Annonse

industri

Ny rapport– Norge når ikke klimamålene

I en ny energi- og klimarapport slås det fast at Norge ikke vil nå klimamålene i 2030 eller 2050.

Nortura frykter for hele industriens framtid

– Vi kan ikke leve med denne utviklingen, sier ­Nortura-direktør Kjell S. Rakkenes om konkurransen med dagligvarekjedenes egne merkevarer.

Synspunkt

Fremtidens industri

Med oljepenger bevares arbeidsplasser, også slike som ikke vil ha livets rett. Det trengs helt nye industrier, skriver Per Bugge-Asperheim.

Synspunkt

Muligheter i ­sirkulære verdikjeder

Begrepet sirkulærøkonomi har svirret i offentligheten en stund. I korte trekk handler sirkulær økonomi om effektiv bruk av ressurser. Begrepet er kanskje nytt, men tankegangen er ikke ny for industrien.

KoronapandemienPessimisme hos flertallet av industrilederne

Norske industriledere melder om ytterligere fall i totalt produksjonsvolum i årets 2. kvartal.

SINTEF– Dette er områder hvor Norge kan ta en lederposisjon

Kunstig intelligens kan være med på å løse flere av de utfordringene industrien opplever i dag, tror forskningsleder Anne Marthine Rustad ved SINTEF.

KraftkampStatnett med strømsjokk til kraftkrevende industri

Det elektriske samfunnet skal bygges, men industrien reagerer på regningen. Hydros verk på Husnes får firedoblet kostnad på tre år og frykter tapt konkurransekraft.

Industrien frykter tapte jobber uten utlendinger på plass

Hvis ikke tusener av utenlandske arbeidere snart kan vende tilbake til Norge, frykter industrien at også nordmenn mister jobben i verfts- og offshoreindustrien.

Kan gå mot omkamp om klimaavgifter for prosessindustrien

Sp og Ap ønsker å reversere en omstridt klimaavgift. Norsk industri håper avgiften blir skrotet allerede i revidert budsjett. Nøkkelen ligger hos Frp, som ennå ikke vil flagge noe nytt standpunkt.

Mangel på industrilærlinger over hele Norge

Siden 2014 har antall elever som velger industriteknologi gått ned hele 38 prosent, ifølge Utdanningsdirektoratet. Det skaper lærlingmangel over hele landet.

Advarer mot å stille feil diagnose av arbeidsmarkedet i distriktene

– Riktignok er det stor jobbvekst i Stor-Oslo, men våre undersøkelser viser at andelen arbeidsgivere som planlegger vekst er større i distriktene. De siste årene spesielt i Nord-Norge og i innlandet, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i Manpower.

TeknologiArbeidere kan «kle på seg» mer kunnskap og muskelkraft

Prosjektet HuMan gjør det mulig for industriarbeidere å kle på seg ekstra muskler, supersyn og ny kunnskap – og sensorer som merker om du jobber for hardt.

Pizzakjeden Domino's vil forlate Norge

Pizzakjeden trekker seg ut av landet etter skuffende resultater.

I disse sektorene leter de etter folk

Den teknologiske utviklingen de siste årene har skapt nye behov for kompetanse.

Økt produksjon og vekst i sysselsetting i norsk industri

Norske industriledere melder om økt produksjon og vekst i sysselsettingen i årets første kvartal. Men mangel på kvalifisert arbeidskraft er en utfordring.

Tror på 40 milliarder i tare-eksport i 2050

Kan gjøre Norge klimanøytralt.

Fra outsourcing til reshoringStadig flere bedrifter flytter produksjonen hjem igjen til Norge

LederPolitikere i baksetet

Hvis ikke SV og andre politikere tar inn over seg hvordan bedriftsledere tenker og handler, vil mengden svada om olje, miljø og industribygging øke sterkt framover.

Ny strategi for tysk industri

Når tysk industri gjør endringer, lytter verden. Nå åpnes det for «skinn-nasjonalisering» av nøkkelteknologi. I bakgrunnen truer proteksjonismen.

Norsk entreprenør- og industrikonsern lover å doble kvinneandelen

Målet er ambisiøst. Det innebærer at AF Gruppen går fra å være dårligst i klassen, til å være ledende i bransjen.

Mer produksjon og økt ordretilgang i norsk industri

Norsk industri fortsetter den positive utviklingen, og norske industriledere er optimistiske med tanke på utviklingen de neste månedene.

Vil øke kvinneandelen i entreprenør- og industrikonsern

AF Gruppen har som én av ti norske bedrifter inngått samarbeid med #HunSpanderer om et tre års forskningsprosjekt. Målet er å finne tiltak som bidrar til å øke bedriftens kvinneandel.

Mange gikk konkurs i juli

Hittil i år har det vært 3864 konkurser og tvangsavviklinger av selskaper

Norske industriledere melder om oppgang i produksjonsnivået

Produsenter av innsatsvarer melder om en sysselsettingsvekst, mens det meldes om en svak oppgang i sysselsettingen hos konsumvare- og investeringsvareprodusentene.

Synspunkt

Industrien vender hjem

I mange år har det vært en vedtatt sannhet at norsk industri ikke hadde noen framtid. Det var for dyrt å produsere i Norge. I stedet skulle vi leve av vår høyteknologiske kompetanse og en velutviklet tjenestesektor, skriver John-Arne Røttingen.

Synspunkt

Industrien satser for fremtiden

En norsk satsing på en helhetlig verdikjede for karbonfangst og lagring kan bli et viktig bidrag til å redusere de globale utslippene. Det gir oss også industrielle muligheter som vi ikke kan la gå fra oss, skriver Stein Lier-Hansen.

Synspunkt

Industri i hele landet

Industri- og bergverksbedriftene finnes i så og si alle norske kommuner. Når industrien får rammevilkår som gir rom for utvikling skaper det arbeidsplasser og verdiskaping i hele landet, skriver Stein Lier-Hansen.

Største jobbnedgang noensinne innen bygg- og anlegg

– Det kan tyde på at toppen er nådd for denne bransjen, sier Hilde Sommerstad i FINN.no.

Tysk fagforening vant rett til 28-timers uke og 4,3 % lønnsvekst

OptimismeNorske industriledere forventer økt produksjon

Sterkeste arbeidsmarkedsutsikter på fem år

Antallet norske arbeidsgivere som planlegger å bemanne opp er på sitt høyeste siden 2012.

Betydelig fall i arbeidsledighetenRogaland har størst nedgang

Nedgangen i arbeidsledigheten er størst innen ingeniør- og IKT-fag, med 31 prosent færre helt ledige, fulgt av industriarbeid med 28 prosent færre.

Tinder for velferdstjenester

– Vi må lure innbyggerne og næringslivet til å betjene seg selv. Det er vi villige til å gjøre, sier IKT-Norge leder Heidi Arnesen Austlid.

Aksjonærene i Norske Skog kan miste alt

Långiverne tar kontrollen over Norske Skog, og Christen Sveaas går av som styreleder etter knappe tre uker. Aksjonærene kan miste alle verdier.

Går glipp av lønnsomhet

Mange norske virksomheter kan gå glipp av lønnsomhet. En undersøkelse som for kort tid siden ble gjennomført med 600 næringslivsledere viser at under halvparten av norske bedrifter har definert et konkurransefortrinn, skriver Arne Harket.

Traaseth om investeringer i nye virksomheter– Vi klarer ikke helt å skalere

Vi trenger ikke å finne på nye virkemidler. Vi har mer enn nok spredd over mange aktører i Norge. Men de bør samordnes bedre, mener Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge.

RegjeringenØnsker Gabrielsen «velkommen etter»

I Nærings- og fiskeridepartementet er man naturlig nok svært tilfreds med næringspolitikken de siste fire årene. Den politiske ledelsen trekker fram skatt og satsing på innovasjon når den omtaler egne suksesser.

Enig og tro til formuesskatten faller

Bedre rammer for nyetableringer og nye arbeidsplasser handler ikke bare om skatt. Forutsigbarhet, infrastruktur og statlige støtteordninger er også viktige virkemidler, mener Stein Lier-Hansen i Norsk industri.

Industritall overrasker– Svakere vekst i sysselsettingen

Etter et solid hopp forrige måned er det igjen så godt som stillstand i sysselsettingen, ifølge ny indeks. Men samlet fortsetter oppgangen i norsk industri.

Inspirerende industrifokus

Det var skjellsettende viktig at Regjeringen tidligere i vår presenterte Industrimeldingen, skriver administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen.

VestlandsindeksOptimismen er tilbake i det kriserammede Vestlandet

Bedriftslederne melder om en svak bedring i den økonomiske situasjonen, men er litt mer tilbakeholdne om utsiktene ut året.

Automatisering i industrien kan tredobles innen 2025

Industrielle roboter blir mindre og billigere. Produsenter kjøper dem i rekordhastighet, ifølge ny salgsstatistikk. Hva betyr dette for menneskelig arbeidskraft?

1900 færre ledigeMarkant nedgang i arbeidsledigheten i mai

Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt med 1 300 personer.

Liten auke i industriproduksjonen frå i fjor

Frå februar til mars 2017 hadde industriproduksjonen derimot ein nedgang på 1,1 prosent.

Arbeidsdeltakelsen i industrien økte for femte måned på rad

Selv om tempoet avtok noe ble April nok en god måned for industrien; flere ansettes i et høyere tempo enn perioden før. En slik utvikling har en ikke sett siden 2013.

Prisfall i industrien etter 5 måneders oppgang

Nedgangen siste måned skyldes blant annet reduserte priser på råolje samt raffinerte petroleumsprodukter.

Norsk innkjøpsindeks – Svak økning i sysselsettingen

– I de siste månedene har vi opplevd en svak økning i sysselsettingen. Det indikerer også en optimisme for fortsatt vekst i industrien, sier Svein-Egil Hoberg i NIMA.

Slapp industrimelding– Hva er det egentlig regjeringen vil?

LOs nestleder Hans-Christian Gabrielsen er ikke veldig imponert over regjeringens ferske industrimelding.

Tillit i arbeidslivet– Fast ansatt uten lønn mellom oppdrag er noe svineri

Norsk Industri lener seg i større grad på bemanningsselskaper for å sikre seg store oppdrag. – Ansett dem og permittert dem når det ikke er arbeid, svarer nestleder i LO.

Flere varsler om permitteringer enn oppsigelser– Kan bety at næringslivet forventer bedring

Antall varslede oppsigelser i januar var halvert sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, viser ferske Nav-tall. Trenden med flere varsler om permitteringer enn oppsigelser fortsetter.

Positive industritall ved inngangen til 2017

Indikatoren Norsk PMI viser at aktiviteten i norsk industri øker.

Roboter på SunnmøreRobotsamarbeid for små og mellomstore bedrifter

Robotisering er ikke lenger forbeholdt de store guttene i klassen. Nå kan en ny generasjon av små og autonome industriroboter settes på en tralle, og fraktes mellom også de minste virksomheter. I et slags robot-samvirke.

Norske klimagassutslipp opp 1 prosent i 2015

Mer utslipp fra olje- og gassutvinning og industri har vært med på å øke det norske klimagassutslippet med drøyt 1 prosent i 2015.

Optimismen tilbakeForventer sterk bemanningsvekst på Sør- og Vestlandet

Ansettelsesutsiktene i nøkkelsektorer som olje og gass, industri og handel og service, er på vei opp til sine langsiktige gjennomsnitt og industrisektoren viser positive ansettelsesutsikter for første gang på seks kvartaler.

Tydeleg fall i industriproduksjonen

Norsk industriproduksjon fall heile 3,2 prosent i perioden august-oktober 2016, samanlikna med tremånadersperioden før.

Fagarbeider eller industriarbeider?Store forskjeller i lønnsveksten

Industriarbeidernes månedslønn øker med 0,9 prosent. Fagarbeiderne øker med 1,8 prosent.

Beskylder LO-kolleger for illojalitet

Et «nei» til konsekvensutredning i aktuelle områder for oljeutvinning kan bety slutten for en rekke industriforbunds LO-medlemskap. Industri Energi-lederen mener store deler av hovedorganisasjonen opptrer illojalt.

Kraftig oppsving i norsk industriproduksjon

Etter en begredelig juni-måned har norsk industri slått kraftig tilbake, viser de seneste SSB-tallene om norsk industriproduksjon.

Teknologi stjeler jobber fra menn

Den industrielle revolusjonen på 1800-tallet gjorde at mange menn mistet jobbene sine og ble stemplet som udatert av den nye teknologien. Nå gjentar historien seg.

Norge som industrikonsern

Ny teknologi og nye forretningmodeller fører til nytenkning både i næringslivet og i politikken. Når små og store bedrifter begynner å låne maskiner av hverandre og deler på spisskompetansen, aner man konturene av en slags konsernmodell der Norge er merkenavnet.

Annonse
Annonse
Annonse