Annonse

Påførte Solberg sitt «største nederlag» i vår - mener Ap-regjering er «helt uaktuelt»

Men Steinar Reiten (KrF) maner samtidig til lojalitet.

Statsbudsjettet 2019Dette taler for og imot at KrF velger høyresiden

Regjeringen vurderer gjengforbud

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) ser på fire nye tiltak for å ta de voldelige gjengene i Oslo. Gjengforbud etter mønster fra terrorlovgivning er ett av dem.

Kommentar

43-timersuke?

Det ble ramaskrik da Erna Solberg under Arendalsuka varslet at vi må jobbe 43-timers arbeidsuke. Eller gjorde hun det?

Skattesystemet for havbruk under lupen

Regjeringen har i dag oppnevnt et utvalg som skal vurdere beskatningen av havbruk.

Analyse

Mindre attraktiv statsminister

Det er ikke uvanlig at statsråder tar hensyn til familien og/eller blir slitne, men det er dumt for Erna Solberg at det skjer akkurat nå. Statsministeren er såpass svekket etter kontrollhøringen at det kan se ut som om prosjektet hennes går i oppløsning. Det gjør det foreløpig ikke.

Regjeringen vil øke stipendet for dyre yrkesfag

Ber om en gjennomgang av elevenes faktiske utgifter til utstyr i videregående opplæring.

KrF lover mer penger til bøndene

Næringspolitiker Steinar Reiten i KrF ga under landbruksdebatten i Arendal et løfte om at hans parti vil sørge for mer penger til bøndene etter tørken.

Sandberg orienterte departementet og SMK etter at han kom til Iran

– Samfunnshensyn kompliserer offentlige anskaffelser

Oppdragsgivere og leverandører må skaffe seg langt bredere kompetanse og kapasitet for å møte fremtidens krav til offentlige anskaffelser, ifølge ny rapport som skal berede grunnen for den kommende stortingsmeldingen.

Kontrollkomiteen kaller inn regjeringstopper til terrorhøring

Statsministeren, justisministeren og forsvarsministeren kalles inn til høring på Stortinget om terrorsikring etter kritikk fra Riksrevisjonen.

Slik er den nye pensjonsavtalen for offentlig ansatte

Analyse

Kriseforståelse farvel

Den uvanlige kombinasjonen av høy oljepris og svak kronekurs bidrar til at norsk økonomi går stadig bedre. Samtidig mister regjeringen det aller viktigste virkemiddelet for å få en bærekraftig økonomi langt frem i tid: Forestillingen om at oljealderen er over.

Jobbspeidere skal matche trygdemottakere med arbeidsgivere

Analyse

Det blinde EØS-øyet

Regjeringen vil ha tettere europeisk samarbeid, men overser i stor grad de mange EØS-sakene som kan bringe oss lenger vekk fra EU. Ikke engang Høyres statsråder står opp for EU-samarbeidet når det skaper trøbbel på eget fagfelt, skriver Aslak Bonde.

Pensjonskamp i borgerlige hender

Mens LO og NHO selger inn enigheten i årets hovedoppgjør som en seier, forbereder politikerne seg på å ta over problemene de ikke klarte å løse.

Analyse

Kamp om Frp og borgerligheten

Det er ikke bare statsminister Erna Solberg som er blitt ydmyket av sin egen justisminister. Sannsynligvis er Frp-leder Siv Jensen også blitt trosset – av en partifelle som ikke ser ut til å ha noe i mot å ta partiet ut av regjering, skriver Aslak Bonde.

Rapport om regjeringens ostehøvelkuttFengslene har kuttet i utdanningstilbud, legebesøk og vedlikehold

KrF-topp mener partiet bør gå i regjering

Avtroppende leder i Hordaland KrF, Pål Kårbø, tror partiet vil tjene på å takke ja til invitasjonen om å slutte seg til Erna Solbergs regjering.

Lønnsforhandlingene blir lett, pensjon blir en plage

Tonen for årets tariffoppgjør er satt.

NHO-sjefen ut mot Helleland

NHO-sjef Kristin Skogen Lund går ut mot likestillingsminister Linda Hofstad Hellelands (H) uttalelser om arbeidsgiveres rolle for likestillingen i arbeidslivet.

Kommentar

Dugnadsånden lever i privat sektor

Mange arbeidsgivere har lenge deltatt på en inkluderingsdugnad i arbeidslivet, men mangler redskapene som kan gi flere personer en mulighet, skriver Virke-direktør Vibeke Hammer Madsen.

Regjeringsforhandlinger inn i avgjørende fase

Med statsminister Erna Solberg (H) tilbake i landet etter snarvisitten i Det hvite hus er regjeringsforhandlingene på Jeløya på vei inn i siste sving.

Statens nye oppslagsverk for omstilling innviet

Måling: Venstre-velgere ser ut til å avvente partiets veivalg

Analyse

Krf skal lokkes med

Høyre strakk seg lenger enn de fleste hadde ventet for å få en budsjettavtale med Kristelig Folkeparti, skriver Aslak Bonde.

Solberg inviterer EU til felles kamp mot kriminalitet i arbeidslivet

– Ingen motsetning i regjeringens akademiske satsing

Regjeringen vil prioritere undervisningsløpene i høyere utdanning. Samtidig oppretter de en rekke nye forskerlinjer. – Ingen motsetning, sier departementet.

Analyse

Den politiserte militærfagligheten

Generalene krangler offentlig om behovet for helikopter i nord. Etterretningssjefen går til frontalangrep på anonyme kolleger, og tidligere Forsvarssjefer skifter mening når de blir pensjonister. Tilliten til militærfaglige råd burde være lavere enn den er, skriver Aslak Bonde.

Asheim ber KrF droppe krav om lærernorm etter nye tall

Bare de store kommunene med skoler som allerede har lite frafall og gode resultater, vil nyte godt av en lærernorm, mener kunnskapsministeren.

Statsbudsjettet Regjeringens farge har lite å si for pengefordelingen

Sikkerhetsnettet legger hvert år beslag på brorparten av statsbudsjettet. I løpet av 15 år og tre ulike regjeringer har prioriteringene endret seg lite.

Ungdomspartiene vil ha Venstre inn i regjering

Lederne i Unge Høyre og Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) sier de begge ønsker å få med seg Venstre inn i regjering, selv om KrF har trukket seg.

Erna SolbergVenter på svar fra KrF

Statsminister Erna Solberg (H) mener det gjenstår mye å snakke om når de fire partiene på borgerlig side møtes til nye samtaler onsdag.

NæringslivetByråkrati bremser bedriftene

Syv av ti virksomheter synes ikke det er enklere å drive i dag enn da Solberg-regjeringen startet forenklingsarbeidet i 2013.

Raja og Grande nevnes som mulige statsråder

Trine Skei Grande, Abid Raja, Sveinung Rotevatn og Guri Melby oppgis som Venstres fire heteste statsråd-kandidater, sier sentrale kilder til VG.

IndustriforbundPå tide å sette hardt mot hardt i oljepolitikken

LO-forbundet Industri Energi mener Høyre bør kunne innkassere gevinst i form av støtte til konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja, etter at «de fikk Venstre over sperregrensa.»

Unio– Forstår at vi ­fremstår farget

Unio, den nest største hovedsammenslutningen for arbeidstakere, mener LOs klare tilknytning til Arbeiderpartiet skaper en ­misoppfatning av fagbevegelsen.

LO-sjefen spår ytterligere høyredreining med blå seier

Dersom regjeringspartiene vinner det kommende valget, vil de ta politikken mye lenger til høyre, tror LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

RapportLikestillingen i Norge svekket under de blåblå

22 organisasjoner mener likestillingen er svekket under dagens regjering, viser en ny rapport til FNs Kvinnekonvensjonskomité.

Hun skal lede det nye Utdanningsdirektoratet

Hege Nilssen skal lede fusjoneringen av Udir og Senter for IKT.

Ny digitalstrategi for skolenTrygg nett-trafikk for store og små

En ny kjøreplan for digitalisering av skolen ble lagt fram av regjeringen fredag. Den skisserer en fireårsperiode med store omveltninger for både lærere og elever.

Regjeringen anklages for å ignorere global ulikhet

Regjeringen overser temaer som ulikhet og fordeling i utviklingspolitikken, til tross for at den stiller seg bak FNs bærekraftmål, mener Norsk Folkehjelp.

Stadig fremgang i kampen mot arbeidslivskriminaliteten

Anslag i en ny rapport viser at omfanget av arbeidslivskriminalitet ikke har økt de seneste årene, og at en nedgang kan være nært forestående. Skatteetaten berømmer regjeringens satsing på tverretatlig samarbeid, men LO mener mye gjenstår.

Begge sider tar æren for markant nedgang i innsigelsessaker

Nye tall fra Kommunaldepartementet viser et markert fall i antall innsigelsessaker der en offentlig etat eller aktør protesterer mot kommunens planer.

Norges rikeste like rike under rødgrønn regjering

Verdiene til de 400 rikeste i Norge steg like mye under den rødgrønne regjeringen som under dagens regjering.

Erna Solbergs tre kriser

Statsministeren mener regjeringen har trosset kriser som rammet landet hardere enn finanskrisen, og levert det de lovet for fire år siden. Tirsdag skisserte hun hva de neste fire årene vil innebære ved blå valgseier i september.

Vil forenkle samarbeidet mellom politi og forsvar

Slik vil regjeringen sørge for at Forsvaret kan bistå politiet så raskt som mulig.

RegjeringenVil styrke sikkerheten ved å gjøre sensitiv informasjon lettere tilgjengelig for private

Regjeringen vil gi flere private aktører tilgang til sensitiv informasjon om rikets sikkerhet, forutsatt at myndighetene får kontrollere hvem som eier selskapene.

Sp om regjeringens omveltninger i kunnskapssektoren– Puslete og selvmotsigende

Regjeringen slår sammen Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i Utdanningen som en del av deres omorganisering av kunnskapssektoren. Samtidig flyttes 60 årsverk ut fra Oslo. Men Senterpartiet er ikke imponert

Dette vet viNy sikkerhetslov på trappene

Etter omfattende høringsrunder og knallhard jobbing fra embetsverket i Forsvarsdepartementet er en ny sikkerhetslov straks klar for behandling i Stortinget.

Regjeringen satser knallhardtLegger frem ny sikkerhetslov

En ny sikkerhetslov bankes gjennom statsråd i dag. Spørsmålet er om den nye loven rekker Stortinget før sommerferien trer inn.

Kommunereformen i StortingetVedums vendetta

Det blir kamp helt til døra om sammenslåing av kommuner. Når Senterpartiet i dag tvinger hele Stortinget til å samles skiller kun to stemmer mellom suksess eller dundrende fiasko for regjeringens prestisjeprosjekt.

Ap åpner for omkamp om flerbruksfartøy

Oljeindustrien er glad for at regjeringspartiene og Venstre avviser å innføre arbeidsmiljøloven på flerbruksfartøy, men de rødgrønne varsler omkamp.

Den enes brød, den andres dødRettssystemet kan få kjempetrøbbel om politireformen blir en suksess

Domstolene sto ute i kulden da den omfattende Nærpolitireformen ble utformet. Nå frykter de at flere oppklarte saker resulterer i et så stort press på dommere at det går ut over kvaliteten i den tredje statsmakt.

DomstoleneStraffesakene hoper seg opp

Den såkalte «beholdningen» av saker ved utgangen av året øker ved norske domstoler. Særlig gjelder dette for straffesaker. Andelen straffesaker i «beholdning» i lagrettene økte med 17 prosent i fjor.

Innsparinger skader rettssikkerheten Domstolene vil ha fritak fra avbyråkratisering

Domstolene mener Stortingets innsparinger fører til lange køer som legger press på dommere og svekker kvaliteten i rettssystemet.

Største fall i midlertidigheten siden finanskrisen

Ikke siden finanskrisen har det vært et større fall i midlertidige ansettelser enn det seneste halvåret. Mens effekten av regjeringens midlertidighetspolitikk er fraværende kan et endret innvandringsmønster gi norsk ungdom flere muligheter for jobb til sommeren.

ANALYSERen Høyre-regjering rykker litt nærmere

Venstres landsmøte ga ingen garanti for at partiet alltid vil stemme for en borgerlig regjering, men partiets velgere kan likevel være ganske sikre. Et Venstre i vippeposisjon kan komme til å tvinge frem en ren Høyre-regjering, skriver Aslak Bonde.

Norsk-kinesiske frihandelssamtaler innen fem måneder

Norge og Kina skal gjenoppta forhandlinger om en frihandelsavtale innen fem måneder.

Her er regjeringens alternativ til juryordningen

I fjor sommer visste ingen, inkludert justisministeren, hvordan den ville se ut. I dag ble regjeringens alternativ til juryordningen i norske rettsaler lagt frem.

Annonse
Annonse
Annonse