Annonse
FÅR ERSTATNING: En mann i 50-årene får yrkesskadeerstatning etter at Borgarting lagmannsrett har omgjort Navs vedtak.  Foto: Gorm Kallestad / NTB  

Mann får yrkesskadeerstatning etter fall med høy promille på byggeplass

Mannen hadde 2,5 i promille da han falt fra et tak mens han spikret lekter under oppføringen av en enebolig på Romerike høsten 2015, skriver NRK. Det er ikke bevist at promillen medvirket til ulykken.

Polakken vil ikke kunne gå igjen og er derfor erklært varig invalid. Skaden ble først godkjent som yrkesskade, men det ble senere omgjort.

– Vi skjønte lite av det og regnet med at den første klagen skulle føre fram. Men det ble bare nye avslag. Nå er lagmannsrettens dom tydelig, og den støtter klientens sak fullt ut, sier advokat Kjetil Drolsum Sandnes til NRK.

Nav tolket regelverker slik at dersom man er uskikket til arbeid på grunn av selvforskyldt rus, er man per definisjon ikke i arbeid. Etaten fikk støtte av Trygderetten i dette.

Borgarting lagmannsrett var derimot uenig. De peker på at «det sentrale ved å være «i arbeid» er å utføre arbeid eller arbeidsoppgaver for arbeidsgiver».

Fungerende avdelingsdirektør Liv Tove Espedal i Nav skriver i en epost til NRK at dommen er godt begrunnet, og at de derfor velger å ikke anke dommen. Hun skriver også at denne saken kan påvirke Navs vurderinger ved lignende saker i framtiden.

Annonse
Annonse