Annonse

Største jobbnedgang noensinne innen bygg- og anlegg

– Det kan tyde på at toppen er nådd for denne bransjen, sier Hilde Sommerstad i FINN.no.

Tysk fagforening vant rett til 28-timers uke og 4,3 % lønnsvekst

OptimismeNorske industriledere forventer økt produksjon

Sterkeste arbeidsmarkedsutsikter på fem år

Antallet norske arbeidsgivere som planlegger å bemanne opp er på sitt høyeste siden 2012.

Betydelig fall i arbeidsledighetenRogaland har størst nedgang

Nedgangen i arbeidsledigheten er størst innen ingeniør- og IKT-fag, med 31 prosent færre helt ledige, fulgt av industriarbeid med 28 prosent færre.

Tinder for velferdstjenester

– Vi må lure innbyggerne og næringslivet til å betjene seg selv. Det er vi villige til å gjøre, sier IKT-Norge leder Heidi Arnesen Austlid.

Aksjonærene i Norske Skog kan miste alt

Långiverne tar kontrollen over Norske Skog, og Christen Sveaas går av som styreleder etter knappe tre uker. Aksjonærene kan miste alle verdier.

Går glipp av lønnsomhet

Mange norske virksomheter kan gå glipp av lønnsomhet. En undersøkelse som for kort tid siden ble gjennomført med 600 næringslivsledere viser at under halvparten av norske bedrifter har definert et konkurransefortrinn, skriver Arne Harket.

Traaseth om investeringer i nye virksomheter– Vi klarer ikke helt å skalere

Vi trenger ikke å finne på nye virkemidler. Vi har mer enn nok spredd over mange aktører i Norge. Men de bør samordnes bedre, mener Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge.

RegjeringenØnsker Gabrielsen «velkommen etter»

I Nærings- og fiskeridepartementet er man naturlig nok svært tilfreds med næringspolitikken de siste fire årene. Den politiske ledelsen trekker fram skatt og satsing på innovasjon når den omtaler egne suksesser.

Enig og tro til formuesskatten faller

Bedre rammer for nyetableringer og nye arbeidsplasser handler ikke bare om skatt. Forutsigbarhet, infrastruktur og statlige støtteordninger er også viktige virkemidler, mener Stein Lier-Hansen i Norsk industri.

Industritall overrasker– Svakere vekst i sysselsettingen

Etter et solid hopp forrige måned er det igjen så godt som stillstand i sysselsettingen, ifølge ny indeks. Men samlet fortsetter oppgangen i norsk industri.

Inspirerende industrifokus

Det var skjellsettende viktig at Regjeringen tidligere i vår presenterte Industrimeldingen, skriver administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen.

VestlandsindeksOptimismen er tilbake i det kriserammede Vestlandet

Bedriftslederne melder om en svak bedring i den økonomiske situasjonen, men er litt mer tilbakeholdne om utsiktene ut året.

Automatisering i industrien kan tredobles innen 2025

Industrielle roboter blir mindre og billigere. Produsenter kjøper dem i rekordhastighet, ifølge ny salgsstatistikk. Hva betyr dette for menneskelig arbeidskraft?

1900 færre ledigeMarkant nedgang i arbeidsledigheten i mai

Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt med 1 300 personer.

Liten auke i industriproduksjonen frå i fjor

Frå februar til mars 2017 hadde industriproduksjonen derimot ein nedgang på 1,1 prosent.

Arbeidsdeltakelsen i industrien økte for femte måned på rad

Selv om tempoet avtok noe ble April nok en god måned for industrien; flere ansettes i et høyere tempo enn perioden før. En slik utvikling har en ikke sett siden 2013.

Prisfall i industrien etter 5 måneders oppgang

Nedgangen siste måned skyldes blant annet reduserte priser på råolje samt raffinerte petroleumsprodukter.

Norsk innkjøpsindeks – Svak økning i sysselsettingen

– I de siste månedene har vi opplevd en svak økning i sysselsettingen. Det indikerer også en optimisme for fortsatt vekst i industrien, sier Svein-Egil Hoberg i NIMA.

Slapp industrimelding– Hva er det egentlig regjeringen vil?

LOs nestleder Hans-Christian Gabrielsen er ikke veldig imponert over regjeringens ferske industrimelding.

Tillit i arbeidslivet– Fast ansatt uten lønn mellom oppdrag er noe svineri

Norsk Industri lener seg i større grad på bemanningsselskaper for å sikre seg store oppdrag. – Ansett dem og permittert dem når det ikke er arbeid, svarer nestleder i LO.

Flere varsler om permitteringer enn oppsigelser– Kan bety at næringslivet forventer bedring

Antall varslede oppsigelser i januar var halvert sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, viser ferske Nav-tall. Trenden med flere varsler om permitteringer enn oppsigelser fortsetter.

Positive industritall ved inngangen til 2017

Indikatoren Norsk PMI viser at aktiviteten i norsk industri øker.

Roboter på SunnmøreRobotsamarbeid for små og mellomstore bedrifter

Robotisering er ikke lenger forbeholdt de store guttene i klassen. Nå kan en ny generasjon av små og autonome industriroboter settes på en tralle, og fraktes mellom også de minste virksomheter. I et slags robot-samvirke.

Norske klimagassutslipp opp 1 prosent i 2015

Mer utslipp fra olje- og gassutvinning og industri har vært med på å øke det norske klimagassutslippet med drøyt 1 prosent i 2015.

Optimismen tilbakeForventer sterk bemanningsvekst på Sør- og Vestlandet

Ansettelsesutsiktene i nøkkelsektorer som olje og gass, industri og handel og service, er på vei opp til sine langsiktige gjennomsnitt og industrisektoren viser positive ansettelsesutsikter for første gang på seks kvartaler.

Tydeleg fall i industriproduksjonen

Norsk industriproduksjon fall heile 3,2 prosent i perioden august-oktober 2016, samanlikna med tremånadersperioden før.

Fagarbeider eller industriarbeider?Store forskjeller i lønnsveksten

Industriarbeidernes månedslønn øker med 0,9 prosent. Fagarbeiderne øker med 1,8 prosent.

Beskylder LO-kolleger for illojalitet

Et «nei» til konsekvensutredning i aktuelle områder for oljeutvinning kan bety slutten for en rekke industriforbunds LO-medlemskap. Industri Energi-lederen mener store deler av hovedorganisasjonen opptrer illojalt.

Kraftig oppsving i norsk industriproduksjon

Etter en begredelig juni-måned har norsk industri slått kraftig tilbake, viser de seneste SSB-tallene om norsk industriproduksjon.

Teknologi stjeler jobber fra menn

Den industrielle revolusjonen på 1800-tallet gjorde at mange menn mistet jobbene sine og ble stemplet som udatert av den nye teknologien. Nå gjentar historien seg.

Norge som industrikonsern

Ny teknologi og nye forretningmodeller fører til nytenkning både i næringslivet og i politikken. Når små og store bedrifter begynner å låne maskiner av hverandre og deler på spisskompetansen, aner man konturene av en slags konsernmodell der Norge er merkenavnet.

Mæland vil ha mer samarbeid i industrien

Bedrifter må samarbeide mer om å utvikle nye teknologiske løsninger for framtida, mener næringsminister Monica Mæland (H).

- Alt som kan bidra til å få ned de høye kostnadene i næringslivet er bra

Nå øker prisene mer enn lønna. Det og den svake krona kan bedre næringslivets konkurransedyktighet, mener professor.

Heller kaldt vann i blodet på økonomi-optimistene

Meglerhus mener sentralbanken mangler nok skyts til å utsette rentekutt: – Det samlede vekstbildet i Norge fremstår fremdeles som ganske så vissent.

Aktiviteten i norsk industri har ikke vært høyere på over fire år

Forrige måned slo NIMA fast at «sola skinner over norsk industri.» Nå «fosser den fremover».

Bedre økonomisk utvikling i EU enn ventet

De første PMI-tallene etter Brexit-avstemningen er klare.

Industri Futurum – med tro på fremtiden

Den store digitaliseringstrenden er i ferd med å integreres for fullt i industriell produksjon. Det handler om et paradigmeskifte, ofte omtalt som «den fjerde industrirevolusjon».

Salget av industri-roboter setter rekorder

Mer dårlig nytt for industrien: Omsetningen ned 11 prosent siste året

Industriomsetningen i Norge fortsetter å falle. 2,4 prosent falt omsetningen med siste tre måneder. I løpet av det siste året har industrien tapt 11 prosent av sin omsetning.

Britisk industri hovedarena for kampen om «Brexit»

Krise i britisk industri: Landets største stålprodusent trekker seg ut, stålindustrien kan nasjonaliseres

Nye anslag: oljeinvesteringer svikter fullstendig i 2016

Oljeindustrien går nok et hardt år i møte. Nye tall anslår at investeringene vil falle mer enn forventet.

Jærbedrifter står sammen mot krisen

17 mekaniske bedrifter på Jæren går sammen for å jobbe seg ut av oljekrisen. Målet er å kapre ordrer i nye, internasjonale markeder.

NHO vil ha 500 millioner for etablering av industrielle innovasjonssentre

I kjølvannet av egen årskonferanse tar nå NHO til orde for å opprette egne innovasjonssentre hvor nye teknologiske løsninger kan testes og demonstreres.

Valg, veivalg og industri

Valgkampen går mot slutten, snart vet vi hvem som skal styre norske kommuner de neste fire årene. Heller ikke for industri og næringsliv er det uten betydning hvem som bestemmer lokalt. Vi er – for å si det forsiktig – avhengig av at norske kommuner leverer de tjenester som gjør det attraktivt og gunstig for næringsdrivende å lokalisere seg nettopp hos dem.

– En bransje med ekstremt høy sigarføring

– Lønninger, velferdsgoder og byråkrati har est ut i oljebransjen.

Lysere tider for fastlandsindustrien

Oslo (NTB-Mats Rønning): Permitteringer truer i oljebransjen. Lønnsoppgjøret tegner til å bli magert for de fleste. Men i fastlandsindustrien er optimismen tilbake.

Lavt sykefravær i industrien

Har redusert sykefraværet med 35 prosent de siste ti årene.

Valutafallet gir rekordtall i industrien : Nå våkner industrien

Hydro leverer sitt beste kvartal noensinne og investerer i et pilotanlegg, mens Jotun har tidenes resultat og etablerer et forsknings- og utviklingsenter i Sandefjord.

– Én av tre innleide må ut

Dette skjer i løpet av 2015, tror Norsk Industri.

Annonse
Annonse
Annonse