Annonse
Det gjelder det å innføre teknologien på en slik måte at medarbeiderne føler at teknologien jobber for dem, skriver Knut Alnæs i Citrix i Norge. Foto: Lise Åserud, NTB
Synspunkt
Synspunkt

Utbrent på grunn av teknologi?

Knut Alnæs er daglig leder for Citrix i Norge.

SYNSPUNKT. Takket være den rivende teknologiske utviklingen vi har sett de siste årene, har det vært mulig for mange virksomheter å opprettholde tilnærmet normal aktivitet gjennom covid-19 til tross for at mange jobber hjemmefra.

En mer fleksibel arbeidshverdag og økt bruk av teknologi har mange positive sider – men ifølge en ny rapport fra de nordiske arbeidstilsynene kan den raske teknologiske utviklingen også føre til psykisk stress. Mennesker er tilpasningsdyktige, men om vi konstant må tilpasse oss kan det føre til stress, heter det i rapporten. At ny teknologi gjør at vi alltid er tilgjengelige, slik at skillet mellom jobb og privatliv viskes ut, hjelper nok heller ikke på stressnivået.

Citrix gjennomførte nylig en stor studie sammen med uavhengige eksperter på fremtidens arbeidsliv, der 500 forretningsledere og 1000 ansatte ble spurt om hvordan de så for seg arbeidslivet 15 år fra nå. Den såkalte Work 2035-studien viste ikke bare at lederne gjennomgående har et mer optimistisk syn enn medarbeiderne på teknologiens rolle i fremtidens arbeidsliv, den viser også at mange ansatte er bekymret for teknologien.

Det ligger i menneskets natur å mislike store endringer. De fleste av oss liker det trygge og vante, og det å hele tiden måtte forholde seg til ny teknologi og nye måter å jobbe på kan tære på noen hver av oss. En svært stor andel av de spurte i Work 2035-undersøkelsen – 97 prosent – tror at avansert teknologi i noen eller stor grad vil kunne føre til at ansatte blir «utbrent».

Så hva kan du gjøre for å forhindre at teknologi blir en stressfaktor for medarbeiderne, og i stedet noe som hjelper hver enkelt til å gjøre en bedre jobb?

Teknologi er viktig – men mennesker er viktigere

Etter at covid-19 tvang svært mange av oss til å jobbe hjemmefra, har antagelig de fleste innsett hvor viktig medarbeiderne i en virksomhet faktisk er. Det underbygges også av tall fra Work 2035-studien, der det går frem at krisen har fått hele 93 prosent til å revurdere viktigheten av medarbeiderne sine.

Så selv om det kanskje er bekymringsfullt at så mange som 22 prosent nå mener menneskelige arbeidere er mindre viktige enn teknologi – mener hele 71 prosent at menneskelige arbeidere er viktigere enn teknologi.

Det gjelder det å innføre teknologien på en slik måte at medarbeiderne føler at teknologien jobber for dem

Nå som vi beveger oss mot et arbeidsliv der svært mange virksomheter i langt større grad kommer til å legge til rette for at man kan jobbe på mer fleksible måter, har teknologi potensiale til å virkelig få fart på produktivitet og kreativitet. For eksempel kan intelligente arbeidsflater tilpasset behovene til hver enkelt ansatt gjøre det mulig å dramatisk forenkle kjedelige og repetitive oppgaver – slik at medarbeiderne heller kan bruke tiden på noe mer givende.

Det er ingen grunn til å sette teknologi opp mot mennesker – det er teknologi pluss mennesker som vil være suksessformelen til virksomheter som lykkes de kommende årene. Men da gjelder det å innføre teknologien på en slik måte at medarbeiderne føler at teknologien jobber for dem – og ikke at det bare er enda mer nytt man må sette seg inn i.

  • Gi brukerne valgfrihet og mulighet til å selv ha innflytelse på hva slags teknologi de vil bruke for å gjøre jobben sin.

  • Sørg for at de ansatte forstår at de er viktige – faktisk enda viktigere enn teknologien – og at det er medarbeiderne som til syvende og sist får hjulene til å gå rundt.

  • Vis medarbeiderne hvordan teknologi ikke behøver å gjøre hverdagen deres vanskeligere og mer stressende – men faktisk kan hjelpe dem med å automatisere noen av de kjedelige oppgavene.

Da kan medarbeiderne bruke kreativiteten sin til å gjøre en enda bedre jobb, godt hjulpet av teknologien. Og med mindre stress.

Vil du holde deg oppdatert på ledelse og arbeidsliv? Prøv et abonnement på Dagens Perspektiv, eller vårt gratis nyhetsbrev.

Synspunkt

Skriv til oss!

Del innsikt og meninger,
skriv til 
 
 

Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Annonse

Synspunkt

Skriv til oss!

Del innsikt og meninger,
skriv til 
 
 

Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Annonse