Annonse

Politiet

POD: Oppdragsmengden knyttet til psykiatrien er en utfordring for politiet i hele Norge

I 2017 ble det vanskeligere å underlegge pasienter tvungen psykisk helsehjelp. Det kan ha gjort samfunnet mer utrygt, mener beredskapsdirektøren i POD.

Politiets fellesforbundLangt igjen før politiet speiler mangfoldet i befolkningen

Generalsekretær i Politiets fellesforbund, Per Erik Ommundsen, forteller at det har vært krevende å rekruttere kvinner inn i leder- og operative stillinger.

Fortsatt ingen kvinner i politiets beredskapstropp

Fortsatt har ingen kvinner kommet gjennom nåløyet i opptaket til Beredskapstroppen i politiet. Ingen av de tre kvinnene som søkte i år, kom inn.

Politiet vil prioriteres i vaksinekøen

Politiets Fellesforbund mener det vil være til det beste for samfunnet at politiet blir prioritert vaksinekøen.

RapportPolitiets lederskap sviktet i Eirik Jensen-saken

Et uavhengig utvalg slår fast at lederskapet sviktet i oppfølgingen av bekymringsmeldinger mot Eirik Jensen før han ble dømt for korrupsjon og hasjsmugling.

Lan Marie Berg om politioppfølging av hets– En stor lettelse

Miljøbyråd i Oslo Lan Marie Berg (MDG) takker for omtanken etter at flere har reagert på hat og hets mot henne på nettet. Oslopolitiet undersøker nå saken.

Lederspeilet

Økokrim-sjef Pål LønsethForventer bølge av konkurs­bedrageri i kjølvannet av korona

Noe av det første han gjorde som ny Økokrim-sjef, var å kaste om på hele organisasjonen. Nå venter Pål Lønseth på et renn av saker innen konkurskriminalitet. Økokriminelle følger konjunkturene, må vite.

Erna Solberg får 20.000 kroner i forelegg etter 60-årsfeiringen

Statsminister Erna Solberg (H) får et forelegg på 20.000 kroner etter 60-årsfeiringen på Geilo i vinterferien. Ektemannen Sindre Finnes slipper.

Erna Solberg etterforskes for brudd på koronaforskriften

Politiet etterforsker statsminister Erna Solbergs bursdagssamling på Geilo for mulig brudd på koronaforskriften. Hun og familien risikerer bøter.

Digitalisering kan spare samfunnet for 50 milliarder på 10 år− Kan se fram mot enorme samfunnsgevinster

Ved at offentlige etater digitaliserer sine tjenester i samarbeid med private aktører, vil samfunnet kunne spare kostnader for nesten 50 milliarder kroner de neste 10 årene.

Personverntrøbbel for gigantisk digitaliseringsprosjekt

Både Datatilsynet og finansnæringen er skeptiske til lovforslag som gir Skatteetaten, Politiet og Nav automatisk tilgang på kontoopplysninger i kampen mot økonomisk kriminalitet.

Politiet sikter mot 40 prosent kvinnelige ledere i politistillinger

Om seks år skal 40 prosent av politiets lederstillinger være besatt av kvinner. Dette er et av tiltakene for å få bukt med trakassering og ukultur i etaten.

Politiet mangler datanerder – bemanningsmål får skylda

Bemanningsmål hindrer politiet i å skaffe seg nok spesialister til å bekjempe overgrep på nett, mener Riksrevisjonen. Likevel holder politikerne fast ved målet.

Politidirektøren varsler effektivisering – frykter pandemien vil gi strammere budsjetter

Politidirektør Benedicte Bjørnland mener årets budsjett er godt for politiet, men varsler et år med satsing på effektivisering av politietaten.

Fullt og helt i menneske­bransjen

− Innsatsleder er en funksjon du ikke kommer så lett til hvis du ikke har det som skal til. Det er en ren form for ledelse. Du er i menneskebransjen fullt og helt.

Ledelse i sin reneste form

Har man ikke de egenskapene som skal til, dersom andre tviler på dine beslutninger, blir det raskt tydelig.

Må ta ­ledelsen i kaos

De står midt i frontlinjen når store hendelser skjer. Å være innsatsleder i politiet handler om å holde hodet kaldt og våge å ta beslutninger midt i kaos. Som etter leirskredet på Gjerdrum.

904 medarbeidere i politiet har vært utsatt for seksuell trakassering det siste året

En undersøkelse om uønsket seksuell oppmerksomhet viser at 6,6 prosent, eller 904 medarbeidere i politiet har vært seksuell trakassering det siste året.

Politiet erstatter konsulenter med faste stillinger

I alt 45 konsulentårsverk i politiet erstattes med faste stillinger. Med dette grepet håper etaten å spare inntil 40 millioner kroner i 2021.

Hva vil politikerne med politiet?

Begge de to største partiene er, både Høyre og Arbeiderpartiet, er – i alle fall på papiret – veldig opptatt av «tilstedeværelse og nærhet» for norsk polit.

Dette er Politireformen

Politireformen er fundert på et bredt politisk flertall i Stortinget, og skulle være en langsiktig plan for utvikling av politiet i perioden frem mot 2020.

Manglende tilstede­værelse lokalt ­undergraver respekten for ­politiet

Situasjoner der sint ungdom angriper og beleirer ­politiet, slik vi så etter SIAN-demonstrasjonene i Bergen nylig, kunne mest sannsynlig vært unngått dersom politiet hadde hatt mer ressurser til forebygging.

Oslo-politietVi kommer ikke til å bruke ressurser nå på å følge opp munnbind-påbud

Politiet kommer foreløpig ikke til å bruke ressurser på å håndheve påbudet om munnbind i Oslos kollektivtrafikk. Heller ikke Ruter har sanksjonsmuligheter.

Synspunkt

Politiet jobber unødig ineffektivt

I politiet er man nesten utelukkende opptatt av å kreve mer ressurser – man er i svært beskjeden grad opptatt av å se på muligheter for å være mer effektiv, skriver tidligere sivilt ansatt i Politiet.

Synspunkt

Politiet jobber unødig ineffektivt

I politiet er man nesten utelukkende opptatt av å kreve mer ressurser – man er i svært beskjeden grad opptatt av å se på muligheter for å være mer effektiv, skriver tidligere sivilt ansatt i Politiet.

Politiet bruker 30 prosent av ressursene på 3 prosent av sakene

Nytt forslag på høring skal gjøre det enklere å prioritere og skal sikre lik praksis i politidistriktene.

Politiet ansetter flere i fast stilling

– Politidekningen forventes å øke etter andre halvår, og målet om to politiårsverk per 1000 innbygger gis høyest prioritet, sier HR-direktør i Politidirektoratet Karin Aslaksen.

Ekstern rapport– Taktisk ledelse var effektiv, tydelig og med en klar fordeling av oppdrag

Operativt er det rom for forbedring, ifølge evaluering av Al-Noor terrorhendelsen.

Leder

LederEtter dommen mot Erik Jensen

Eirik Jensen har så pass mange støttespillere at det ikke er gitt at saken dør hen i offentligheten selv om han er dømt til 21 års fengsel.

Leder

LederEtter dommen mot Erik Jensen

Eirik Jensen har så pass mange støttespillere at det ikke er gitt at saken dør hen i offentligheten selv om han er dømt til 21 års fengsel.

Når politiet dreper

Statistikken viser at politiet tyr oftere til skytevåpen enn før. Men bare litt. Og vi er milevis unna nivået i andre land.

Svensker topper listen over utlendinger som er sendt ut av norsk politi i år

I årets fire første måneder har politiet uttransportert 1.500 personer uten lovlig opphold fra Norge. Det er 13 prosent flere enn i samme periode i fjor.

Karrieresteg

Terje Nybøe er ny sjef for Spesialenheten for politisaker

Regjeringen har i statsråd torsdag utnevnt førstestatsadvokat Terje Nybøe til ny sjef for Spesialenheten for politisaker.

Evaluering: «Nærpolitireformen» har gått ut over lokalpolitiet

Politireformen har gått på bekosting av lokalpolitiet og er gjennomført uten at man har hatt nok oversikt over kostnadene, ifølge en evalueringsrapport.

Karrieresteg

Ida Melbo Øystese blir ny politimester i Øst

Visepolitimester Ida Melbo Øystese er i statsråd i dag utnevnt som ny politimester i Øst politidistrikt for en periode på seks år.

– Politiet er ikke et konsern

– Ikke en eneste justisminister har til nå klart å bevise at det har kommet flere patruljer på veiene etter politireformen, sier Senterpartiets Jenny Klinge.

– Politireformens største problem er at den er underfinansiert

Leder i Stortingets justiskomité Lene Vågslid (Ap) mener de ekstra politiressursene som er satt inn nå under koronakrisen, bør bli permanente.

ID-kortene kommer til høsten

Nye pass og nasjonale ID-kort kommer etter planen i løpet av høsten, forsikrer politiet.

Budsjettet for politietVanskelig å innfri bemanningsmål

– Som etat er vi ansvarlig for å innfri dette kravet så langt det er mulig. Men, vi ser at flere vil ha utfordringer med å ansette innenfor den disponible rammen for 2020, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Gjeldsspiral fører til lengre køer hos Namsmannen - 117 dager å vente på gjeldsordning

Digitalisering i inkasso ga merarbeid. Nå ber namsfogden i Oslo om mer penger til digitalisering.

Hodejegere har blitt pengesluk for staten

Organisasjonspsykolog Paul Moxnes roper varsku mot økende tendenser til å overlate rekrutteringen av ledere i staten til eksterne konsulenter.

Lederspeilet

Grete Lien Metlid har ansvar for å holde hovedstaden trygg– Det er ­veldig kort vei fra politi til ­politikk

Hun er positiv til tanken bak politireformen, men er tydelig på at det fortsatt mangler ressurser til gjennomføringen. Hun mener flere enn politiet må bidra for å unngå «svenske tilstander» i Oslos bydeler. Som hun selv sier: Politi blir fort politikk.

Politiet får økt adgang til bevæpning

Ap støtter regjeringen når justiskomiteen nå gir politiet anledning til tidsubegrenset bevæpnet patruljering. Snikinnføring av permanent bevæpning, mener SV.

Politidirektøren: Fri oss fra flere handlingsplaner

Politidirektør Benedicte Bjørnland opplever at tilliten til politiet synker. Nå ber hun politikerne bidra til å prioritere blant alle handlingsplanene og målsettingene.

Kallmyr avviser krise i politiet

Politiet oppfyller ikke kravene til responstid. Men justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) vil ikke male fanden på veggen av den grunn.

Karrieresteg

Sæverud blir ny politimester i Sørøst politidistrikt

Politiet patruljerte på Facebook – fem bøtelagt

Synspunkt

Folk flest er sjelden å se i en rettssal

Godt å vite likevel, at den er i nærheten?

Synspunkt

Folk flest er sjelden å se i en rettssal

Godt å vite likevel, at den er i nærheten?

Færre enn én av tre nyutdannede politifolk jobber i politiet

Bare ni prosent av disse har fast stilling.

RiksrevisjonenPolitiet greier ikke sikre kritiske IKT-systemer

Politiet får sterk kritikk i Riksrevisjonens gjennomgang av statsetatenes regnskaper og administrasjon for fjoråret.

Synspunkt

Utviklingen av en god politikultur med motiverte ledere krever politisk stayerevne - ikke brutte forlik

Synspunkt

Utviklingen av en god politikultur med motiverte ledere krever politisk stayerevne - ikke brutte forlik

Svensk politi vil innføre teknologi som muliggjør ansiktsgjenkjenning

Det svenske politiet vil ta i bruk et dataprogram som gjenkjenner og matcher ansikter på mistenkte med politiets registre.

Navn i uken

Beate GangåsDen nye mester'n i hovedstaden

Solid erfaring, tung kompetanse og leken pride-dans.

Hans-Peder Torgersen leder Kripos sin seksjon for nasjonal kommunikasjonskontroll. Foto: Politiet

PersonvernTelenor stopper Kripos

Selv om det foreligger samtykke, nekter Telenor konsekvent å gi politiet innsyn i teledata til bruk i etterforskning.

Kripos-sjef Ketil Haukaas, her i bakgården på Politihøgskolen etter foredrag sitt om personvern under forskerkonferansen fredag. Foto: Arne Kongsnes

Personvernet frustrerer Kripos-sjefen

Kritiserer personvernlovgivningen for å være ekstremt omfattende og lite effektiv for å løse politiets oppgaver.

Synspunkt

Sammenslåing av Politihøgskolen og Kriminal-omsorgens utdanningssenter er en god idé

Det er en myte at det er store forskjeller mellom politiets og kriminalomsorgens samfunnsoppdrag.

Synspunkt

Sammenslåing av Politihøgskolen og Kriminal-omsorgens utdanningssenter er en god idé

Det er en myte at det er store forskjeller mellom politiets og kriminalomsorgens samfunnsoppdrag.

Synspunkt

Dårlig idé å slå sammen Politihøgskolen og Kriminalomsorgens utdanningssenter

Annonse
Annonse
Annonse