Arbeidsliv

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

– Rom for at resultatet forankres i organisasjonene

En ny tjenestepensjon for offentlig ansatte skal utredes videre, slik hovedorganisasjonene i arbeidslivet har bedt om. Men ingenting skjer før valget.

Publisert Sist oppdatert

I februar ba hovedsammenslutningene LO, Unio, YS og Akademikerne om at regjeringen avklarte hvordan de så for seg den videre prosessen med å utvikle en ny pensjonsordning for de offentlig ansatte.

De krevde å få delta i prosessen på «en mer forpliktende måte».

På det tidspunktet ønsket ikke regjeringen å kommentere saken. Fredag, over en måned etter at det felles brevet fra arbeidstakernes hovedorganisasjoner ble sendt, kom imidlertid svaret.

Der bekrefter regjeringen at de imøtekommer partenes ønske om videre utredning. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie viser til at departementet har innkalt til et nytt utredningsmøte 24. april der det er «åpnet for innspill til temaer for videre utredning i eventuelle ytterligere møter før sommeren.»

Prosessen har etter vår vurdering tatt unødvendig lang tid og burde vært sluttført innen høstens valg

I brevet bekrefes det også at departementet til høsten vil ta initiativ for å komme fram til enighet med partene om en ny offentlig tjenestepensjon. Dermed fattes det som ventet ingen avgjørelse før valget.

– Jeg legger opp til at prosessen skal ha rom for at resultatet forankres i organisasjonene, skriver Hauglie, og understreker at regjeringen ønsker en «god og inkluderende prosess med partene i arbeidslivet».

I brevet heter det at en ny pensjonsløsning må det bli «mer lønnsomt for offentlig ansatte å fortsette i arbeid etter 62 år.» I tillegg må ordningen være forutsigbar for yngre ansatte i offentlig sektor og mobilitetshindrene mellom offentlig og privat sektor må bygges ned, skriver Hauglie.

– Ordningen må være i tråd med pensjonsreformens prinsipper og være økonomisk bærekraftig over tid.

– Meget uklart

Akademikernes leder, Kari Sollien, garanterer at partene ikke vil la anledningen til å bidra i arbeidet med ny offentlig tjenestepensjon gå fra seg. Men beslutningen kommer lovlig sent, mener hun.

– Jeg er glad for at statsråden vil legge til rette for organisatorisk behandling av dette som er svært viktig for mange av våre medlemmer. Vi skal bidra til det. Prosessen har etter vår vurdering tatt unødvendig lang tid og burde vært sluttført innen høstens valg.

Unio-leder Ragnhild Lied mener svaret fra statsråden er «meget uklart».

– Vi har lang tradisjon for at endringer i modellen for offentlig tjenestepensjon skal forhandles, Pensjonskommisjonen argumenterte for det, og det var det vi gjorde i 2009, sier Lied, som i likhet med sine kolleger i de andre arbeidstakerorganisasjonene helst ser at forhandlingsresultatet sendes ut på uravstemning blant medlemmene.

Sammenbrudd

Den felles prosessen brøt i utgangspunktet sammen i mai 2016, da arbeidstakerne krevde streikerett på forhandlingsresultatet.

I stedet har regjeringen jobbet alene med en påslagsmodell, som innebærer at pensjonsytelser legges på toppen av folketrygden.

For å lese denne saken må du være abonnent

Dagens Perspektiv - nye saker på nett hver dag og 8 papirmagasiner i året. Alle abonnenter gir tilgang til alle artikler og e-utgaven. For å få papirutgaven, velg nett og papir. Vi har disse tilbudene:

Dagens Perspektiv
Nett og papir
3 mnd

99,- 715,-

KJØP

Dagens Perspektiv
Nett og papir
12 mnd

2700,-

KJØP

Dagens Perspektiv
Nett
1 mnd

1,- 199,-

KJØP

Dagens Perspektiv
Nett
12 mnd

2290,-

KJØP

Powered by Labrador CMS