Annonse
Myndighetenes krisepakke i forbindelse med pandemien innebærer at ansatte skal sikres full lønn (begrenset oppad til 6G) de første 18 dagene etter at perioden med lønnsplikt for arbeidsgiver (arbeidsgiverperioden) er over.  Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix.
Juristene svarer

Hva innebærer de nye reglene for beregningen av lønnskompensasjonen fra Nav?

Spørsmål: Jeg leste nylig at det var kommet nye regler for beregningen av lønnskompensasjonen fra Nav i de første 18 dagene etter at arbeidsgiverperioden på to dager er over ved permittering. Hva innebærer dette?

Svar: Myndighetenes krisepakke i forbindelse med pandemien innebærer at ansatte skal sikres full lønn (begrenset oppad til 6G) de første 18 dagene etter at perioden med lønnsplikt for arbeidsgiver (arbeidsgiverperioden) er over.

De nærmere detaljene ved denne stønadsordningen ble først avklart gjennom en forskrift som ble publisert 8. april. Regjeringen refererer til stønaden som "lønnskompensasjon".

Lønnskompensasjonen beregnes på bakgrunn av gjennomsnittlig månedslønn fra permitterende arbeidsgiver de siste tre månedene før permitteringstidspunktet. Har man kun jobbet hos den aktuelle arbeidsgiveren i to måneder, beregnes stønaden på bakgrunn av inntekten i disse månedene.

Har man hatt inntekt hos arbeidsgiveren i mindre enn to måneder, blir stønaden beregnet på grunnlag av inntekten den siste måneden før permitteringen.

Permitterte som har hatt inntekt fra permitterende arbeidsgiver i mindre enn én hel måned før permitteringen iverksettes, får stønaden beregnet på grunnlag av den inntekten arbeidstakeren selv oppgir som inntekt på permitteringstidspunktet. Inntekt over 6G per år regnes uansett ikke med i grunnlaget.

Dagsatsen skal utgjøre 4,615 prosent av dette grunnlaget, dvs. det ytes tilsvarende 4,615 prosent av en gjennomsnittlig månedslønn for hver dag i 18 dager. Dette vil totalt utgjøre omtrent 83 prosent av en vanlig månedslønn.

Dagsatsen reduseres forholdsmessig ved delvis permittering. Eventuelle lønnsinntekter som helt permitterte arbeidstakere har fra arbeid hos den aktuelle arbeidsgiveren i løpet av disse 18 dagene, kommer til fradrag ved beregning av ytelsen. Inntekter fra andre arbeidsgivere kommer imidlertid ikke til fradrag.

Annonse
Annonse