Annonse
Oljeminister Terje Søviknes besøker et frontfag, Rosenberg Verft i Stavanger. Foto: NTB Scanpix
Lønnsforhandlinger

Frontfaget danner baktroppen

Det viser de siste tallene fra den foreløpige rapporten fra Teknisk beregningsutvalg, TBU.

En sammenstilling som Dagens Perspektiv har gjort, med konservative forutsetninger om lønnsveksten for blant annet industrien og helseforetakene som ikke er klare ennå, viser at det kun er ansatte i varehandelen, enkelte Spekter-bedrifter utenom helseforetakene og skolen som har hatt lavere vekst enn frontfaget de siste ti årene.

Les resten med abonnement fra
Velg det abonnementet som passer best for deg. Rabatt fra:
50%
Prøv nå
Ingen bindingstid
Jeg har allerede abonnement
Vil du ha regningen rett til bedriften? Klikk her

TBU

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene.

Beregningsutvalget ble ved kongelig resolusjon av 25. september 2015 gjenoppnevnt for en ny periode inntil 30. september 2019 med følgende mandat:

«Utvalget skal i tilknytning til inntektsoppgjørene legge fram det best mulige tallmessige bakgrunnsmateriale og presentere det i en slik form at uenighet partene i mellom om økonomiske forhold så vidt mulig kan unngås.

Utvalget skal legge fram oppsummeringsrapporter etter inntektsoppgjør.

Utvalget skal, når departementet ber om det, kunne klargjøre det tallmessige grunnlagsmateriale for spesielle inntektspolitiske spørsmål.

Utvalgets utredninger avgis til Arbeids- og sosialdepartementet».

(Kilde: Arbeids- og sosialdepartementet, TBU)

 

Annonse

TBU

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene.

Beregningsutvalget ble ved kongelig resolusjon av 25. september 2015 gjenoppnevnt for en ny periode inntil 30. september 2019 med følgende mandat:

«Utvalget skal i tilknytning til inntektsoppgjørene legge fram det best mulige tallmessige bakgrunnsmateriale og presentere det i en slik form at uenighet partene i mellom om økonomiske forhold så vidt mulig kan unngås.

Utvalget skal legge fram oppsummeringsrapporter etter inntektsoppgjør.

Utvalget skal, når departementet ber om det, kunne klargjøre det tallmessige grunnlagsmateriale for spesielle inntektspolitiske spørsmål.

Utvalgets utredninger avgis til Arbeids- og sosialdepartementet».

(Kilde: Arbeids- og sosialdepartementet, TBU)

 

Annonse