Annonse

Kutt av læresteder ved Nord universitet­– Distriktsutviklingen raseres

Industrimiljøet på Helgeland er svært bekymret for Nord Universitet sitt ønske om å legge ned lærer- og sykepleierutdanningene ved høyskolene i Nesna, Namsos og Sandnessjøen.

32.000 flere i jobb på ett år

I februar utgjorde de arbeidsløse 3,8 prosent av arbeidsstyrken, viser tall fra SSB.

Raymond Johansen– De nye læreplanene er dårlig nytt for gutter

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier at de nye læreplanene er dårlig nytt for gutter. Han vil gjøre Osloskolen mer praktisk.

Slik vil regjeringen få flere menn til å velge kvinnedominerte yrker

Fra outsourcing til reshoringStadig flere bedrifter flytter produksjonen hjem igjen til Norge

Solberg: Utdanning og arbeidsliv må kobles tettere sammen

Dagens utdanning treffer ikke alltid arbeidslivets behov, mener statsminister Erna Solberg (H) – som utfordrer politikerne i regionene.

Flere gutter søker seg til helsefag på videregående

Flere velger yrkesfag og flere gutter søker på helse- og oppvekstfag, viser søkertallene for videregående skole.

Arbeidsgivere vil ikke ha naturvitere og realister

Mens akademia mener behovet er enormt, kontrer Abelia-sjefen med at utdanningsinstitusjonene ikke «evner» å tilpasse seg markedet.

SkolefrafallStore forskjeller mellom fylkene

Frafall i videregående skole varierer fra knapt 17 prosent i Akershus til 29 prosent i Finnmark, viser tall fra Folkehelseinstituttet.

Flere gutter utdanner seg innen kvinnedominerte bransjer

Siden 2010 har antallet jenter og gutter som strømmer til helse- og oppvekstfaget økt med over 2000 elever. Andelen gutter har steget med 7,2 prosentpoeng i samme periode.

NTNU-forskere: Lærerne svikter de svakeste elevene

Ny forskning fra NTNU basert på hvordan elever opplever skolehverdagen, viser at jo bedre karakterer elevene har, jo mer støtte opplever de fra læreren sin.

Foreldrenes utdanning avgjørende for barnas skole-prestasjoner

Elever som gjør det bra på én av de nasjonale prøvene, gjør det ofte bra også på de andre.

Rekordmange fikk læreplass i 2018

74 prosent av søkerne hadde ved utgangen av fjoråret fått godkjente lærekontrakter. Det er den høyeste andelen som er registrert siden målingene startet i 2011.

Veksling mellom læring i skole og praksis motiverer elever

Yrkesfagelever som veksler mellom opplæring i bedrift og skole gjennomfører like godt eller bedre enn de på ordinært løp, viser ny rapport.

Utdanningsgapet mellom menn og kvinner øker år for år

Selv om det fremdeles er store kjønnsforskjeller på landsbasis, har det vært en utvikling mot jevnere kjønnsbalanse blant ledere.

Veksling mellom skole og praksis motiverer elevene

Yrkesfagelever som veksler mellom skole og praksis, er mer motivert og lærer mer, viser ny rapport.

Kommentar

VelferdkommentarenUtdanning viktigere enn før?

Forskjellen i sysselsetting har økt mellom dem som har fullført videregående opplæring og dem som ikke har gjort det. Det økte gapet skyldes bare delvis at utdanning kaster mer av seg enn før.

1 av 10 unge helt utenfor arbeidslivet

Denne gruppen inkluderer både langtidsledige, unge med helseproblemer, men også personer som har valgt å ta et friår i utdanningsløpet.

Vil roboter ta alle jobbene?

6 av 10 i arbeid eller utdanning fem år etter endt introduksjonsprogram

Kvinneandelen lå derimot nesten 10 prosentpoeng under menn.

Bekymret for digitalt klasseskilleKan gi «urettferdige» eksamensresultater

Store forskjeller i lærernes digitale kompetanse, opplæringen elevene får i digitale verktøy og elevenes tilgang til digitale ressurser kan påvirke eksamensresultater.

Så mye mer tjener du med mastergrad i ryggsekken

Forskjellene er størst blant nyutdannede med økonomiske og administrative fag.

Flere yrkesfagelever får lærekontrakt

For tredje år på rad øker antall lærekontrakter for elever på yrkesfag. Det er imidlertid store forskjeller mellom fylker og fag.

Vil snart mangle tusenvis av lærere Kommune-Norge møkklei statlige krav

Nå sender hovedstyret i KS brev til alle politiske partier med en klar advarsel mot bindende bemanningsnormer og formelle kompetansekrav.

Få nordmenn ønsker å starte egen bedrift

Veldig få unge sier at de ser på det å være gründer som en lovende karriere.

Regjeringen styrker skoletilbud til unge innvandrere

Regjeringen setter av 70 millioner kroner for at ungdommer som kommer til Norge uten å ha grunnskoleutdanning, skal fylle hullene på videregående skole.

Flere innvandrerelever faller utenfor på ungdomsskolen

På ti år har antall elever som ikke får fullverdig vitnemål fra ungdomsskolen nesten doblet seg. En viktig årsak er migrantstrømmen i 2015–2016.

Færre tar formell utdannelse enn for ti år siden

– Jeg er bekymret for at så mange av oss ikke har tatt verken formell videreutdanning eller har vært med på kurs eller annen organisert læring, sier Jan Tore Sanner.

Folk er splittet i synet på heldagsskole og leksefri

Mens 42 prosent av de spurte mener det bør bli slutt på lekser og innføres heldagsskole mener like mange at dagens timeplan og ordning med lekser bør fortsette.

Økonomiske bekymringer påvirker karakterene for mange studenter

Studenter havner i ulik økonomisk skvis avhengig av hvor i landet de studerer. Noen tyr til kredittkort for å få endene til å møtes.

Sykepleierutdanningen mangler nok praksisplasser

Mangelen på sykepleiere i Norge er stor. Likevel står flere tusen på venteliste for å komme inn på sykepleierutdanning på grunn av for få praksisplasser.

Flere elever velger yrkesfag

Mer enn 34.500 elever har fått plass på yrkesfag når de begynner i videregående opplæring denne høsten.

Folkehøyskolene med søkerrekord fjerde året på rad

For fjerde året på rad setter folkehøyskolene rekord i antall søkere. Professor mener press i skolen er årsaken til den høye søkertallet.

9 av 10 barnehageansatte er kvinner

Kvinner er i flertall blant de ansatte fra barnehage til voksenopplæringen.

100 nye studieplasser til sykepleierutdanning

Regjeringen og KrF har i revidert budsjett satt av midler til 100 nye studieplasser til sykepleierutdanning. Plassene fordeles på studiesteder over hele landet.

Norsk handelshøyskole debuterte på prestisjefylt finansrangering

Med en 48. plass, rangerer Handelshøyskolen BI som det tredje beste masterprogrammet i finans i Norden.

Hver tredje mann fullfører ikke lærerutdanningen

Ikke-sysselsatte tar sjeldnere utdanning enn før

Personlig økonomi tilbake i skolepensum etter klagestorm

Personlig økonomi er tilbake igjen i samfunnsfaget etter mange sterke reaksjoner på at temaet ble forslått kuttet i forbindelse med «slankingen» av skolefagene.

Tre av fire elever gjennomfører videregående

Siden Kunnskapsløftet ble innført i 2006 har andelen som fullfører, økt med nærmere 5 prosentpoeng.

IKT-sikkerhet i statenVirksomheter tilknyttet høyere utdanning mest utsatt for angrep

Vil utvide praksisen i de femårige lærerutdanningene

En internasjonal ekspertgruppe vil gi lærerstudentene 30 dager mer praksis.

Utdanningsdirektoratet vil ha utlendingskvote på bibelskolene

Utdanningsdirektoratet har foreslått en kvote på maks 10 prosent elever fra land utenfor EU på norske bibelskoler.

Norskfødte med innvandrerforeldre tjener bedre enn foreldrene

Særlig tydelig er dette for dem med bakgrunn fra India og Vietnam.

Kan ansatte nektes permisjon for utdanning?

DP-juristene svarer.

Sanner mener «krenkelov» må stå

Den nye «krenkeloven» kritiseres fra flere hold, men kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) mener den må bli stående.

StudenteneMå kurse professorer i bruk av IKT i undervisning

Tilstandsrapporten for høyere utdanning viser at universiteter og høyskoler er for dårlige på pedagogisk bruk av IKT.

De yngste studentene fullfører flest lavere grader

Kvinnene fullfører mest, uansett alder.

– For få studieplasser i fagskolene

Regjeringen har fordelt 638 studieplasser til fagskolene rundt om i landet. Totalt søkte fagskolene om 950 studieplasser.

Lavt utdannede har sjeldnere tidlig alderspensjon

1 av 3 personer mellom 62 og 66 har tatt ut tidlig alderspensjon.

Flere ungdommer vil ta utdannelse i Forsvaret

Flere søker seg til Forsvarets utdanningstilbud. Mens det i 2016 var 1.174 søkere, er antallet i år 1.716 fire dager før fristen går ut.

Starter Nordens første MBA i finansteknologi

Norges Handelshøyskole vil løfte norske lederes kunnskap på teknologifeltet for å få dem til å se mulighetene og truslene som oppstår i revolusjonen vi nå er inne i.

Elevenes motivasjon faller i løpet av ungdomsskolen

Elevenes motivasjon går ned fra 7. til 10. trinn, viser resultatene fra Elevundersøkelsen. Utdanningsforbundet uttrykker uro over funnet.

FrpFor mange tar utdanning det ikke er behov for

Frp mener Norge utdanner mange til arbeidsledighet. Nå foreslår partiet å vri støtten slik at universiteter og høyskoler får betalt for studenter som får jobb.

Yngre, kvinner og høyt utdannede mest villige til å endre forbruksvaner

57 prosent av befolkningen er villig til å endre forbruksvaner for å bidra til å redusere klimaendringer og vannmangel. De fleste tror norsk innsats teller.

Her er de mest populære studiestedene

De «nye» utdanningsinstitusjonene seiler opp på lista.

OsloMet får master i bygg- og konstruksjonsteknikk

Utvalg vil ha mindre idrett, norrønt og religionshistorie i norsk skole

Mindre fokus på idrett i gymmen og langt mindre teori i kunst og håndverk og musikk er blant forslagene til nye og slankere skolefag.

Yrkesfagelever får tidligere spesialisering

En ny struktur for yrkesfag i videregående skole vil bli innført høsten 2020.

Store karakterforskjeller mellom elever med ulik minoritetsbakgrunn

Nesten en hel karakter skiller snittet til elever med familiebakgrunn fra Vietnam og Thailand på videregående, ifølge en ny rapport.

Annonse
Annonse
Annonse