Annonse
Foto: iStock/cirano83
Synspunkt

Ledere må ta kontroll over det åpne kontorlandskapet

Kim Hagen er Country Manager for Poly i Norge, som jobber med teknologiske løsninger i kontorlandskap. 

SYNSPUNKT. Å sitte ved en arbeidspult i et moderne, åpent kontorlandskap føles noen ganger som å ha kontorstolen sin festet til ankomsthallen på Oslo S midt i morgenrushet. Med antallet selskaper som bytter fra cellekontor til åpne kontorlandskap, blir det stadig vanskeligere for ansatte å unngå støy fra telefoner, skrivere, kollegaer og andre støyende kontoraktiviteter.

 Hos Poly ser vi nøye på «Noise Management», altså hvordan man kan jobbe for å begrense problemene knyttet til støy. Det å tenke at man skal fjerne alle lyder kan nok høres urealistisk ut, men det man i hvert fall kan gjøre er å fjerne mesteparten av den negative påvirkningen støyen har på de ansatte.

Som leder kan det til tider være lett å glemme hvordan de ansatte har det i hverdagen, siden man gjerne nyter stillheten i et av de få tilgjengelige cellekontorene. En undersøkelse utført av Future Workplace på vegne av Poly viser at støy og distraksjoner i et åpent kontorlandskap er et reelt problem, og kan ha alvorlige effekter på ansattes produktivitet.

I undersøkelsen kom det frem at 99 prosent av kontoransatte blir distrahert ved arbeidspulten sin i et åpent kontorlandskap.

I samme undersøkelse sa tre av fire ansatte at de føler at de ville være mer produktive hvis de jobbet i et mindre støyende miljø. Dette er funn som må adresseres.

Kollegaers telefonsamtaler er også en stor distraksjon på det moderne kontoret

For å håndtere støy må arbeidsplassen være designet for alle typer arbeid: stillesoner for de som trenger det, åpne kontorlandskap for spontant samarbeid mellom team, og møte- og konferanserom utstyrt med riktige tekniske løsninger for å gjøre lyd- og videokonferanser enklere.

Å finne de riktige løsningene er helt avgjørende – både når det gjelder selskapets økonomiske tap, men også når det kommer til å beholde de ansatte i selskapet.

Kollegaers telefonsamtaler er også en stor distraksjon på det moderne kontoret. I den nevnte undersøkelsen svarte 76 prosent at den største distraksjonen i arbeidshverdagen deres kommer fra kolleger som snakker høyt på telefonen. 65 prosent blir distrahert av kolleger som snakket høyt med hverandre.

Det er ledelsens oppgave å tilby gode arbeidsforhold for at ansatte, slik at de kan fullføre de daglige arbeidsoppgavene sine på en effektiv måte. Teknologien som allerede er tilgjengelig i markedet gjør jobben enklere, men da må man først være klar over problemet. Deretter gjelder det for lederne å ta ansvar slik at ansatte i norske selskaper kan få en både hyggeligere og mer effektiv hverdag. Det blir også positivt for inntjeningen.

Annonse
Annonse