Annonse
– Norge har et unikt utgangspunkt for å bli en av verdens mest interessante testareaner for bærekraftige løsninger. Så ja, jeg mener Gabrielsen er inne på noe viktig, mener Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge.  Foto: Carima Heinesen. 
Traaseth om investeringer i nye virksomheter

– Vi klarer ikke helt å skalere

I et intervju med Dagens Perspektiv forrige uke, etterlyser LO-leder Hans Christian Gabrielsen «flere kapitalister i Norge». Gabrielsens poeng er at det er for få private investorer som investerer i arbeidsplasser, industri og næringsvirksomhet – de fleste setter pengene sine i eiendom.

Dette er en kjent problemstilling. Men Gabrielsen sier også at «han tror det har med rammevilkårene å gjøre».

Les resten med abonnement fra
Velg det abonnementet som passer best for deg. Priser fra:
1,-
Prøv nå
Ingen bindingstid
Jeg har allerede abonnement
Vil du ha regningen rett til bedriften? Klikk her

Innovasjon Norges «10 anbefalinger til Norge»

1. Nasjonal retning: Norge må sette en tydeligere retning og satse der vi har gode forutsetninger. Private og offentlige aktører har så langt identifisert seks sentrale mulighetsområder for vekst og verdiskaping, på tvers av eksisterende næringer og sektorinndeling, der norsk kompetanse, teknologi og råvarer møter verdens utfordringer og nye markedsmuligheter. Innovasjon Norge anbefaler at disse seks mulighetsområdene gir en overordnet retning for ny norsk særstilling.

2. Bærekraft: Norge bør bli fremst i verden på utvikling og implementering av bærekraftige løsninger. Innovasjon Norge anbefaler at stat og kommune utformer krav og reguleringer for å få til en raskere utvikling av nye markeder for bærekraftige løsninger.

3. Merkevaren Norge: For å bli valgt må man være kjent. Derfor må vi videreutvikle merkevaren Norge for å tiltrekke oss kapital, kunnskap, talenter og turister. Innovasjon Norge anbefaler å utvikle et tydelig, nasjonalt budskap for at verden skal velge Norge og norske løsninger.

4. Eksportstrategi: Norge trenger en nasjonal eksportstrategi utviklet i samarbeid med næringslivet. Innovasjon Norge anbefaler at staten investerer på minimum samme nivå som våre naboland de neste fem årene i ekstra tiltak for å øke eksporten, erstatte tapte eksportinntekter og skape nye arbeidsplasser.

5. Forskning og kommersialisering: Norge bør de neste årene prioritere å kommersialisere forskningsresultater slik at vi kan bygge opp nye bedrifter, industrialisere nye næringer og skape arbeidsplasser i Norge. Innovasjon Norge anbefaler at regjeringen de neste årene vrir innsatsen på enkelte mulighetsområder, som for eksempel helse, og mer mot kommersialisering og innovasjon.

6. Offentlig og privatsektor: Offentlig sektor må etterspørre nye løsninger og utfordre næringslivet til å utvikle fremtidens tjenester og produkter. Innovasjon Norge anbefaler at det offentlige og private jobber i partnerskap for å utvikle innovative løsninger i verdensklasse.

7. Samordnet innovasjonspolitikk: Regjeringen har utarbeidet 98 stortingsmeldinger som direkte eller indirekte påvirker innovasjonsevnen i samfunnet. Behovet for å se disse i sammenheng er stort. Innovasjon Norge anbefaler at regjeringen utvikler en mer samordnet innovasjonspolitikk på tvers av departementene.

8. Gründere: Vi må få flere gründerselskaper til å vokse seg store med base i Norge. Innovasjon Norge anbefaler at det offentlige bistår mer for å sikre Norge langsiktig og kompetent kapital som kan hjelpe selskaper gjennom vekstfasen.

9. Klyngene: Norsk industri- og næringsliv må raskt og effektivt ta i bruk nye digitale løsninger for å forbli konkurransedyktig. Innovasjon Norge anbefaler at klyngene blir omstillingsmotoren for å øke digitaliseringstakten i hele industri- og næringsliv.

10. Offentlig vekst og utgifter: Offentlig sektor må effektiviseres og digitaliseres for å redusere veksten i driftsutgiftene. Innovasjon Norge anbefaler at tiltakene fra stortingsmeldingen Digital agenda for Norge realiseres og prioriteres.

Kilde: «Innspill til en ny retning for Norge – Drømmeløftet 2016»

Annonse

Innovasjon Norges «10 anbefalinger til Norge»

1. Nasjonal retning: Norge må sette en tydeligere retning og satse der vi har gode forutsetninger. Private og offentlige aktører har så langt identifisert seks sentrale mulighetsområder for vekst og verdiskaping, på tvers av eksisterende næringer og sektorinndeling, der norsk kompetanse, teknologi og råvarer møter verdens utfordringer og nye markedsmuligheter. Innovasjon Norge anbefaler at disse seks mulighetsområdene gir en overordnet retning for ny norsk særstilling.

2. Bærekraft: Norge bør bli fremst i verden på utvikling og implementering av bærekraftige løsninger. Innovasjon Norge anbefaler at stat og kommune utformer krav og reguleringer for å få til en raskere utvikling av nye markeder for bærekraftige løsninger.

3. Merkevaren Norge: For å bli valgt må man være kjent. Derfor må vi videreutvikle merkevaren Norge for å tiltrekke oss kapital, kunnskap, talenter og turister. Innovasjon Norge anbefaler å utvikle et tydelig, nasjonalt budskap for at verden skal velge Norge og norske løsninger.

4. Eksportstrategi: Norge trenger en nasjonal eksportstrategi utviklet i samarbeid med næringslivet. Innovasjon Norge anbefaler at staten investerer på minimum samme nivå som våre naboland de neste fem årene i ekstra tiltak for å øke eksporten, erstatte tapte eksportinntekter og skape nye arbeidsplasser.

5. Forskning og kommersialisering: Norge bør de neste årene prioritere å kommersialisere forskningsresultater slik at vi kan bygge opp nye bedrifter, industrialisere nye næringer og skape arbeidsplasser i Norge. Innovasjon Norge anbefaler at regjeringen de neste årene vrir innsatsen på enkelte mulighetsområder, som for eksempel helse, og mer mot kommersialisering og innovasjon.

6. Offentlig og privatsektor: Offentlig sektor må etterspørre nye løsninger og utfordre næringslivet til å utvikle fremtidens tjenester og produkter. Innovasjon Norge anbefaler at det offentlige og private jobber i partnerskap for å utvikle innovative løsninger i verdensklasse.

7. Samordnet innovasjonspolitikk: Regjeringen har utarbeidet 98 stortingsmeldinger som direkte eller indirekte påvirker innovasjonsevnen i samfunnet. Behovet for å se disse i sammenheng er stort. Innovasjon Norge anbefaler at regjeringen utvikler en mer samordnet innovasjonspolitikk på tvers av departementene.

8. Gründere: Vi må få flere gründerselskaper til å vokse seg store med base i Norge. Innovasjon Norge anbefaler at det offentlige bistår mer for å sikre Norge langsiktig og kompetent kapital som kan hjelpe selskaper gjennom vekstfasen.

9. Klyngene: Norsk industri- og næringsliv må raskt og effektivt ta i bruk nye digitale løsninger for å forbli konkurransedyktig. Innovasjon Norge anbefaler at klyngene blir omstillingsmotoren for å øke digitaliseringstakten i hele industri- og næringsliv.

10. Offentlig vekst og utgifter: Offentlig sektor må effektiviseres og digitaliseres for å redusere veksten i driftsutgiftene. Innovasjon Norge anbefaler at tiltakene fra stortingsmeldingen Digital agenda for Norge realiseres og prioriteres.

Kilde: «Innspill til en ny retning for Norge – Drømmeløftet 2016»

Annonse