Annonse
Da mor Theresa mottok Nobels fredspris i Oslo i 1979 holdt hun et foredrag om ledelse. Hun stilte forsamlingen to spørsmål: «Kjenner du dine medarbeidere?» og «Bryr du deg om dine medarbeidere?». Foto: Olav Hasselknippe
Synspunkt
Sykefravær

Gode ledere gir bedre helse

SYNSPUNKT | Mandal kommune søker for tiden løsninger på sitt økende sykefravær.

Det vises til at hver eneste dag er rundt 100 ansatte borte fra jobben på grunn av sykdom i Mandal kommune. Nå inviterer kommunen Ingvard Wilhelmsen ved Hypokonderklinikken i Bergen, til å komme for å snakke om å være «sjef i eget liv».  I håp om å få ned sykefraværet. Dette er både kreativt og nyttig.

Etter et langt yrkesliv som sykepleier og med 32 års erfaring som leder har jeg gjort meg noen erfaringer om hva som er viktig for å forebygge sykefravær.

Her skal jeg å dele noen av disse.

Det viktigste tiltaket kommunen kan gjøre er å ansette gode trygge ledere og videreutvikle disse.

Da mor Theresa var i Oslo for å motta Nobels fredspris ble hun utfordret til å holde et foredrag om ledelse. Denne lille damen gikk på talerstolen og stilte forsamlingen to spørsmål – spørsmål jeg mener er fundamentale for å kunne utføre god ledelse. Det ene spørsmålet var: «Kjenner du dine medarbeidere?» Det andre var: «Bryr du deg om dine medarbeidere?»

Vi trenger ledere som leder fra «gulvet» og ikke fra» tårnet». Vi trenger ledere som kjenner den enkelte ansatt og som bryr seg om den enkelte. Alle har vi behov for å bli sett, bekreftet og verdsatt. Lykkes ledere med dette tror jeg sykefraværet vil reduseres radikalt.

En annen forutsetning for å lykkes med å redusere sykefraværet er å skape trivsel, trygghet og tilhørighet på arbeidsplassen. I denne sammenheng er et nært og godt samarbeid mellom leder, tillitsvalgtsapparatet og verneombud helt sentralt. Min erfaring er at dette samarbeidet senker sykefraværet betraktelig.

Tett dialog, åpenhet og gode drøftinger skaper et helsebringende og godt arbeidsmiljø.

Min påstand er at alle ønsker å være delaktig i et godt arbeidsmiljø fordi alle har et ønske om å trives på jobb. Det er helt avgjørende for et godt resultat at ansatte involveres i prosesser, slik at alle får et eierforhold til det som skapes. 

Lederens ønske og evne til å delegere ansvar til den enkelte ansatte, ut fra deres kunnskap og kompetanse, er også svært viktig. Det å få tildelt et ansvarsområde skaper trivsel, tilhørighet og en opplevelse av å være betydningsfull.  La hver enkelt ansatt få bruke sine evner og egenskaper til det de er «gode på», heter det i Nils Arne Eggens fotballfilosofi. Da skaper man et vinnerlag med masse energi og glede.

Humor er viktig på en arbeidsplass, ja, selve limet i miljøet. Men skal man lykkes på lang sikt med et varig lavt sykefravær må gode ledere få mulighet til videreutvikling og vekst. Dette er etter min mening den beste investering.

Asbjørn Flåt er penjonert sykepleier og diakon og arbeidet som leder i helsesektoren i 32 år.

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Annonse

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Annonse