Arbeidsliv

Tallene over nyutdannede fra 2019-kullet som er ansatt i politiet viser en nedgang på 18,6 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2019.

Færre enn én av tre nyutdannede politifolk jobber i politiet

Bare ni prosent av disse har fast stilling.

Publisert Sist oppdatert

Tall fra politiet viser at kun 28,8 prosent av studentene som gikk ut fra Politihøgskolen våren 2019 har fått seg jobb i politiet.

For kullet som gikk ut med vitnemål i 2018 er nå 8 av 10 i jobb, det er en tilbakegang på ca 8 prosent fra forrige måling 30. juni.

2019-kullet hadde 47,5 prosent i jobb en uke etter at skoleåret var ferdig, mens det nå er knappe 29 prosent som er i jobb, tre måneder senere.

Det betyr nok at færre vikariater har blitt forlenget, eller avløst av andre stillinger. Noen flere må nå altså vente på jobb i etaten.

– Det er har vært – og er - en erkjent stram økonomi i politidistriktene. Dette påvirker også takten i ansettelser, knyttet til naturlig avgang og realisering av tilskudd til nye stillinger, som ofte har blitt gjort mot slutten av året, skriver politiet.

Tar tid å få fast jobb

Politiutdanning med store kull har historisk sett gitt jobb, etter hvert.

9 av 10 har vært i jobb ett år etter endt utdanning. Andelen i fast jobb har utviklet seg noe saktere, men også her har årskullene etter et par-tre år i all hovedsak vært fast ansatt.

Et eksempel er 2016-kullet, hvor 95 prosent er i jobb, og samme andel er i fast jobb, i den siste oversikten fra direktoratet. Dette var også et kull hvor ansettelsene stoppet opp på høsten.

Politiforum utarbeidet for kort tid siden en oversikt som viser utviklingen siden 2014. Også denne viser at ventetiden har økt noe, spesielt de siste par årene. Men at kullene faller på plass i jobb.

Det positive for de to siste kullene er en økning av andelen i fast jobb. Her er tallene nær 65 prosent for 2018 kullet, en økning på 12 prosent fra i sommer. Det tilsvarer over 40 personer. 9 prosent av 2019 kullet er i fast arbeid, det er i hvert fall en start, det var ingen som hadde dette ved forrige måling i kullet som gikk ut i juni i år.

– Tallene viser at nyutdannede får jobb etter endt politiutdannelse, men at det kan ta tid å få fast ansettelse, sier HR-direktør i Politidirektoratet Karin Aslaksen.

Tallene over nyutdannede fra 2019-kullet som er ansatt i politiet viser en nedgang på 18,6 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2019.

Dette skyldes sesongvariasjoner og bruk av sommervikariater.

− Utviklingen er forventet, og kommer av at mange nyutdannede har vært ansatt i midlertidige sommervikariater, sier HR-direktør i Politidirektoratet Karin Aslaksen.

Samtidig har det vært en økning i andelen med fast ansettelse på tvers av alle kullene.

– Tallene viser at nyutdannede får jobb etter endt politiutdannelse, men at det kan ta tid å få fast ansettelse, Aslaksen.

Ansettelser i politiet:

80,8 prosent av studentene fra 2018-kullet er ansatt i politiet, og 64,6 prosent av disse er ansatt i faste stillinger.

90,9 prosent av studentene fra 2017-kullet er ansatt i politiet, og 86,1 prosent av disse er ansatt i faste stillinger.

95,2 prosent av studentene fra 2016-kullet er ansatt i politiet, og 95,5 prosent av disse er ansatt i faste stillinger.

Powered by Labrador CMS