Annonse
Ved hjelp av dataaktivitetslogger og skjermbilder som kjøres gjennom kraftige datanalyseprogrammer, hevder entreprenørene at de kan lage detaljerte rapporter for ledere om produktiviteten til de ansatte. Foto: Wellphotos | Dreamstime.com
Arbeidstakere

Overvåkning på arbeidsplassen ødelegger tilliten til ledelsen

Den teknologiske utviklingen har muliggjort overvåking i større grad enn tidligere, men bruken medfører også innsamling av stadig større mengder persondata.

Dermed reiser det seg utfordringer for virksomheter, som må forvalte disse på en god måte, særlig sett i lys av den nye personvernlovgivningen GDPR.

Les resten med abonnement fra
Velg det abonnementet som passer best for deg. Rabatt fra:
50%
Prøv nå
Ingen bindingstid
Jeg har allerede abonnement
Vil du ha regningen rett til bedriften? Klikk her

Nøkkelfunn fra Deloittes undersøkelse:

Undersøkelsen viser videre at de fleste virksomhetene gjennomfører ulike overvåkings- og kontrolltiltak, men at regelverket i svært mange tilfeller ikke etterleves.

  • Undersøkelsen indikerer at enkelte virksomheter ikke etterlever regelverket som kommer til anvendelse ved gjennomføring av kontrolltiltak. For eksempel har 36,4 % av respondentene svart at det ikke er utarbeidet retningslinjer for bruk av kontroll- og overvåkingstiltak i virksomheten, 14,4% har svart at det ikke kan dokumenteres at bruk av kontroll- og overvåkingstiltak er saklig begrunnet, og 4,3 % har svart at det gjennomføres overvåking i virksomheten som de ansatte ikke er informert om. Nært seks av ti svarer at overvåking i virksomheten ikke har vært diskutert med de ansatte.

  • 18,2 % oppgir at det har blitt tatt i bruk sanksjoner mot arbeidstakere som følge av brudd oppdaget ved overvåking. Nært ni av ti arbeidsgivere har svart at sanksjonen som ble tatt i bruk var advarsel, men nært tre av ti har oppgitt at også oppsigelse har blitt benyttet.

  • På en sekspunktsskala fra helt uenig (1) til helt enig (6), svarer nær halvparten 5 eller 6 på om kontrolltiltakene er av hensyn til tryggheten for de ansatte, og 78,3 % mener at overvåkingen gir de ansatte trygghet. På spørsmål om negative virkninger, er det imidlertid hele 73 % som oppgir at de tror ansatte føler seg mer mistenkeliggjort, og 64,9 % mener dette går utover tilliten mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og nær seks av ti mener overvåkings- og kontrolltiltak kan øke stressnivået.

Kilde: Deloitte

Annonse

Nøkkelfunn fra Deloittes undersøkelse:

Undersøkelsen viser videre at de fleste virksomhetene gjennomfører ulike overvåkings- og kontrolltiltak, men at regelverket i svært mange tilfeller ikke etterleves.

  • Undersøkelsen indikerer at enkelte virksomheter ikke etterlever regelverket som kommer til anvendelse ved gjennomføring av kontrolltiltak. For eksempel har 36,4 % av respondentene svart at det ikke er utarbeidet retningslinjer for bruk av kontroll- og overvåkingstiltak i virksomheten, 14,4% har svart at det ikke kan dokumenteres at bruk av kontroll- og overvåkingstiltak er saklig begrunnet, og 4,3 % har svart at det gjennomføres overvåking i virksomheten som de ansatte ikke er informert om. Nært seks av ti svarer at overvåking i virksomheten ikke har vært diskutert med de ansatte.

  • 18,2 % oppgir at det har blitt tatt i bruk sanksjoner mot arbeidstakere som følge av brudd oppdaget ved overvåking. Nært ni av ti arbeidsgivere har svart at sanksjonen som ble tatt i bruk var advarsel, men nært tre av ti har oppgitt at også oppsigelse har blitt benyttet.

  • På en sekspunktsskala fra helt uenig (1) til helt enig (6), svarer nær halvparten 5 eller 6 på om kontrolltiltakene er av hensyn til tryggheten for de ansatte, og 78,3 % mener at overvåkingen gir de ansatte trygghet. På spørsmål om negative virkninger, er det imidlertid hele 73 % som oppgir at de tror ansatte føler seg mer mistenkeliggjort, og 64,9 % mener dette går utover tilliten mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og nær seks av ti mener overvåkings- og kontrolltiltak kan øke stressnivået.

Kilde: Deloitte

Annonse