Annonse
Det kan bli lenge til alle pilene i næringslivet peker oppover. Koronakrisen har gjort Norge fattigere, sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO.  Foto: Vidar Ruud / NTB  

NHO venter kraftig fall i hjemmekontorbruk etter pandemien

– Rundt 30 prosent av timeverkene er blitt gjort hjemmefra under koronapandemien, ifølge våre medlemsundersøkelser, sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO.

I Næringslivets økonomibarometer (NØB) fra fjerde kvartal viser tallene imidlertid at antallet arbeidstimer som blir utført på hjemmekontor, vil falle dramatisk etter pandemien. Anslaget til NHO er at det kun vil være 7 prosent.

Tallene fra NØB viser at svært få bedrifter opplever at de har økt produktivitet på hjemmekontor. Dørum forteller at ledelsen i ulike bedrifter føler de mister grepet og fellesdisiplinen som oppstår i et kontorlandskap. Samtidig forteller mange bedrifter at de er blitt mer kreative.

– Jeg har jo tenkt at det som går tapt når folk sitter hjemme, er dialogen rundt kaffeautomaten og andre steder, sier sjeføkonomen.

Han understreker at hjemmekontorbruken trolig kommer til å øke sammenlignet med før pandemien.

– Men det er ingen revolusjon i disse tallene, konkluderer Dørum.

– Koronakrisen har gjort Norge fattigere

Koronapandemien har trolig påført Norge et varig tap på 10 prosent av verdiskapingen, mener Dørum.

– Situasjonen er bedre, men den er ikke god.

Slik oppsummerer Dørum situasjonen overfor NTB nesten nøyaktig ett år etter at Norge stengte ned 12. mars i fjor.

En god del av NHOs medlemsbedrifter har startet opphentingen etter fjorårets bråstans, mens andre, som dagligvare- og trevarehandelen, gjorde det langt bedre enn forventet i 2020.

Brutalt

Men for flere næringer, deriblant overnatting og servering, persontransport og kultur, har krisen vært brutal.

– Koronapandemien har gitt en markant todeling av norsk næringsliv, konkluderer Dørum.

NHO anslår nå at verdiskapingen i perioden 2020-2023 vil ligge lavere enn tidligere anslått. Forskjellen vil utgjøre et varig tap tilsvarende 10 prosent av verdiskapingen i et normalår.

– Vi har jo ikke fasiten og vet ikke akkurat hvor stor differansen blir. Men det er veldig lite sannsynlig at vi kommer tilbake til førkrisebanen. Koronakrisen har gjort Norge fattigere, sier Dørum.

Ubehagelig lang

Den siste medlemsundersøkelsen til NHO, som ble offentliggjort onsdag, viser at bedriftene selv tror veien ut av koronakrisen kan bli ubehagelig lang.

Over halvparten opplever lavere etterspørsel eller kanselleringer av ordrer på grunn av koronapandemien.

Én av tre bedrifter, 32 prosent, tror ikke de vil være tilbake på det nivået de var på før koronakrisen inntraff, før tidligst ved utgangen av året.

To av ti bedrifter tror ikke det vil skje før til neste år, mens 7 prosent tror det vil ta enda mer tid og 2 prosent ikke tror de noen gang vil være tilbake.

Dramatisk fall

I 16 av 100 bedrifter har omsetningen falt med mer enn 75 prosent. Det er den høyeste andelen siden i juni i fjor.

Som tidligere er det tjenestenæringene som sliter mest, og det dramatiske omsetningsfallet har rammet fire av ti reiselivsbedrifter og hver fjerde bedrift i transportnæringen.

I de fleste andre bransjene forteller bare 0–2 prosent av bedriftene om en tilsvarende omsetningssvikt.

Nesten én av to bedrifter (18 prosent) rapporterer om betalingsvansker, og andelen som har gått til oppsigelser, stiger sakte, men sikkert. Også her sliter reiselivs- og transportnæringen mest. I de andre bransjene er gjennomsnittet 10 prosent.

41 prosent av reiselivsbedriftene frykter at de kommer til å gå konkurs før pandemien er over. Det er langt høyere enn gjennomsnittet på 14 prosent.

Annonse
Annonse