Annonse
Onsdag inviterte den norske avdelingen av One Team Government til unconference under Digitaliseringskonferansen på Gardermoen. Bildet er fra en samling for det globale nettverket. Foto: OneTeamGovGlobal
Foto: Onsdag inviterte den norske avdelingen av One Team Government til unconference under Digitaliseringskonferansen på Gardermoen. Bildet er fra en samling for det globale nettverket. Foto: OneTeamGovGlobal
OTG

Skaper byråkratisk endringsmagi

Digitaliseringskonferansen 11. og 12. juni ble rundet av med den globale nettverksbevegelsen One Team Government (OTG), som her hjemme er startet av informasjonsforvaltningsmiljøet i Nav, Skatteetaten og Difi.

Digitaliseringskonferansen er en årlig møteplass for ledere og alle som er opptatt av digitalisering i offentlig sektor. Årets tema på Thon Congress Gardermoen var «Med data skal landes bygges». Arrangør er Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi).

«Unconference»

I to timer onsdag ettermiddag var den såkalte unconference åpen for alle som ville være med.

Tema: «Endringsbyråkraten venter ikke på forandring - hva kan du gjøre allerede i dag?»

OTG stiller spørsmålet: «Hva kan du begynne med eller slutte å gjøre for at samarbeidet med andre som ikke er lik deg selv blir produktivt – slik at vi sammen kan gi innbyggere, frivillige og næringsliv det de trenger?» 

Produktivt samarbeid

OTGs mål er å identifisere konkrete, praktiske handlinger. Som OTG selv beskriver det:

«Vi venter ofte på hverandre i offentlig sektor, enten fordi prosessen, prioriteringene eller timingen er feil eller ukoordinert. Skal vi modernisere offentlig forvaltning må vi ta praktiske grep, skape empatiske, trygge møteplasser der kreativitet og konkret problemløsning utøves i felleskap.»

OTGs nettverk er åpent for alle som vil fornye offentlig sektor gjennom praktisk handling: «Vi støtter alle fornyelsesbyråkrater og endringsagenter som vil fornye offentlig sektor fra grasrota!»

– Vi vet at hvis vi alle tar små skritt sammen, så skaper vi endring gjennom «mikroactions» – små, enkle ting man kan gjøre for å endre kultur eller arbeidsmetode på jobb eller i hverdagen, heter det.

Sju styrende prinsipper

OTG jobber etter sju prinsipper:

  • Jobb åpent og positivt

  • Gjør ting i praksis

  • Tør å teste ting ut tidlig og prøv flere ganger

  • Mangfold og inkludering

  • Bry deg helhjertet om mennesker

  • Arbeid på tvers av grenser

  • Ønsk teknologiske muligheter velkommen

Ønsker du flere detaljer om prinsippene, finner du dem her.

Annonse
Annonse