Annonse

utdanning

ArbeidsmarkedsundersøkelseIT- og mediebransjen skal ansette flest

– Etterspørselen er helt enorm, sier Trygve Solem i IT-selskapet Experis.

Synspunkt

Koronagenerasjonen – blir alt bra?

Unge i dag har et godt sikkerhetsnett og velferdssystem i ryggen. Det er goder som er kjempet frem over lang tid, og som vi aldri må ta for gitt, skriver Lise Lyngsnes Randeberg.

Synspunkt

Koronagenerasjonen – blir alt bra?

Unge i dag har et godt sikkerhetsnett og velferdssystem i ryggen. Det er goder som er kjempet frem over lang tid, og som vi aldri må ta for gitt, skriver Lise Lyngsnes Randeberg.

BIs lederprogrammer blant verdens beste på FT-rangering

BIs Executive MBA-program i samarbeid med Fudan University og BIs internasjonale Executive MBA-program er begge i topp 100 på Financial Times MBA Ranking 2021.

Flere tok formell utdannelse og videreutdannelse under pandemien

I den nye regjeringsplattformen trekkes kompetanseutvikling særlig trekkes frem som et område det skal samarbeides tettere på.

Færre unge voksne har fullført videregående i Norge enn i andre land

Sammenlignet med andre OECD-land har Norge en høy andel unge voksne som ikke har fullført videregående opplæring. Mange av disse er arbeidsledige eller utenfor arbeidsmarkedet.

Nytt testsystem i skolene skal være klart i 2026

Det nye testsystemet for elevkartlegging i skolene blir klart ett år senere enn det Utdanningsdirektoratet foreslår, ifølge kunnskapsminister Guri Melby (V).

Regjeringen innfører nasjonale regler for fritt skolevalg

Fra våren 2022 kan ikke fylkeskommunene dele opp fylket i mer enn seks inntaksområder for videregående opplæring.

Ny strategi skal gjøre det mer fleksibelt å ta høyere utdanning

Regjeringen vil åpne utdanningssystemet og gjøre det mer fleksibelt. Målsettingen er å gjøre det slik at flere får mulighet til å ta utdanning.

Permitterte og arbeidsledige får skreddersydde utdanningstilbud

Regjeringen bruker over 81 millioner kroner til nye kurs og utdanningstilbud for permitterte, ledige, unge uten mye arbeidserfaring og nyutdannede.

UiB utvikler en tverrfaglig master i kommunal ledelse

– Programmet treffer kommunens behov svært godt, sier universitetsdirektør og tidligere kommunaldirektør Robert Rastad.

Curt Rice forlater OsloMet for å bli NMBU-rektor

– Det er ikke uten vemod jeg forlater OsloMet. Jeg er veldig glad i universitetet vårt, og stolt av alt vi har fått til sammen, sier Rice.

Regjeringen med millionløft til fagskolene

De 54,5 millioner kronene som deles ut over hele landet skal brukes til å utvikle nye tilbud, kjøpe nytt utstyr og utvikle digitale læremidler.

Færre fullførte masterutdanninger i 2020

Mens det i 2019 ble avlagt 14.800 masterutdanninger, ble det i 2020 avlagt 14.600 slike utdanninger.

TolldirektørenFantastisk at så mange vil ta tollerutdanningen

På 35 studieplasser fikk tollerutdanningen i år hele 2.064 førsteprioritetssøkere. – Fantastisk, sier tolldirektør Øystein Børmer.

StyrelederVil ekspandere med to skoler

Styreleder Trond Solvang i Stiftelsen Krokeide forteller at han ser på arbeidet med friskolene som en del av et viktig samfunnsoppdrag.

Skolen for dem som faller utenfor– Jeg har overgått meg selv her

Angst og mangel på oppfølging gjorde at Martine Moen Heisholt ikke maktet å gå på «vanlig skole». Ett år på Feiring VGS har endret alt. Flere lærere og miljøterapeuter har bidratt til mestringsfølelse, og ambisjonene for 18-åringen er nå å bli ambulansesjåfør.

Disse bransjene er verst på sikkerhetskultur

Av de som scorer best i undersøkelsen finner man finansielle tjenester, bank, teknologi, forsikring og konsulentvirksomhet.

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn økte under pandemien

Det største lønnsgapet finner man blant varehandelssjefer. De mannlige sjefene hadde 20 prosent høyere månedslønn sammenlignet med de kvinnelige sjefene.

Vårens skriftlige eksamener på ungdomsskoler og videregående skoler avlyses

Skriftlige eksamener og mange muntlige eksamener på ungdomsskolen og videregående skole avlyses denne våren på grunn av smittesituasjonen.

Skoleforbund med kraftig kritikk av omorganisering i Oslo

Omorganiseringen har satt Utdanningsetaten i Oslo ut av funksjon i halvannet år, mente Skolelederforbundet under torsdagens høring om saken.

Andelen private skoler i Norge øker stadig

Andelen private skoler i Norge har økt med 61,8 prosent siden 2010. SV er bekymret.

Dagpengemottakeres rett til utdanning kan bli permanent

Regjeringen sendte onsdag på høring et forslag til nytt permanent regelverk for å kombinere dagpenger med opplæring og utdanning.

Synspunkt

SynspunktArbeidsrelevans i høgare utdanning – ein kvalitetsgaranti?

Mange slagord blir tatt i bruk i ei slags overtru på at berre næringslivet får bestemme meir over utdanninga, blir ­kreativiteten og kvaliteten betre både i arbeidslivet og i utdanningane.

Synspunkt

SynspunktArbeidsrelevans i høgare utdanning – ein kvalitetsgaranti?

Mange slagord blir tatt i bruk i ei slags overtru på at berre næringslivet får bestemme meir over utdanninga, blir ­kreativiteten og kvaliteten betre både i arbeidslivet og i utdanningane.

Utdanner seg inn i arbeidsledighet

Flere tar bachelor- og masterutdanning, men det er ikke sikkert at alle får en jobb som krever det, viser tall fra SSB.

Juristene svarer

Hvilke rettigheter har jeg til å få permisjon fra arbeidsgiver til å studere?

Juristene svarer.

Høyt utdannede og unge kvinner er de flittigste på videosamtaler

Nye tall viser at tre av fire har brukt internett til å ha videosamtaler eller å ringe.

Norge i bunnsjiktet i gjennomføring av yrkesfag

Norge ligger fortsatt i bunnsjiktet blant OECD-landene når det gjelder gjennomføring av yrkesfaglig videregående opplæring. Bare Island ligger dårlige an enn Norge.

Utdanningssektoren er versting på sikkerhetskultur

Sikkerhetseksperter mener det er urovekkende at flere av bransjene som leverer samfunnskritiske tjenester eller produkter skårer dårlig på sikkerhetskultur.

Nå åpner universiteter og høyskoler300.000 studenter med én meters avstand

300.000 studenter skal i disse dager tilbake til campus ved norske universiteter og høyskoler. Universitets- og høyskolerådet etterlyser bedre testkapasitet.

Synspunkt

Lik rett til utdanning krever politisk vilje

Mens media fokuserer på de som lykkes, de som har jaktet seksere for å komme inn på drømmestudiet, er det dessverre alt for mange som faller utenfor. Nesten 30.000 kvalifiserte søkere får ikke sitt ønske om en studieplass oppfylt.

Synspunkt

Lik rett til utdanning krever politisk vilje

Mens media fokuserer på de som lykkes, de som har jaktet seksere for å komme inn på drømmestudiet, er det dessverre alt for mange som faller utenfor. Nesten 30.000 kvalifiserte søkere får ikke sitt ønske om en studieplass oppfylt.

Rekordmange uten studieplass

Antall studenter har skutt i været de siste årene. Men antall søkere som ikke kommer inn på høyere utdanning i Norge øker enda mer. 27.743 står uten studieplass etter sist ukes opptak. Det er ny rekord.

Overbooking på IT-utdanningene– Frykter svekket kvalitet og at flere dropper ut

Nær dobbelt så mange har fått plass på IT-studier som det er dimensjonert for. NITO Studentene varsler om at overbooking er et stort problem som må tas tak i.

Alle vil bli sjef – og gjerne i offentlig sektor

Nå vil de unge bli ledere. Ved UiO har over 2000 søkt om 55 plasser på studiet i offentlig administrasjon og ledelse.

To av tre nye jusstudenter i Oslo er kvinner

Kun 36 prosent av dem som fikk tilbud om studieplass på jusstudiet ved Universitetet i Oslo nå i høst, er menn.

Politihøgskolen reduserte antall studieplasserSnittet for å komme inn skjøt i været

I årets opptak til bachelor i politiutdanning har poenggrensene økt ved alle tre studiesteder.

108.000 søkere har fått tilbud om studieplassAldri før har så mange fått studieplass

Totalt har 8 av 10 kvalifiserte søkere fått tilbud om studieplass, og av disse har mer enn halvparten kommet inn på sitt førstevalg.

Søkertallet til masterutdanning øker

Universitetet i Oslo (UiO) opplever en økning på 13,6 prosent i antall søkere til sine masterstudier. Også Universitetet i Bergen og BI melder om økning.

Permitterte strømmer til klasserommene

Totalt vil regjeringen styrke bransjeprogrammene, som er et samarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet, med 120 millioner kroner.

Dette er de mest populære studiene i Norge

Aldri før har det vært flere som tar høyere utdanning. Likevel fortsetter kvinner og menn å velge forskjellig utdanningsløp.

Synspunkt

Regjeringen vil ha flere lærlinger i staten

Fagutdanning er en viktig del av kompetansemiksen i staten. Derfor jobber regjeringen aktivt med å få flere lærlinger i statlige virksomheter.

Synspunkt

Regjeringen vil ha flere lærlinger i staten

Fagutdanning er en viktig del av kompetansemiksen i staten. Derfor jobber regjeringen aktivt med å få flere lærlinger i statlige virksomheter.

18 av 20 høyesterettsdommere er Oslo-utdannet

18 av 20 høyesterettsdommere har sin utdanning fra Oslo, mens 17 av dem har mesteparten av yrkeserfaringen derfra. Tretten av dem er oppvokst i Oslo-området.

Over 7.500 studenter dro på utveksling til utlandet i fjor

I 2019 reiste flere norske studenter på utveksling enn noen gang før, men det er forskjeller på hvor mange studenter universitetene og høyskolene sender ut.

Universitetet i Stavanger blir første som får bunnkarakter på kvalitet

Etter at 8 av 51 rapporter om kvaliteten ved universiteter og høgskoler i Norge er levert, har én institusjon fått rødt lys: Universitetet i Stavanger.

Ap avviser NHO-forslag– Unge skal ikke være kasteballer i et utleiemarked

Arbeiderpartiet avviser kontant forslaget om å la bemanningsbransjen utdanne lærlinger. – Det vil svekke lærlingordningen, sier Aps Jorodd Asphjell.

NTNU scorer høyest på omdømme

Nesten én av to nordmenn mener NTNU er den utdanningsinstitusjonen i Norge som har best kvalitet, viser en ny undersøkelse.

Vi la utleieselskap tilby fagbrev– La bemanningsbransjen etablere lærebedrifter

NHO-direktør mener bemanningsbransjen kan bidra til å fylle noe av det enorme behovet Norge har for lærlingplasser.

Mange studenter har lite kontakt med arbeidslivet i løpet av utdanningen

– Vi får ikke utnyttet det store potensialet vi har hvis vi sitter på hver vår tue, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Nesten tre av fire sikret seg jobb før studiene var avsluttet

Over 90 prosent av teknologer og realister er i jobb fem måneder etter avsluttede studier, og de fleste hadde jobben i boks før studiene var avsluttet, viser en Tekna-undersøkelse.

Høyre-topper vil at staten skal ta kontroll over dårlige skoler

Høyre-toppene Linda Hofstad Helleland og Henrik Asheim vil at staten skal overta styringen av skoler som får svake resultater år etter år.

Akademia skal konkurrere om klimaavtrykk

For å få fart på omstilling og klimakutt vil forsknings- og høyere utdanningsministeren måle universitets- og høyskolesektorens brede klimaavtrykk.

Arbeidstakere med grad fra utlandet tjener mer enn de som har studert i Norge

Personer som har tatt en hel mastergrad utenlands opplever også bedre jobbmestring, viser Kandidatundersøkelsen.

Kun 1 av 3 norske doktorgrader innen IKT er tatt av nordmenn

Nesten 2 av 3 IKT-doktorgrader er tatt av utlendinger. Dette kan skape sikkerhetsproblemer fordi det ikke er sikkert de kan sikkerhetsklareres, melder NRK.

Synspunkt

Manglende kompetanse for ansettelser

Norske ledere gjør stadig grove og kostbare feilansettelser. Hvordan har vi havnet i en slik situasjon, og hva kan vi gjøre med det?

Synspunkt

Manglende kompetanse for ansettelser

Norske ledere gjør stadig grove og kostbare feilansettelser. Hvordan har vi havnet i en slik situasjon, og hva kan vi gjøre med det?

IKT-utdannede sliter med å få seg jobb etter studiene

Arbeidslivet roper etter IKT-kompetanse, samtidig som en del nyutdannede innen IKT sliter med å få jobb.

Regjeringen vil knytte høyere utdanning tettere til arbeidslivetStatsvitenskap og historie skal bli mer relevant

Regjeringen mistenker at utdanninger som statsvitenskap, historie og biologi er ikke relevante nok for arbeidslivet. Disse fagene skal nå evalueres med tanke på å endre undervisningsopplegget.

Annonse
Annonse
Annonse