Arbeidsliv

Koronapandemien har påvirket synet på utdanning blant unge voksne.

4 av 10 angrer på valg av utdanning

Fire av ti voksne ville tatt en annen utdanning om de skulle valgt på nytt i dag, og én av tre har vurdert å bytte jobb det siste året, viser undersøkelse.

Publisert Sist oppdatert

Mange opplever at de har valgt feil utdanning, og mange er interessert i å få seg en annen jobb enn den de har. Det går fram av en undersøkelse av voksnes utdannings- og yrkesvalg.

Hele 40 prosent ville valgt en annen utdanning om de skulle velge på nytt, viser undersøkelsen Opinion har gjort for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Ønske om bedre lønn og trivsel, og en opplevelse av at det er bedre muligheter i andre yrker, er hovedgrunnene til at de ville valgt en annen utdanning.

Undersøkelsen er gjort blant et representativt utvalg av befolkningen i alderen 26-60 år. Om lag 1.100 personer har deltatt i undersøkelsen, som ble gjennomført i juni i fjor.

Koronapandemien har påvirket unge

Koronapandemien har bidratt til at mange har endre synet på studievalg. Det gjelder særlig unge under 30 år.

Blant alle spurte, sier én av ti at koronapandemien har påvirket deres syn på valg av utdanning. I aldersgruppen 26-29 år gjelder det nesten én av fire (23 prosent).

Flere kvinner enn menn svarer at pandemien har endret deres syn på utdanning.

Synet på valg av utdanning henger blant annet sammen med hvordan de opplever at pandemien har påvirket ulike bransjer og stillinger.

Press for å ta utdanning

Om lag én av tre som har deltatt i undersøkelsen, har startet på en utdanning uten å fullføre. Årsakene varierer, men det vanligste svaret er at man har følt at utdanningen ikke var den rette.

Blant de unge voksne er det mange som føler et press for å ta mer utdanning. Tre av ti i aldersgruppen 16-29år sier at de opplever dette.

De fleste føler at presset om å ta mer utdanning kommer fra samfunnet generelt, men en stor andel føler også et press på grunn av konkurranse i arbeidsmarkedet.

Mange oppgir dessuten at de opplever et press om å ta mer utdanning fra venner og familie eller fra arbeidsgiver.

Ønsket om å få bedre lønn er den viktigste motivasjonen for at man vil ta mer utdanning.

Ønsker mer utdanning

Mange voksne ønsker selv å ta mer utdanning. Nær halvparten av de spurte oppgir at de har hatt et ønske om å ta mer utdanning de siste fem årene. Det er klart flere kvinner enn menn som svarer dette.

Ønsket om å få bedre lønn er den viktigste motivasjonen for at man vil ta mer utdanning.

Undersøkelsen viser at det er flere barrierer for å ta mer utdanning. «Jeg følger meg for gammel» er den vanligste begrunnelsen. Én av fire svarer dette. Deretter følger «å ta utdanning koster for mye» og «jeg har ikke tid til utdanning».

Det er flere kvinner enn menn som mener at utdanning koster for mye.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Foto Videreutdanninger og kurs kan åpne opp for flere muligheter på jobbmarkedet, påpeker direktør Sveinung Skule HK-dir. (Foto: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse)

Én av tre har vurdert jobbskifte

Undersøkelsen viser også at mange har vært åpne for å bytte jobb under pandemien.

Én av tre oppgir at de har vurdert å bytte jobb eller arbeidsområde det siste året. Det er ingen vesentlig forskjell mellom kjønnene i dette spørsmålet, men alder har stor betydning.

Ikke overraskende svarer den eldste aldersgruppen i mindre grad enn andre at de har vurdert å bytte jobb eller arbeidsområde det siste året

Vil ta utdanning på nett

Blant dem som oppgir at de har hatt et ønske om å ta mer utdanning de siste fem årene, er internett den foretrukne kanalen for å finne informasjon om utdanningsmuligheter.

Det viktigste er å få vite om utdanningen lar seg kombinere med jobb.

Svarene viser at det er behov for karriereveiledning på nett, påpeker direktør Sveinung Skule i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

– Dette understreker hvor viktig det er at voksne har tilgang til karriereveiledning, og at vi gjennom HK-dir har fått etablert en digital karriereveiledningstjeneste, Karriereveiledning.no. Her kan voksne få hjelp til å kartlegge kompetansen sin og se hvilke muligheter som fins med den utdanningen de allerede har. Videreutdanninger og kurs kan åpne opp for flere muligheter på jobbmarkedet, sier Skule i en pressemelding.

– De voksne ønsker å vite om utdanningen er nettbasert – både fordi de ikke vil flytte på seg og fordi de ønsker en fleksibilitet rundt når de skal studere, sier seksjonsleder Mona Mathisen i seksjon for utdannings- og arbeidsmarkedsinformasjon i HK-dir.

Powered by Labrador CMS