Annonse

Kun én kvalifisert søker til toppjobben i PST

Politimesteren i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, vil bli PST-sjef.

– Oslo-politiet mangler gode og erfarne etterforskere

Politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt sier mangelen på kvalifiserte etterforskere gjør at politiet ikke klarer å gjøre alt de skal.

Politifolk totalslakter politireformen

Hun blir ny politidirektør

Nåværende sjef for Politiets sikkerhetstjeneste Benedicte Bjørnland ligger an til å bli ny politidirektør etter Odd Reidar Humlegård.

LederSkandaløs etterforskning

Det er skandaløst at politiet klarer å bruke fire år på å finne ut at Henning Holstad ikke er skyldig i grovt heleri av sju millioner kroner. Det lukter politistat, ikke rettstat av slikt.

Politiet har henlagt helerisaken mot Henning Holstad

Påtalemyndigheten har besluttet å ikke ta ut tiltale mot Frp-politikeren og forretningsmannen Henning Holstad (67).

Ny lederutdanning baner vei for mer nordisk politi-samarbeid

Hun er årets politileder

Politidirektøren går av– Hun er den eneste som kan ta over

Politidirektør Odd Reidar Humlegårds erstatter må både være samlende, tydelig og ha en klekkelig dose politisk teft. PST-sjef Benedicte Bjørnland seiler opp som favoritt.

Politiets fagforening krever nasjonalt varslingsombud

Etter flere varslingssaker og gjentatte feil i behandlingen av sakene i Politidirektoratet, mener Politiets Fellesforbund at et varslingsombud må på plass.

Norge og Sverige i nye samtaler om utvidet politisamarbeid

Nylig ble en allianse mellom beredskapstroppene til norsk og svensk politi formalisert. Myndighetene er i samtaler om ytterligere samarbeid.

Ny varslingssak i Vest politidistrikt

En politietterforsker truer med søksmål fordi han mener han ble tvangsflyttet etter å ha varslet om manglende innsats i Vest politidistrikt.

HumlegårdVi rapporterte feil, men ble overtolket

Politidirektør Odd Reidar Humlegård innrømmer at det var feil å rapportere at sikringsarbeidet var i mål, men mener at feilen ble overtolket av statsministeren.

Stadig flere blir skutt og drept av politiet i Sverige

Så langt i år har politiet i Sverige skutt og drept seks personer. Samtidig har antall personer som blir skutt av svensk politi, økt det siste tiåret.

Tillitsvalgte i politiet: Krise i hele landet

Tillitsvalgte i elleve av tolv politidistrikt melder om kriselignende tilstander. De viser til at grove overgrepssaker liggende og et skyhøyt arbeidspress.

LederFor høye lederlønninger

Lederlønningene har løpt løpsk med jernbanereformen. Politireformen på Vestlandet har også ført til at lederlønningene har skutt i været på bekostning av andre ansatte.

Oslopolitiet ber om at millionbevilgning videreføres

Politimesteren i Oslo mener politidistriktet må tildeles mer ressurser for å kunne håndtere gjengproblemet i hovedstaden, hvis ikke vil andre tilbud svekkes.

LederRetrett for ledere

Odd Reidar Humlegård burde ikke fått nei til forslaget om retrettstillinger for politimestre. Dette er flinke folk som etaten trenger, men de må selvsagt flere hundre tusen ned i lønn.

Justisdepartementet får kritikk for manglende terrorsikring

– Det er svært alvorlig at manglene ved grunnsikringen av de skjermingsverdige objektene i politiet og Forsvaret fortsatt ikke er i henhold til kravene i sikkerhetsloven, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Ny dom fra Høyesterett endrer reglene for arbeidstid i staten

Reisetid er arbeidstid, men ikke nødvendigvis overtid, slår retten fast.

– Det er ingen tvil om at ansatte i det offentlige har ytringsfrihet

Politidirektoratet ønsker tydelige ledere som gir klart uttrykk for sine standpunkt. Så lenge det skjer internt.

Lærer politiet å kritisere sine egne

Politiorganisasjoner frykter at Nærpolitireformen svekker ytringsfriheten i etaten. Nå trenes politiledere opp til å ta flere og bedre offentlige oppgjør med de på toppen.

Kraftig økning i politiets innsyn i mobildata

Politiets etterspørsel og tilgang til data fra mobiltelefoner som er påslått, men ikke i aktiv bruk, har økt betraktelig de siste årene.

Politiet mottok historisk få anmeldelser om lovbrudd i fjor

Det var imidlertid flere anmeldelser av seksuelle overgrep mot barn.

Biskop mener politiet har avskaffet kirkeasyl

Biskop Halvor Nordhaug mener måten politiet forsvarer pågripelsen av en afghansk familie i Fitjar på, innebærer en oppheving av kirkeasylet.

Foreslår ny politihøyskole på Økern

Plan- og bygningsetaten i Oslo vil flytte politihøyskolen fra dagens sentrale plassering på Majorstua til en av flere utvalgte tomter i Groruddalen.

Oslo–politietFår ikke anmelde arbeidslivskrim

Leder

Forsiktighetskulturen i politiet

Når Arne Johannesen kritiseres av personer høyere på strå i politiet for å refse Sylvi Listhaug for sin «monster–retorikk», illustrerer dette en underdanighetskultur som bidrar til at det ikke blir nok kraft i politiets lederskap.

Ingen politidistrikter overholder tidsfristen– Skyldes kritisk bemanning og en stram budsjettsituasjon

– Det er ikke holdbart verken for politiet selv eller for publikum, slår leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad fast.

Sparket politimann får ikke prøvd saken i Høyesterett

Kommentar

Sjefen for de urolige tider

Politifolk er vant til bråk og spetakkel. Odd Reidar Humlegård takler det rimelig bra også på direktørnivå, selv om det er mange som ikke synes han leder godt nok, skriver Magne Lerø.

TOPPSJEFEN

Politidirektør Odd Reidar HumlegårdEnten eller–sjefen

Besluttsom eller maktsyk? Jovial eller selvsentrert? Tydelig eller uklar? Effektiv eller ensporet? Holdningene til politidirektør Odd Reidar Humlegård spriker voldsomt viser vår toppsjefanalyse.

LederSlakkere endringstempo

Politiets særorganer forsvarer det bestående og ber tynt om å få slippe å bli kastet inn i reformkverna i politiet.

Sterke advarsler mot endringer i politiet

Forslag om å slå sammen Økokrim og Kripos og legge ned PU og UP får hard medfart i høringsrunden. Og politiet er sterkt splittet om bevæpning.

LederSaglie lukker munnen

Når luringen Trygve Slagsvold Vedum forsøker å ta departementsråd Tor Saglies kritiske merknader til politireformen til inntekt for egen motstand og svartsyn, vil Saglie svare med øredøvende taushet i framtiden.

Trafikkorganisasjoner protesterer mot å legge ned UP

Til sammen 16 organisasjoner har skrevet et brev til justisminister Per-Willy Amundsen (Frp), der de sterkt fraråder ham å legge ned Utrykningspolitiet (UP).

PU-sjefen med kraftig kritikk av ny politireform

Sjefen for Politiets utlendingsenhet (PU) reagerer sterkt på forslaget om å legge ned enheten. Han mener det kan svekke arbeidet med retur av asylsøkere.

Ungdom føler seg utsatt for etnisk profilering fra politiet

Ungdommer med innvandrerbakgrunn mener de utsettes for etnisk profilering av politiet. Det kommer fram i en rapport fra Antirasistisk Senter.

Politiforfatter– Ansatte tier om kritikkverdige forhold for å overleve i systemet

Politiet på Gardermoen blir bevæpnet

Justis- og beredskapsdepartementet har samtykket til midlertidig bevæpning på Oslo lufthavn.

LederLa politiet i fred

Ap er på feil spor når de ber regjeringen legge fram en egen sak om kultur, ledelse og holdninger i politiet. Politikerne gjør best i å holde fingere fra fatet og la etaten få gjennomføre den reformen som er vedtatt, skriver redaktør Magne Lerø.

Arbeiderpartiet vil ha mer politisk innblanding i politiets kultur

– Kulturendringer starter hos politidirektøren, sier leder av Justiskomiteen på Stortinget, Lene Vågslid (Ap). Hun ber justisministeren løfte saken politisk.

Frykter at politiet somler seg til kulturkrise

De nye politidistriktene vil få store problemer om politimestrene ikke prioriterer å utvikle en enhetlig kultur, mener presidenten i Norges Juristforbund Curt A. Lier. – Jeg trodde de hadde kommet lenger, sier han etter ny statusrapport.

Kommentar

NærpolitireformenGlemmer dem som skal gjøre jobben

Politireformens største utfordring er å ta nok hensyn til de mange som har skoene på. Den blir i for stor grad et verktøy for departement og direktorat – ikke for politifolkene som skal gjøre jobben, skriver redaktør Knut Petter Rønne.

Politiets tillit til politikerne svikter– Tas ikke på alvor

Mange i politiet tviler på at sentrale myndigheter skjønner og tar på alvor de utfordringene politiet står overfor i utøvelsen av sitt samfunnsoppdrag, ifølge ny evaluering av politireformen.

«Politikulturen består av en rekke paradokser»

En ny rapport om politireformen peker på en rekke motsetninger i regjeringens visjon for politiet. Justisministeren ber om arbeidsro.

Mange norske selskaper anmelder ikke lovbrudd

Hvert tiende norske selskap lar være å anmelde kriminalitet fordi de tror saken vil bli henlagt, viser en ny undersøkelse.

LederTvilen rundt Jensen-dommen

Det er blitt mer sannsynlig at Eirik Jensen som var kjent for å være en hederlig og nærmest lidenskapelig bekjemper av kriminalitet, selv er en kriminell av verste sort. Dommerne virker sikre, men de overbeviser ikke helt, skriver redaktør Magne Lerø.

Nyutdannede politifolk uten fast jobb

Seks av ti politistudenter som ble uteksaminert i fjor, har ikke fått fast jobb, viser tall fra Politidirektoratet.

LederPengegalopp i politiet

Kostnadseksplosjonen i Politidirektoratet er ikke regjeringens feil. Det er en konsekvens av politireformen og Stortingets sentraliserte styringsiver, skriver redaktør Magne Lerø.

Slik jobber de kriminelle i det norske arbeidsmarkedet

Kriminelle aktører utvikler kontinuerlig metodene etter hvert som de finner nye muligheter for profitt.

Vi trenger et eget UP til sjøs

Politiet kutter innsatsen på sjøen i år også. Dette går ut over sikkerheten. Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) mener det er på tide å opprette et eget utrykningspoliti til sjøs, skriver Geir Giæver.

LederUklar selvkritikk fra politiet

Politimester Arne Sundvoll serverer nå tåketale om politiets opptreden i Kristiansand i forbindelse med ekstremist-demonstrasjonen. Litt selvkritikk fra dem som har makt, tar seg alltid godt ut i en politisert, emosjonell setting, skriver redaktør Magne Lerø.

Flere straffede uttransportert enn i fjor

Etter første halvår i år har politiet uttransportert flere straffede personer enn hva man gjorde i samme periode i fjor.

Politiinspektør bekymret for «internkannibalisme»

Politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo mener ledelseskulturen i politiet ikke er god nok, og bekymrer seg for det hun kaller «internkannibalisme».

Politiet brukte vannkanoner og pepperspray mot demonstranter i Hamburg

Flere tusen personer demonstrerte mot G20-toppmøtet i Hamburg. Politiet brukte vannkanoner og pepperspray mot enkelte av demonstrantene.

Risikerer å måtte betale for tomme lensmannskontorer

Når nærpolitireformen gjennomføres blir flere lensmannskontorer overflødige. Men politiet risikerer å måtte fortsette å betale husleie.

Stortinget i hemmelig møte om terrorsikring

Stortingspolitikerne samlet seg mandag til et lukket møte om Riksrevisjonens rapport om terrorsikring. Pressen ble holdt unna, og hemmeligholdet får kritikk.

Politiet– Vi må rekruttere fra andre steder enn Politihøyskolen

Digitalisering skaper nye kriminalitetsformer. Politiet vil derfor trappe opp på kompetansefronten og ansette flere dataingeniører i årene fremover.

Politijuristene frykter kompetansetap ved sammenslåing

Leder Sverre Bromander i Politijuristene er bekymret for at en sammenslåing av Økokrim og Kripos kan bety at flinke folk forsvinner.

Annonse
Annonse
Annonse