Arbeidstaker har plikt til å medvirke til oppfølging også ved egen sykdom.

Arbeidstakers medvirkningsplikt ved sykdom

Hva innebærer det egentlig at «arbeidstaker er pliktig til å medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner ved sykefravær», slik loven krever?

Publisert

Spørsmål: Vi har en ansatt som har vært sykmeldt en stund. Vi har forsøkt å utarbeide en oppfølgingsplan, men det er vanskelig ettersom arbeidstaker i liten grad svarer på våre henvendelser. Jeg har forsøkt å både ringe og sende e-post til vedkommende, men får ikke svar. 

Har ikke arbeidstaker også en plikt til å medvirke i dette tilfellet?

Svar: Det er arbeidsgiver som har hovedansvaret for oppfølging av ansatte som er syke. Men arbeidstakere som er syke har også en lovpålagt medvirkningsplikt. Dette er regulert i arbeidsmiljøloven § 2-3 og folketrygdloven § 8-8. Det fremgår altså eksplisitt av loven at arbeidstaker er pliktig til å medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner ved sykefravær. Mislighold av dette kan faktisk medføre bortfall av sykepenger. Det finnes eksempler fra domstolene hvor arbeidstaker ikke har medvirket til oppfølging ved sykefravær, og domstolene la derfor til grunn at medvirkningsplikten var brutt, og arbeidstakeren mistet retten til sykepenger.

For å lese denne saken må du være abonnent

Dagens Perspektiv - nye saker på nett hver dag og 8 papirmagasiner i året. Alle abonnenter gir tilgang til alle artikler og e-utgaven. For å få papirutgaven, velg nett og papir. Vi har disse tilbudene:

Dagens Perspektiv
Nett og papir
3 mnd

99,- 715,-

KJØP

Dagens Perspektiv
Nett og papir
12 mnd

2700,-

KJØP

Dagens Perspektiv
Nett
1 mnd

1,- 199,-

KJØP

Dagens Perspektiv
Nett
12 mnd

2290,-

KJØP

Powered by Labrador CMS