Annonse
Foto: Heiko Junge NTB Scanpix
Synspunkt

Gi oss Uber tilbake!

SYNSPUNKT Dersom vi lytter til kundene, mener de at taxi-bransjen er lite innovativ og lite attraktiv, og de viser det gjennom lav kundelojalitet. Det alene bør være et argument for å gjøre noe i og med taxi-bransjen.  Nåværende løsning fungere ikke.

Etter at regjeringen annonserte et ønske om deregulering av drosjenæringen har debattinnleggene og kommentarfeltene flommet over av argumenter for og i mot. 

Regjeringen følger opp Delingsøkonomiutvalgets anbefaling (NOU 2017: 14) om deregulering av drosjemarkedet. Det er prisverdig og i tråd med hva kundene ønsker. En rekke medier inkludert, Dagens Perspektiv, melder om motstand fra politikere og bransjen

I et debattinnlegg i Bergens Tidende 15 mars 2019  ber Mads Harald Mikkelsen Hundvin om at den nye digitaliseringsministeren må gi han Uber tilbake. Argumentasjonens hans er bygget på ny teknologi, et utdatert løyvesystem og ikke minst behovet for innovasjon.

Fra vår forskning ved NHH vil vi si at en bransje eller virksomheter er bærekraftig dersom de:

  1. leverer varer og tjenester av tilstrekkelig kvalitet og 

  2. regelmessig utvikler nye løsninger som kundene legger merke til og som

  3. skaper positive emosjonelle reaksjoner hos kundene

Det er vanskelig å si at drosjenæringen leverer på dette. Under vanlige markedsforhold med effektiv konkurranse ville en slik bransje eller aktør slite økonomisk og være tvunget til å gjøre grep.

Når det ikke skjer i samme grad innen drosjer må det skyldes forhold ved bransjen, for eksempel hvordan den er regulert gjennom løyver. 

Med bakgrunn i kundevurderingene kan vi konkludere med at taxi-bransjen kan, bør og må konkurranseutsettes

Ferske data fra Norsk Innovasjonsindeks ved Norges Handelshøyskole speiler kundenes vurdering av opplevd innovasjonsevne for tre aktører: Norges Taxi, Bergen Taxi, og Oslo Taxi. Dette er vist i tabellen. 

 Opplevd innovasjonsevne

2016

2017

2018

Bergen Taxi

52

45

42

Norgestaxi

45

40

41

Oslo Taxi

43

43

47

Tabell 1: Utviklingen i Opplevd innovasjonsevne for tre drosjeselskaper 2016 til 2018. Kilde: Norsk Innovasjonsindeks ved NHH. Tall er indeksert fra 0 til 100(best)

Opplevd innovasjonsevne – slik kundene ser det – er en viktig variabel som påvirker hvor attraktive kundene opplever drosjeselskapene å være i lys av andre alternativer – noe som direkte påvirker deres kundelojalitet.  

Alle drosjeselskapene scorer ifølge Norsk Innovasjonsindeks lavt på attraktivitet og lojalitet.

Alle tre selskapene i tabellen har svært lave verdier på opplevd innovasjonsevne. For to av dem er utviklingen negativ. Oslo Taxi har gjort grep som av kundene oppleves som innovative – noe som gir en vesentlig positiv utvikling fra 2017 til 2018. Lærdommen er at nåværende løsning ikke er optimal.

Med bakgrunn i kundevurderingene kan vi konkludere med at taxi-bransjen kan, bør og må konkurranseutsettes.

Bransjen påberoper seg at de leverer på samfunnsmandatet. Kundene er av en annen oppfatning. Politikernes ønske om å deregulere bransjen er i tråd med velgernes ønske, men det motsatte av hva bransjen ønsker. Løsningen er ikke enten eller, men både og. Det beste fra begge løsninger til kundenes og samfunnets beste. 

Både Uber og Lyft har annonsert at de vil på børsen i USA i år. Selskapene er av investorer verdsatt til henoholdsvis 120 milliarder dollar og 23 milliarder dollar.

Det sier litt om hva man tror disse selskapene kan tilføre kundene av verdi.

I Norge vil begge selskapene bli møtt med motstand fra bransjen som ønsker

a) beholde bransjen som nå og

b) være alene om å tilby persontransport

Da må politikerne ta grep for å skape konkurranse og innovasjon – til glede og nytte for kundene.

Tor Wallin Andreassen er professor og leder av Center for Service Innovation (CSI) ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Annonse
Annonse