Annonse
Illustrasjonsfoto. Foto: Andor Bujdoso | Dreamstime.com

32.000 flere i jobb på ett år

Siden første kvartal i fjor har det blitt 32.000 flere personer i jobb. Antallet svinger litt igjennom året, men trenden er klart oppadgående.

Samtidig viser Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) at det var 106.000 arbeidsledige personer i februar, skriver Statistisk sentralbyrå.

Det er fortsatt et stykke igjen til at sysselsettingsprosenten er tilbake på nivået Norge hadde for ti år siden.

Man må tilbake til 2015 (67,6 prosent) for å finne et bedre resultat for sysselsettingsrate for første kvartal enn hva det er for 2019 (67,2 prosent).

Utdanningsnivået øker

Ifølge AKU ble 2000 flere personer sysselsatte fra november til februar, justert for sesongvariasjoner. Dette er isolert sett innenfor feilmarginen i AKU, men i tråd med en stigende trend.

Sysselsettingsprosenten er uendret fra november til februar, på 67,7 prosent.

På tross av svingende konjunkturer gjennom de ti siste årene er det et tydelig trekk at utdanningsnivået øker, både blant dem som er i jobb og blant arbeidsledige.

I 2010 utgjorde de som bare hadde grunnskoleutdannelse 20 prosent av de sysselsatte og 50 prosent av de arbeidsledige. I 2019 er de tilsvarende nivåene 15 og 38 prosent.

Annonse
Annonse