok om ledelse. – Forsvaret skal være best på ledelse, sier Kristoffersen til Dagens Perspektiv.

Norsk missilforsvar kan koste 20 milliarder

Forsvarssjefen og opposisjonen vil ha langtrekkende luftvern for å beskytte Ørland flystasjon. Det vil koste 20 milliarder kroner, anslår Forsvarsdepartementet.

Karrieresteg

Generalmajor Eirik Johan Kristoffersen blir ny forsvarssjef

Generalmajor Eirik Kristoffersen (51) ble tirsdag presentert som ny forsvarssjef. Han overtar etter avtroppende Haakon Bruun-Hanssen.

Analyse

Totalforsvaret

Synden er tilbake i forsvarspolitikken. Vi kan igjen få en struktur som det ikke er vilje til å finansiere. Stortinget kan enten plusse på, eller tenke helt nytt om både forsvar og totalforsvar, skriver Aslak Bonde.

Seksuell trakassering i Forsvaret– Kort vei fra russ til soldat

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) skal hjelpe Forsvaret med å «Sette strek».

Toppledere om kjærlighet i sitt lederskap – Ja, jeg bruker kjærlighet i mitt lederskap

Som leder er viseadmiral Louise K. Dedichen alltid opptatt av hvordan medarbeiderne hennes har det. – Ja, jeg bruker kjærlighet i mitt lederskap, sier hun. Ny studie har sett på sammenhengen mellom ledelse og kjærlighet.

Forsvaret fikk 30 prosent flere varslingssaker i fjor

Antall varsler om mobbing, trakassering og økonomiske misligheter i Forsvaret steg med over 30 prosent fra 2018 til 2019.

Forsvaret kan spare milliarder på smartere innkjøp og færre offiserer

Det norske forsvaret blir rimeligere og mer effektivt uten norske særkrav til våpen og så mange høyere offiserer, konkluderer en ny rapport.

ForsvaretØkt pensjonsalder kan gi milliardgevinst

Økt pensjonsalder i Forsvaret kan gi stor økonomisk gevinst for samfunnet, fastslår forskere ved Forsvarets forskningsinstitutt.

Berit Svendsen skal hjelpe forsvaret med kompetanseutvikling

Leder nytt utvalg.

Synspunkt

Forsvaret vokter våre havområder

Forsvarsministeren føler tydeligvis behovet for å forklare folk i Nord at «Forsvaret tar vare på dere». Problemet er at fly i luften alene ikke løser de oppgavene Forsvaret er satt til å håndtere.

Synspunkt

Forsvaret vokter våre havområder

Forsvarsministeren føler tydeligvis behovet for å forklare folk i Nord at «Forsvaret tar vare på dere». Problemet er at fly i luften alene ikke løser de oppgavene Forsvaret er satt til å håndtere.

Forsvarsfolk fortviler over skjerpet skatt for pendlere

Ansatte i Forsvaret sier de vurderer å slutte i jobben på grunn av en regelendring om at pendlerutgifter over 97.000 kroner skal beskattes. Sp og Ap reagerer.

Louise K. Dedichen historisk som første kvinne i NATOs militære råd

Louise Kathrine Dedichen ble i statsråd fredag utnevnt som viseadmiral og sjef for militærmisjonen. Hun blir første kvinne i NATOs militære råd.

Synspunkt

Vi har ikke nok ledere

Selve begrepet leder og ledelse synes å bety noe annet i det sivile enn i Hæren.

Synspunkt

Vi har ikke nok ledere

Selve begrepet leder og ledelse synes å bety noe annet i det sivile enn i Hæren.

Anne-Kari Bratten– Den norske likestillingsdiskusjonen har blitt veldig elitistisk

Stadig flere kvinner i mannsdominerte bransjer finner sammen i egne nettverk for å diskutere felles utfordringer og danne felles fronter.

Etterlyser ettervern av offer for seksuell trakassering

Beate ble utsatt for seksuell trakassering i Forsvaret i en årrekke. Nye tall viser at lite har forandret seg, til tross for nye retningslinjer og bedre kunnskap. – Har vi glemt folkene oppe i all styringen?

Over 40 i forsvaret sier de har blitt voldtatt det siste året

24 kvinner og 20 menn i Forsvaret sier i en spørreundersøkelse at de ble voldtatt i løpet av det siste året. Ytterligere 123 sier de har blitt forsøkt voldtatt.

Havarikommisjonen har funnet sikkerhetskritisk feil på Helge Ingstad

Gjelder sannsynligvis alle landets fregatter.

Kvinner i Forsvaret– Forsvaret må vite hva de skal bruke mangfoldet til

Forsvaret må vurdere å skape flere og varierte bilder av offiseryrket, inkludert ulike karriereløp. Dette kan åpne opp for et mangfold som Forsvaret kan dra nytte av, mener forsker.

Kvinnelige ledere i Forsvaret– Vi må få til mer

En rekke tiltak er satt i verk for økt mangfold i Forsvaret, men færre kvinner kommer inn på lederutdanning. Nå satses det økonomisk, strukturelt og kulturmessig på et kvinneløft, ifølge lederen av Forsvarets høgskole..

Analyse

Aslak BondeFregatt-lærdommene

Mye må granskes etter fregatt-havariet. Kanskje kan det også oppstå en debatt om hvor lurt det er å konsentrere så mye forsvarskraft i få og rådyre superavanserte våpenplattformer, skriver Aslak Bonde.

Analyse

Aslak BondeFregatt-lærdommene

Mye må granskes etter fregatt-havariet. Kanskje kan det også oppstå en debatt om hvor lurt det er å konsentrere så mye forsvarskraft i få og rådyre superavanserte våpenplattformer, skriver Aslak Bonde.

Mangfold i ForsvaretFortsatt trang dør for kvinner

Hver fjerde søker til Krigsskolen er en kvinne. Men bare 14 prosent av dem kommer inn.

Forsvarets sjefskurs– Veldig relevant for min nye Schibsted-jobb

En høst uten valg og lønnsoppgjør ga en åpning for NHO-sjef Kristin Skogen Lund til å ta Forsvarets sjefskurs. Det får hun god bruk for i sin nye jobb som sjef for Schibsted Norge, mener hun.

Trident JunctureKrigsspillet er i gang

I dag går startskuddet. Rundt 50.000 soldater skal trene på krig i store deler av landet helt fram til 7. november.

Synspunkt

Carl BildtSlutten på et alliansefritt Skandinavia

Militære konvoier fra en rekke NATO-land har ankommet vestlige deler av Sverige. De okkuperer svenske gater og ber politiet sende ut trafikkvarsler. Alle er på vei mot Norge.

Synspunkt

Carl BildtSlutten på et alliansefritt Skandinavia

Militære konvoier fra en rekke NATO-land har ankommet vestlige deler av Sverige. De okkuperer svenske gater og ber politiet sende ut trafikkvarsler. Alle er på vei mot Norge.

Fagforeningene reagerte på ansettelse av leder i Forsvaret – ble kastet ut av prosessene

Departementet avviser sammenheng.

Forsvarsdepartementet forsvarer utkasting av fagforeningene

– Knytter seg til en svært lav andel av Forsvarets tilsatte.

«Oberstliste»-kriteriene gjøres mer tilgjengelige

Kaster fagbevegelsen ut av ansettelsesprosesser i Forsvaret

Forsvarsdepartementet innskrenker muligheten til innsyn og kaster fagforeninger på gangen når de i framtiden skal ansette militært personell på høyeste nivå.

Krever at Forsvaret åpner hemmelige oberstlister

Rekrutteringen til mange av de høyeste militære stillingene i landet foregår i det skjulte, med prosesser som er fullstendig lukket for offentligheten.

Nye kvinnelige soldater rådes til å unngå «den trangeste uniformen» og «ikke ta guttene for seriøst»

Samtidig ligger 40 konkrete tips til bedre likestilling på forsvarssjefens bord.

Klart for tidenes mest omfattende kartlegging av trakassering i Forsvaret

I tre år har Norges fremste kjønnsforskere arbeidet med en plan for å bekjempe mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret. Nå er den klar.

Annonse
Annonse
Annonse