Annonse
Even Bolstad er daglig leder i HR Norge, og svært kritisk til innretningen av AFP-ordningen.  Foto: HR Norge
Til frontalangrep på AFP-ordningen

– Avtalefestet fallskjerm for ressurssterke

– Det er et demokratisk problem hvis en ressurssterk majoritet begunstiger seg selv på en mer ressurssvak minoritet sine vegner, sier Even Bolstad.

 I en kronikk i Dagens Perspektiv denne uken tar direktøren i HR Norge et kraftig oppgjør med avtalefestet pensjon (AFP).

Les resten med abonnement fra
Velg det abonnementet som passer best for deg. Priser fra:
1,-
Prøv nå
Ingen bindingstid
Jeg har allerede abonnement
Vil du ha regningen rett til bedriften? Klikk her

Dette er AFP

Avtalefestet pensjon (AFP) tilbys både i privat og offentlig sektor.

Da AFP ble etablert i 1988, var ordningen ment for de som hadde arbeidet lenge i tungt arbeid i industrien. AFP-ordningen bygger på et trepartssamarbeid mellom arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og staten. Staten dekker 1/3 av utgiftene til AFP, mens bedriftene dekker 2/3.

Etter hvert ble flere grupper omfattet da andre arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner også ble med i ordningen. Også offentlig sektor er i dag med i ordningen, som ble justert og modernisert etter pensjonsforliket i 2011.

Privat avtalefestet pensjon er en tariffbasert pensjonsordning for ansatte i privat sektor. Ytelsen er livsvarig og kan tas ut fra du fyller 62 år, forutsatt at du oppfyller vilkårene i AFP-vedtektene.

 • Du må være ansatt og arbeide i en bedrift som har en tariffavtale der AFP inngår. Du kan ha ubegrenset inntekt ved siden av utbetaling av AFP, enten hos gammel eller ny arbeidsgiver.

 • For å kunne få AFP, må du i syv av de siste ni år før du fyller 62 år være i arbeid i en (eller flere) AFP-bedrift(er).

 • Arbeidsforholdet må være ditt hovedarbeidsforhold, og du må ha en stillingsandel på minst 20 prosent.

 • Din pensjonsgivende inntekt fra bedriften må i tillegg være høyere enn dine øvrige inntekter.

 • Får at du skal kunne få ansiennitet for en periode, må bedriften(e) du er ansatt i være tilsluttet AFP-ordningen i samme periode.

 • Du kan, som hovedregel, ikke ta med deg ansiennitet fra offentlig eller kommunal AFP-ordning inn i Fellesordningen for AFP (privat AFP).

 • Det er viktig å være klar over at hendelser, som for eksempel jobbskifte sent i karrieren, kan påvirke din rett til å få AFP fra du fyller 53 år (når ansiennitetsperioden starter).

I offentlig sektor er AFP en tidligpensjonsordning for deg mellom 62-67 år.

Du kan ha rett til offentlig AFP hvis du

 • jobber på en arbeidsplass i offentlig sektor som har tariffavtale der AFP er en del av avtalen.

 • har fylt 62 år.

 • oppfyller kravene i regelverket som handler om ansettelsesforhold, yrkesaktivitet på uttakstidspunktet og forutgående pensjonsopptjening i folketrygden.

 • er i inntektsgivende arbeid og er reell arbeidstaker frem til det tidspunktet du tar ut AFP.

 • ikke tar ut alderspensjon fra folketrygden samtidig.

Hvilken AFP-ordning som gjelder for deg kommer an på hvor i offentlig sektor du jobber. Staten og kommunene har hver sine ordninger.

Annonse

Dette er AFP

Avtalefestet pensjon (AFP) tilbys både i privat og offentlig sektor.

Da AFP ble etablert i 1988, var ordningen ment for de som hadde arbeidet lenge i tungt arbeid i industrien. AFP-ordningen bygger på et trepartssamarbeid mellom arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og staten. Staten dekker 1/3 av utgiftene til AFP, mens bedriftene dekker 2/3.

Etter hvert ble flere grupper omfattet da andre arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner også ble med i ordningen. Også offentlig sektor er i dag med i ordningen, som ble justert og modernisert etter pensjonsforliket i 2011.

Privat avtalefestet pensjon er en tariffbasert pensjonsordning for ansatte i privat sektor. Ytelsen er livsvarig og kan tas ut fra du fyller 62 år, forutsatt at du oppfyller vilkårene i AFP-vedtektene.

 • Du må være ansatt og arbeide i en bedrift som har en tariffavtale der AFP inngår. Du kan ha ubegrenset inntekt ved siden av utbetaling av AFP, enten hos gammel eller ny arbeidsgiver.

 • For å kunne få AFP, må du i syv av de siste ni år før du fyller 62 år være i arbeid i en (eller flere) AFP-bedrift(er).

 • Arbeidsforholdet må være ditt hovedarbeidsforhold, og du må ha en stillingsandel på minst 20 prosent.

 • Din pensjonsgivende inntekt fra bedriften må i tillegg være høyere enn dine øvrige inntekter.

 • Får at du skal kunne få ansiennitet for en periode, må bedriften(e) du er ansatt i være tilsluttet AFP-ordningen i samme periode.

 • Du kan, som hovedregel, ikke ta med deg ansiennitet fra offentlig eller kommunal AFP-ordning inn i Fellesordningen for AFP (privat AFP).

 • Det er viktig å være klar over at hendelser, som for eksempel jobbskifte sent i karrieren, kan påvirke din rett til å få AFP fra du fyller 53 år (når ansiennitetsperioden starter).

I offentlig sektor er AFP en tidligpensjonsordning for deg mellom 62-67 år.

Du kan ha rett til offentlig AFP hvis du

 • jobber på en arbeidsplass i offentlig sektor som har tariffavtale der AFP er en del av avtalen.

 • har fylt 62 år.

 • oppfyller kravene i regelverket som handler om ansettelsesforhold, yrkesaktivitet på uttakstidspunktet og forutgående pensjonsopptjening i folketrygden.

 • er i inntektsgivende arbeid og er reell arbeidstaker frem til det tidspunktet du tar ut AFP.

 • ikke tar ut alderspensjon fra folketrygden samtidig.

Hvilken AFP-ordning som gjelder for deg kommer an på hvor i offentlig sektor du jobber. Staten og kommunene har hver sine ordninger.

Annonse