Arbeidsliv

Det er særlig menn som tar ut alderspensjon i aldersgruppen 62–66 år. I 2020 var det 59 prosent av mennene som hadde gjort dette – blant dem som har muligheten.

Knapt halvparten velger å ta ut tidlig alderspensjon

– Utviklingen kan tyde på at flere ønsker å kompensere for levealdersjusteringen av alderspensjonen, sier avdelingsdirektør i Nav, Ole Christian Lien.

Publisert Sist oppdatert

I en pressemelding skriver Nav at av dem som har mulighet til å ta ut alderspensjon i alderen 62–66 år, var det knapt halvparten som hadde valgt å gjøre det ved utgangen av 2020. Andelen har sunket med 9 prosentpoeng siden 2016.

Pensjonsreformen i 2011 ga mange mulighet til uttak av alderspensjonen fra 62 år. Det ble også mulig å kombinere jobb og pensjon uten reduksjon av alderspensjonen.

Kombinasjon av arbeid og alderspensjon gir noen år med høy samlet inntekt. Samtidig blir månedlig utbetalt alderspensjon lavere livet ut. Årsaken er at pensjonsutbetalingene fordeles på flere år.

Færre pensjonerer seg før 67 år

I 2017 så man for første gang en nedgang i uttak i alderen 62–66 år – blant dem som har mulighet til å ta ut alderspensjon i denne alderen. Og trenden med at færre tar ut alderspensjon før 67 år har fortsatt. Fra 2019 til 2020 sank andelen med 3 prosentpoeng.

– Utviklingen kan tyde på at flere ønsker å kompensere for levealdersjusteringen av alderspensjonen, sier avdelingsdirektør i NAV, Ole Christian Lien.

Han forklarer at levealdersjusteringen innebærer at alderspensjonen justeres etter den forventende levealderen for hvert årskull.

Fordi levealderen i Norge stadig stiger, så må man jobbe litt lenger og utsette uttaket av alderspensjon – dersom man ønsker alderspensjon på samme nivå som eldre årskull.

– For eksempel blir 1954-kullet 67 år i 2021. For å få en alderspensjon på samme nivå som en 67-åring i 2010 (før pensjonsreformen), må 1954-kullet utsette uttaket av alderspensjon 1 år og 2 måneder, forteller Lien.

For å ta ut alderspensjon i aldersintervallet 62 til 66 år kreves det at opptjeningen til alderspensjonen er høy nok, minst på nivå med minstepensjonen. Fra 67 år kan alle ta ut alderspensjon.

Flest menn tar tidligpensjon

Det er særlig menn som tar ut alderspensjon i aldersgruppen 62–66 år. I 2020 var det 59 prosent av mennene som hadde gjort dette – blant dem som har muligheten.

Tilsvarende andel for kvinner var 35 prosent. Andelen har gått ned for begge kjønn.

– En mulig årsak er at kvinner har noe lavere pensjonsopptjening enn menn, og ønsker å kompensere for dette ved å utsette uttaket. Et annet moment er at kvinner lever lenger enn menn og ser seg tjent med et høyere nivå på livslang månedlig alderspensjon, forklarer avdelingsdirektøren.

Powered by Labrador CMS