Annonse

industri

Regjeringen vil ha skog-boom– Et industrielt eventyr!

Regjeringen vil gjøre norsk skogindustri større, bedre og mer konkurransedyktig. Men da må kreftene samle seg, mener konsernsjef.

Synspunkt

Offentlig sektor må effektiviseresNorge er ikke dobbelt så tungdrevet som Sverige

Mindretallsregjeringen Jonas Gahr Støre leder, lener seg mot venstresiden for å få flertall for sine saker. Det er muligens ikke det beste utgangspunkt for å effektivisere offentlig sektor.

Synspunkt

Offentlig sektor må effektiviseresNorge er ikke dobbelt så tungdrevet som Sverige

Mindretallsregjeringen Jonas Gahr Støre leder, lener seg mot venstresiden for å få flertall for sine saker. Det er muligens ikke det beste utgangspunkt for å effektivisere offentlig sektor.

HurdalsplattformenStøre & co får skryt for næringspolitikken

Satsing på hydrogen og batterifabrikker. Partnerskap mellom staten og industrien og ambisiøse mål for økt eksport og digitalisering. Slikt liker industriaktørene.

Synspunkt

SynspunktKryptovaluta - Norges neste industrieventyr?

Når jeg mener at kryptovalutaene kan være Norges neste industrieventyr, er det paradoksalt nok fordi kryptovalutaene med dagens koding og teknologi ikke er bærekraftige fra et energiforbruk perspektiv, skriver Tor W. Andreassen.

Synspunkt

SynspunktKryptovaluta - Norges neste industrieventyr?

Når jeg mener at kryptovalutaene kan være Norges neste industrieventyr, er det paradoksalt nok fordi kryptovalutaene med dagens koding og teknologi ikke er bærekraftige fra et energiforbruk perspektiv, skriver Tor W. Andreassen.

LO og NHO ber om krafttak for industri og klima

LO, NHO og flere organisasjoner går sammen om å be om en opptrapping av energi- og klimainnsatsen her i Landet.

Synspunkt

Skatt, EØS og rammeverk for industrienTeppefall for industrien med SVs skattepolitikk

Med knappe fire måneder til valget, er de politiske kniver i ferd med å bli slipt. Mye tyder på et rødgrønt flertall. Men hvis det blir resultatet: Hvilken politikk får vi da på viktige områder som skatt, EØS og næringsvennlighet? spør Stein Lier-Hansen.

Synspunkt

Skatt, EØS og rammeverk for industrienTeppefall for industrien med SVs skattepolitikk

Med knappe fire måneder til valget, er de politiske kniver i ferd med å bli slipt. Mye tyder på et rødgrønt flertall. Men hvis det blir resultatet: Hvilken politikk får vi da på viktige områder som skatt, EØS og næringsvennlighet? spør Stein Lier-Hansen.

Synspunkt

SynspunktArbeiderpartiets aktive industri-eierskap

Da Jonas Gar Støre lanserte Arbeiderpartiets «nye» visjon etter landsmøtet nå i april, liknet det til forveksling den visjonen som Einar Gerhardsen lanserte på Arbeiderpartiets landsmøte høsten 1945, skriver Bjørnar Barbogen.

Synspunkt

SynspunktArbeiderpartiets aktive industri-eierskap

Da Jonas Gar Støre lanserte Arbeiderpartiets «nye» visjon etter landsmøtet nå i april, liknet det til forveksling den visjonen som Einar Gerhardsen lanserte på Arbeiderpartiets landsmøte høsten 1945, skriver Bjørnar Barbogen.

Norske industriledere like optimistiske som før korona

Produksjonsoppgangen har vært moderat i første kvartal. Industriledere flest ser lyst på andre kvartal.

Synspunkt

SynspunktProsessindustrien viser vei

Prosessindustrien kan doble eksportverdien og samtidig halvere klimagassutslippene. Slik får vi det til.

Synspunkt

SynspunktProsessindustrien viser vei

Prosessindustrien kan doble eksportverdien og samtidig halvere klimagassutslippene. Slik får vi det til.

Ap vil ha nasjonal plan for kraft- og industriutbygging

Sviktende kapasitet i strømnettet bekymrer Arbeiderpartiet. Nå vil krever partiet en nasjonal plan for utbygging av kraft og industri.

Synspunkt

SynspunktKlimaomstilling og grønn industrivekst

En god klimapolitikk reduserer utslipp, samtidig som den tiltrekker investeringer i norsk lavutslippsindustri. Men det gir ikke mening å ha samme avgiftsregime for privatbilisme og eksportindustri.

Synspunkt

SynspunktKlimaomstilling og grønn industrivekst

En god klimapolitikk reduserer utslipp, samtidig som den tiltrekker investeringer i norsk lavutslippsindustri. Men det gir ikke mening å ha samme avgiftsregime for privatbilisme og eksportindustri.

Synspunkt

SynspunktNorge må reindustrialiseres med fornybare ressurser

Norge har naturressurser både på land og sjø som kan danne grunnlag for verdiskapning etter hvert som oljeinntektene faller, skriver Trygve Tamburstuen.

Synspunkt

SynspunktNorge må reindustrialiseres med fornybare ressurser

Norge har naturressurser både på land og sjø som kan danne grunnlag for verdiskapning etter hvert som oljeinntektene faller, skriver Trygve Tamburstuen.

Ny rapport– Norge når ikke klimamålene

I en ny energi- og klimarapport slås det fast at Norge ikke vil nå klimamålene i 2030 eller 2050.

Nortura frykter for hele industriens framtid

– Vi kan ikke leve med denne utviklingen, sier ­Nortura-direktør Kjell S. Rakkenes om konkurransen med dagligvarekjedenes egne merkevarer.

Synspunkt

Fremtidens industri

Med oljepenger bevares arbeidsplasser, også slike som ikke vil ha livets rett. Det trengs helt nye industrier, skriver Per Bugge-Asperheim.

Synspunkt

Fremtidens industri

Med oljepenger bevares arbeidsplasser, også slike som ikke vil ha livets rett. Det trengs helt nye industrier, skriver Per Bugge-Asperheim.

Synspunkt

Muligheter i ­sirkulære verdikjeder

Begrepet sirkulærøkonomi har svirret i offentligheten en stund. I korte trekk handler sirkulær økonomi om effektiv bruk av ressurser. Begrepet er kanskje nytt, men tankegangen er ikke ny for industrien.

Synspunkt

Muligheter i ­sirkulære verdikjeder

Begrepet sirkulærøkonomi har svirret i offentligheten en stund. I korte trekk handler sirkulær økonomi om effektiv bruk av ressurser. Begrepet er kanskje nytt, men tankegangen er ikke ny for industrien.

KoronapandemienPessimisme hos flertallet av industrilederne

Norske industriledere melder om ytterligere fall i totalt produksjonsvolum i årets 2. kvartal.

SINTEF– Dette er områder hvor Norge kan ta en lederposisjon

Kunstig intelligens kan være med på å løse flere av de utfordringene industrien opplever i dag, tror forskningsleder Anne Marthine Rustad ved SINTEF.

KraftkampStatnett med strømsjokk til kraftkrevende industri

Det elektriske samfunnet skal bygges, men industrien reagerer på regningen. Hydros verk på Husnes får firedoblet kostnad på tre år og frykter tapt konkurransekraft.

Industrien frykter tapte jobber uten utlendinger på plass

Hvis ikke tusener av utenlandske arbeidere snart kan vende tilbake til Norge, frykter industrien at også nordmenn mister jobben i verfts- og offshoreindustrien.

Kan gå mot omkamp om klimaavgifter for prosessindustrien

Sp og Ap ønsker å reversere en omstridt klimaavgift. Norsk industri håper avgiften blir skrotet allerede i revidert budsjett. Nøkkelen ligger hos Frp, som ennå ikke vil flagge noe nytt standpunkt.

Mangel på industrilærlinger over hele Norge

Siden 2014 har antall elever som velger industriteknologi gått ned hele 38 prosent, ifølge Utdanningsdirektoratet. Det skaper lærlingmangel over hele landet.

Advarer mot å stille feil diagnose av arbeidsmarkedet i distriktene

– Riktignok er det stor jobbvekst i Stor-Oslo, men våre undersøkelser viser at andelen arbeidsgivere som planlegger vekst er større i distriktene. De siste årene spesielt i Nord-Norge og i innlandet, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i Manpower.

TeknologiArbeidere kan «kle på seg» mer kunnskap og muskelkraft

Prosjektet HuMan gjør det mulig for industriarbeidere å kle på seg ekstra muskler, supersyn og ny kunnskap – og sensorer som merker om du jobber for hardt.

Domino's risikerer tvangsmulkt for manglende universell utforming på sin bestillingsapp. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Pizzakjeden Domino's vil forlate Norge

Pizzakjeden trekker seg ut av landet etter skuffende resultater.

I disse sektorene leter de etter folk

Den teknologiske utviklingen de siste årene har skapt nye behov for kompetanse.

Økt produksjon og vekst i sysselsetting i norsk industri

Norske industriledere melder om økt produksjon og vekst i sysselsettingen i årets første kvartal. Men mangel på kvalifisert arbeidskraft er en utfordring.

Tror på 40 milliarder i tare-eksport i 2050

Kan gjøre Norge klimanøytralt.

Fra outsourcing til reshoringStadig flere bedrifter flytter produksjonen hjem igjen til Norge

LederPolitikere i baksetet

Hvis ikke SV og andre politikere tar inn over seg hvordan bedriftsledere tenker og handler, vil mengden svada om olje, miljø og industribygging øke sterkt framover.

LederPolitikere i baksetet

Hvis ikke SV og andre politikere tar inn over seg hvordan bedriftsledere tenker og handler, vil mengden svada om olje, miljø og industribygging øke sterkt framover.

Ny strategi for tysk industri

Når tysk industri gjør endringer, lytter verden. Nå åpnes det for «skinn-nasjonalisering» av nøkkelteknologi. I bakgrunnen truer proteksjonismen.

Norsk entreprenør- og industrikonsern lover å doble kvinneandelen

Målet er ambisiøst. Det innebærer at AF Gruppen går fra å være dårligst i klassen, til å være ledende i bransjen.

Mer produksjon og økt ordretilgang i norsk industri

Norsk industri fortsetter den positive utviklingen, og norske industriledere er optimistiske med tanke på utviklingen de neste månedene.

Vil øke kvinneandelen i entreprenør- og industrikonsern

AF Gruppen har som én av ti norske bedrifter inngått samarbeid med #HunSpanderer om et tre års forskningsprosjekt. Målet er å finne tiltak som bidrar til å øke bedriftens kvinneandel.

Mange gikk konkurs i juli

Hittil i år har det vært 3864 konkurser og tvangsavviklinger av selskaper

Norske industriledere melder om oppgang i produksjonsnivået

Produsenter av innsatsvarer melder om en sysselsettingsvekst, mens det meldes om en svak oppgang i sysselsettingen hos konsumvare- og investeringsvareprodusentene.

Synspunkt

Industrien vender hjem

I mange år har det vært en vedtatt sannhet at norsk industri ikke hadde noen framtid. Det var for dyrt å produsere i Norge. I stedet skulle vi leve av vår høyteknologiske kompetanse og en velutviklet tjenestesektor, skriver John-Arne Røttingen.

Synspunkt

Industrien vender hjem

I mange år har det vært en vedtatt sannhet at norsk industri ikke hadde noen framtid. Det var for dyrt å produsere i Norge. I stedet skulle vi leve av vår høyteknologiske kompetanse og en velutviklet tjenestesektor, skriver John-Arne Røttingen.

Synspunkt

Industrien satser for fremtiden

En norsk satsing på en helhetlig verdikjede for karbonfangst og lagring kan bli et viktig bidrag til å redusere de globale utslippene. Det gir oss også industrielle muligheter som vi ikke kan la gå fra oss, skriver Stein Lier-Hansen.

Synspunkt

Industrien satser for fremtiden

En norsk satsing på en helhetlig verdikjede for karbonfangst og lagring kan bli et viktig bidrag til å redusere de globale utslippene. Det gir oss også industrielle muligheter som vi ikke kan la gå fra oss, skriver Stein Lier-Hansen.

Synspunkt

Industri i hele landet

Industri- og bergverksbedriftene finnes i så og si alle norske kommuner. Når industrien får rammevilkår som gir rom for utvikling skaper det arbeidsplasser og verdiskaping i hele landet, skriver Stein Lier-Hansen.

Synspunkt

Industri i hele landet

Industri- og bergverksbedriftene finnes i så og si alle norske kommuner. Når industrien får rammevilkår som gir rom for utvikling skaper det arbeidsplasser og verdiskaping i hele landet, skriver Stein Lier-Hansen.

Største jobbnedgang noensinne innen bygg- og anlegg

– Det kan tyde på at toppen er nådd for denne bransjen, sier Hilde Sommerstad i FINN.no.

Tysk fagforening vant rett til 28-timers uke og 4,3 % lønnsvekst

OptimismeNorske industriledere forventer økt produksjon

Sterkeste arbeidsmarkedsutsikter på fem år

Antallet norske arbeidsgivere som planlegger å bemanne opp er på sitt høyeste siden 2012.

Betydelig fall i arbeidsledighetenRogaland har størst nedgang

Nedgangen i arbeidsledigheten er størst innen ingeniør- og IKT-fag, med 31 prosent færre helt ledige, fulgt av industriarbeid med 28 prosent færre.

Tinder for velferdstjenester

– Vi må lure innbyggerne og næringslivet til å betjene seg selv. Det er vi villige til å gjøre, sier IKT-Norge leder Heidi Arnesen Austlid.

Aksjonærene i Norske Skog kan miste alt

Långiverne tar kontrollen over Norske Skog, og Christen Sveaas går av som styreleder etter knappe tre uker. Aksjonærene kan miste alle verdier.

Går glipp av lønnsomhet

Mange norske virksomheter kan gå glipp av lønnsomhet. En undersøkelse som for kort tid siden ble gjennomført med 600 næringslivsledere viser at under halvparten av norske bedrifter har definert et konkurransefortrinn, skriver Arne Harket.

Annonse
Annonse
Annonse