Annonse

menn

Synspunkt

Hva har norske menn og amerikanske tech-selskaper felles?

Eiermakt. Støre har varslet «en ny linje i næringspolitikken», da bør eierskap bli en del av denne, skriver Janne Log.

Synspunkt

Hva har norske menn og amerikanske tech-selskaper felles?

Eiermakt. Støre har varslet «en ny linje i næringspolitikken», da bør eierskap bli en del av denne, skriver Janne Log.

Knapt halvparten velger å ta ut tidlig alderspensjon

– Utviklingen kan tyde på at flere ønsker å kompensere for levealdersjusteringen av alderspensjonen, sier avdelingsdirektør i Nav, Ole Christian Lien.

Høyere utdanningForskjellen øker mellom kvinner og menn

Blant unge i slutten av 20-årene er forskjellen mellom kvinner og menn med høyere utdanning på hele 21 prosentpoeng.

Økonomisk likestillingKvinner sparer, menn investerer

Menn mottar langt mer aksjeutbytte enn kvinner. Kun 18 prosent av det samlede aksjeutbytte i befolkningen går til kvinner.

RekrutteringSender mannlige studenter på turné for å motivere gutter til å bli lærere

Bare én av fire lærere i grunnskolen er menn. Nå skal regjeringen bruke 10 millioner kroner på tiltak for å rekruttere flere gutter til lærerutdanningene.

Flere menn får plass på psykologi etter innføring av kjønnspoeng

– Det er viktig å ha psykologer og andre helsearbeidere av begge kjønn, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Mindre vanlig med alderspensjon for menn tidlig i 60-åra

En viktig årsak er at de yngste mennene i mindre grad en tidligere tar ut alderspensjon.

Flere kvinner enn menn fullførte en grad i løpet av åtte år

Av studentene som startet på en universitets- og høgskoleutdanning i 2010, hadde 61 prosent av mennene og 70 prosent av kvinnene fullført en grad i løpet av åtte år.

Snart tar kvinner igjen menn med doktorgrader

Andelen av kvinner med master- og doktorgrad som høyeste fullførte utdanningsnivå har økt raskere enn menn de siste ti årene.

Slik vil regjeringen få flere menn til å velge kvinnedominerte yrker

Ny rapportUnge kvinnelige ledere opplever økt forskjellsbehandling

Det har blitt økt bevissthet om problemet, men flere opplever diskriminering, ifølge prosjektleder for kåringen Årets unge ledere.

Flere gutter utdanner seg innen kvinnedominerte bransjer

Siden 2010 har antallet jenter og gutter som strømmer til helse- og oppvekstfaget økt med over 2000 elever. Andelen gutter har steget med 7,2 prosentpoeng i samme periode.

HeltidsutfordringenMannlige sykepleiere jobber mer heltid enn kvinner

En av tre sykepleiere jobber deltid, viser en fersk rapport fra Statistisk sentralbyrå.

Frp-velgere og menn mest skeptiske til metoo-kampanjen

Mens 57 prosent av befolkningen er positive eller svært positive til metoo-kampanjen, svarer 33 prosent av Frps velgere og 51 prosent av menn det samme.

StudieKonservative norske menn oftere klimafornektere

63 prosent av konservative norske menn tror ikke klimaendringer er menneskeskapt, ifølge en ny studie.

DP + Spiegel

Politisk lederskapLengselen etter den sterke mannen

Vladimir Putin, Donald Trump, Recip Tayyip Erdogan, Xi Jinping – autoritære herskertyper forandrer verden. Også i mange vestlige land forvitrer det demokratiske systemet. Hvordan kan autokratenes suksess forklares?

Hver tredje mann fullfører ikke lærerutdanningen

Kvinneandelen i Norge har aldri vært så lav

I vertfall ikke siden folketellingen i 1769.

Kvinner tjener fremdeles mindre enn menn

Flere menn i barnehagen styrker barns ferdigheter i skolen

Politikere ber kollegaer fortelle om trakassering

Økt toleranse for å vise ­følelser gir menn styrke

Før skulle mannen være rasjonell og kontrollert, det vil si stødig og sterk. I dag vet vi at «stødig og sterk» handler om å være følelsesmessig fleksibel.

Sterke ­følelser – sterkere menn

– Å innrømme svakhet og tørre å vise sårbarhet, er en styrke. Norske menn har blitt flinkere til å snakke om følelsene sine. Men fremdeles er det et stykke igjen å gå, mener mental trener Espen Langseth.

Én gruppe skiller seg utMenn i alle aldre faller utenfor arbeidslivet

På ett år har det blitt 12.000 færre yrkesaktive menn i befolkningen. Andelen som deltar i arbeidslivet har gått ned i samtlige aldersgrupper – med unntak av de eldste.

SSBRegjeringens introduksjonsprogram fungerer for menn, ikke kvinner

Vil etablere feministmoské i Oslo

I en planlagt moské i Oslo skal kvinner kunne lede menn i bønn, og kvinner og menn skal få be i samme rom.

Menn får mer pengerKvinner og menn bedømmes ulikt av risikokapitalister

Svensk studie har fått global oppmerksomhet etter funnene: Investorer foretrekker å plassere pengene sine hos mannlige entreprenører og gründere.

Nordmenn vil ikke bli ledere

Norge havner på sisteplass blant 19 land når det gjelder lederambisjoner.

Menn blir eldre, men kvinner lever lengst

Menn kan nå forvente å leve 80,6 år og kvinner 84,2 år. Forskjellen mellom kjønnene er dermed 3,6 år.

Svake gutter blir sterke ledere

Gutters hjerne utvikler seg saktere enn hos jenter, viser nyere amerikansk forskning. Små guttebarn stiller svakere, men krever derfor mer. Den positive responsen tar de med seg opp i voksen alder og gjør dem til sterke ledere.

Mannlige ledere tjener best i statsselskaper

Kvinnelige toppsjefer i helstatlige selskap har en inntekt i ligningen som tilsvarer 84 prosent av det menn i tilsvarende stillinger er oppført med.

Interne ­kandidater mest ­populære

5 av de 50 største selskapene på Oslo Børs har skiftet sjef i 2015. 4 av 5 selskaper har funnet den nye toppsjefen i egne rekker.

Annonse
Annonse
Annonse