Annonse

Ledige innvandrereHalvparten tilbake i jobb etter fem år

Unge innvandrere og innvandrere med høy utdanning finner raskest ny jobb hvis de blir arbeidsledige.

500 færre helt ledige i august

Arbeidsledigheten i Norge falt med ytterligere 500 personer i august og ligger nå på 2,2 prosent, ifølge Nav.

Arbeidsledigheten varer lenger for dem nær pensjonsalder

Bare en av tre eldre i alderen 55-66 år kommer seg tilbake i arbeid to år etter arbeidsledighet.

Arbeidsledigheten steg til 3,6 prosent i juni

Det var 102.000 arbeidsledige personer i juni, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er 3000 flere enn i forrige periode.

Økning i ledigheten i juli

Antallet registrerte helt arbeidsledige økte med 600 personer fra juni til juli, ifølge sesongjusterte tall fra Nav.

Juni-arbeidsledigheten er den laveste i eurosonen på ti år

Men veksten i eurosonen var på kun 0,2 prosent i andre kvartal, ifølge nye tall fra Eurostat.

11.000 færre arbeidsledige

Nav-ledigheten videre ned i juni

Den registrerte arbeidsledigheten hos Nav falt med 600 personer i juni og ligger nå på 2,2 prosent, ifølge sesongjusterte tall.

Færre arbeidsledige over 24 år

Fra januar til april gikk antallet sysselsatte opp med 14.000 personer.

Økning i antallet helt ledige blant unge

Det siste året har ledigheten falt for alle aldersgrupper, med unntak av de under 20 år.

Mange ledige innvandrere er ikke registrert hos Nav

To av tre innvandrere som var registrert som arbeidsledige av Statistisk sentralbyrå (SSB) i fjor, var ikke registrert som ledige hos Nav.

Ledigheten ned til 3,5 prosent

I mars utgjorde de arbeidsløse 3,5 prosent av arbeidsstyrken, justert for sesongvariasjoner. Det er en nedgang på 0,2 prosentpoeng fra desember.

Arbeidsledigheten på 3,5 prosent

12.000 flere personer ble sysselsette de siste tre månedene.

Lavest ledighet i NordenOslo slått av Reykjavik

Reykjavik er hovedstadsområdet i Norden med minst arbeidsledighet. Oslo er «nest best» i klassen.

StudieHjernerystelse øker risikoen for arbeidsledighet

Dersom du slår hodet og pådrar deg hjernerystelse, øker risikoen for at du fem år senere står utenfor arbeidsmarkedet, viser ny dansk undersøkelse.

Arbeidsinnvandring førte til lavere ledighet for norskfødte

Men vi ble mindre produktive.

Ledigheten faller mest blant ingeniørene og teknologene i Trøndelag

I alle yrkesgrupper ble ledigheten redusert med 1400 personer fra mars til april, ifølge sesongjusterte tall fra Nav.

32.000 flere i jobb på ett år

I februar utgjorde de arbeidsløse 3,8 prosent av arbeidsstyrken, viser tall fra SSB.

Nav-tall: Fortsatt nedgang i ledigheten

Arbeidsledigheten fortsetter å synke, viser nye tall fra Nav.

SSB: Arbeidsledigheten er 3,9 prosent

Men sysselsettingen fortsatter å falle.

SSB: 108.000 arbeidsledige i januar

Det var 108.000 arbeidsledige i januar, justert for sesongvariasjoner. Det tilsvarer 3,9 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på 0,1 prosentpoeng.

TysklandSanksjoner kan presse unge jobbsøkere ut av arbeidslivet

Kutt i økonomisk støtte kan få arbeidsledige unge raskere ut i jobb. Men det kan også føre til at unge faller ut av arbeidsstyrken, viser ny studie.

Fortsatt nedgang i ledigheten

Antallet registrerte helt ledige falt med 700 personer fra januar til februar, ifølge brudd- og sesongjusterte tall fra Nav. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra Nav, falt like mye.

Liten nedgang i andelen arbeidsledige

I desember utgjorde de arbeidsløse 3,7 prosent av arbeidsstyrken. Dette er en nedgang på 0,2 prosentpoeng fra september.

FaktasjekkLavere ledighet blant innvandrere i Oslo

Innvandrerarbeidsledigheten i Oslo er redusert med 30 prosent de siste tre årene, viser faktasjekk fra Faktisk.no

Én av ti innvandrere fra Afrika er arbeidsledig

Arbeidsledigheten blant innvandrere er mer enn tre ganger så høy som blant resten av befolkningen. Høyest er den blant innvandrere fra Afrika.

172 millioner arbeidsledige i verden

172 millioner mennesker er nå registrert som arbeidsledige i verden, viser en fersk rapport fra FNs arbeidsorganisasjon ILO.

Tallet på arbeidsløse har gått ned

Justert for sesongvariasjoner var det 106 000 arbeidsledige i november. Det tilsvarte 3,8 prosent av arbeidsstyrken, en nedgang på 0,2 prosentpoeng fra august, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

150.000 flere i jobb på syv årFlere yrker krever høyere utdannelse

To tredeler av jobb-økningen har vært innen yrker som sivilingeniører, sykepleiere, eller databasedesignere. Samtidig blir det færre kontormedarbeidere og maskinoperatører.

EU-undersøkelseArbeidsledighet bekymrer mest

Hver fjerde EU-borger mener arbeidsledighet er den største utfordringen i hjemlandet, viser en meningsmåling fra EU-kommisjonen.

Ukens tall

2018 - det flate året

Nav900 færre arbeidsledige i desember

– Nedgangen skyldes først og fremst en fortsatt bedring på arbeidsmarkedet i fylkene og yrkene som var rammet av nedgangstidene i oljebransjen, sier Sigrun Vågeng.

Nye Nav-tallHøyest ledighet i Østfold og Vestfold

Ved utgangen av november var det registrert 62 400 helt arbeidsledige hos Nav. Ledigheten er dobbelt så høy i Østfold og Vestfold som i Sogn og Fjordane.

Lavere ledighet blant innvandrere

Arbeidsledigheten blant innvandrere har gått ned det siste året. Størst har nedgangen vært for mannlige innvandrere fra Øst-Europa.

600 færre helt ledige i oktoberI disse yrkene synker ledigheten mest

Antall ledige ingeniører og IKT-medarbeidere har gått ned med 30 prosent så langt i år, og er derfor yrkesgruppen med den største nedgangen i arbeidsledigheten.

Kompetansejakt i bedriftene– Se til Nav for å finne folkene dere trenger

Arbeidsledigheten er i ferd med å stabilisere seg etter halvannet år med nedgang, viser nye tall fra Nav.

SSB: Små endringer i ledigheten

4,0 prosent av arbeidsstyrken var uten jobb ved utgangen av juli, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Ved utgangen av juli var 113.000 uten jobb.

NAVNedgang i ledigheten i august

Antallet registrerte helt ledige gikk ned med 1300 personer i løpet av august, ifølge sesongjusterte tall fra NAV.

108.000 arbeidslause i juni

Statistisk sentralbyrå melder om stabil arbeidsløyse for sommarmånadane.

Fire av ti usikre hvem som har best ledighetspolitikk

Fire av ti er usikre på hvilket norsk parti som er best på økonomisk trygghet ved ledighet, viser en ny undersøkelse.

Mange er usikre på hvem som har best ledighetspolitikk

Fire av ti er usikre på hvilket norsk parti som er best på økonomisk trygghet ved ledighet, viser en ny undersøkelse.

Arbeidsløysa stabil på 3,8 prosent

I løpet av det siste året har det vore ein auke i talet på sysselsette på 44.000 personar.

Flere menn i arbeid

Økningen i arbeidsstyrken for menn kom i form av 31.000 flere sysselsatte, mens det ble 9000 færre arbeidsledige.

Arbeidsledigheten fortsetter å falle

Ytterligere 19.000 arbeidstakere fikk seg jobb denne vinteren. Arbeidsledigheten falt til 3,7 prosent, ifølge de siste tallene fra Arbeidskraftundersøkelsen.

Antallet utenfor arbeidsstyrken på stedet hvil

Laveste arbeidsledighet siden 2009

– Etter tre måneder med stabile tall, ser vi nå en markant nedgang.

Uendret arbeidsledighet i Norge

Fortsatt synkende ledighet blant innvandrere

Den registrerte ledigheten blant innvandrere sank med 1 prosentpoeng fra 1. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018. For registrerte arbeidsledige i resten av befolkningen var nedgangen på 0,5 prosentpoeng i samme periode, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Fortsatt synkende innvandrerledighet

Økende arbeidsledighet i Spania

Arbeidsledigheten i Spania økte fra 16,5 til 16.7 prosent i første kvartal i år. 3.79 millioner spanjoler er nå registrert som arbeidsledige.

Færre er ledige og på Nav-tiltak

Det var 108.000 arbeidsledige i Norge i februar, 4.000 færre enn i november. Det er gode nyheter, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Arbeidsledige bytter langt oftere yrke enn bosted

4 av 10 arbeidsledige fant seg jobb i et annet yrke, viser en Nav-analyse.

Forskning

ForskningArbeidsledighet er skadelig for helsa – uansett

Arbeidsledighet er en åpenbar helsebelastning, uavhengig av hvor høy eller lav arbeidsledigheten er i et land. Det slås fast i en studie utført ved OsloMet.

Få ledige flytter for å skaffe seg ny jobb

Svært få arbeidsledige følger myndighetenes oppfordring om å flytte for å få seg jobb, viser en analyse fra Nav.

FrpFor mange tar utdanning det ikke er behov for

Frp mener Norge utdanner mange til arbeidsledighet. Nå foreslår partiet å vri støtten slik at universiteter og høyskoler får betalt for studenter som får jobb.

111.000 arbeidslause i januar

Arbeidsløysa på 4 prosent er uendra frå oktober.

VirkeNorge faller fra topplisten over landene som er best på å få folk i jobb

Nesten hver tredje person mellom 15 og 74 står utenfor arbeidslivet.

Færre arbeidsledige i februar

– Det er også positivt å se at de regionale forskjellene i ledigheten fortsetter å minke denne måneden, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Færre arbeidsledige i februar

Antallet personer som er registrert som helt ledige, gikk ned med 500 i februar, ifølge sesongjusterte tall fra Nav.

FinlandPå Europa-toppen i livskvalitet

Finner er lykkeligere enn folk i andre land i Europa, ifølge en undersøkelse av livskvaliteten i 33 europeiske land. Men tidsklemma er et økende problem.

Annonse
Annonse
Annonse