Arbeidsliv

– Bedringen i arbeidsmarkedet holder fram i oktober. Tallet på arbeidssøkere har gått ned i syv måneder på rad, og det er nå nesten 70.000 færre arbeidssøkere enn det var i mars, sier Hans Christian Holte.

– Tallet på arbeidssøkere har gått ned syv måneder på rad

Ved utgangen av oktober er det registrert 121.200 heilt arbeidsledige, delvis arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav, noe som utgjør 4,3 prosent av arbeidsstyrken.

Publisert Sist oppdatert

I utgangen av oktober var 63.300 personer registrert som helt arbeidsledige. Dette utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

Bruttoarbeidsledigheten, som er summen av helt arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 79.800 personer, eller 2,8 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 41.400 personer registrert som delvis arbeidsledige.

– Bedringen i arbeidsmarkedet holder fram i oktober. Tallet på arbeidssøkere har gått ned i syv måneder på rad, og det er nå nesten 70.000 færre arbeidssøkere enn det var i mars. Samtidig er det stor etterspørsel etter arbeidskraft, og mange utlyste stillinger, seier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en melding.

7.400 av de heilt arbeidsledige er permitterte, mens det same gjelder for 12.200 av de delvis arbeidsledige. De permitterte utgjør til sammen 0,7 prosent av arbeidsstyrken.

Færre arbeidssøkere til reiseliv

I løpet av oktober registrerte 11.800 personer seg som arbeidssøkere hos Nav, noe som svarer til om lag 600 per virkedag. Personer som har mistet eller kommer til å miste jobben utgjør den største gruppen av de nye arbeidssøkerne, med 28 prosent.

13 prosent oppgir permittering som årsak til at de registrerte seg, 11 prosent sier de er usikre på jobbsituasjonen sin, og 11 prosent har sagt opp eller kommer til å si opp jobben sin.

Tallet på arbeidssøkere gikk ned for alle yrkesgrupper fra september til oktober. Justert for normale sesongvariasjoner var nedgangen størst for de med bakgrunn fra reiseliv og transport (-2 700), serviceyrker og anna arbeid (-1 300), samt butikk- og salgsarbeid (- 900).

Tallet på helt arbeidsledige gikk ned eller var uendret for alle yrkesgrupper, mens tallet på delvis arbeidsledige gikk ned for alle yrkesgrupper.

Ved utgangen av oktober var andelen helt arbeidsledige høyest innenfor reiseliv og transport, med 4,1 prosent av arbeidsstyrken, og lavest innen akademiske yrker og undervisning, begge med 0,7 prosent.

Størst nedgang i Oslo

Tallet på arbeidssøkere har gått ned i alle fylker den siste måneden, justert for normale sesongvariasjoner.

Nedgangen var størst for Oslo (-8 %), Viken (-7 %) og Trøndelag (-7 %). Både tallet på helt og delvis arbeidsledige gikk ned i alle fylker.

Delen helt arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken er høyest i Oslo, med 2,8 prosent, og lavest i Troms og Finnmark, med 1,6 prosent.

Tallet på arbeidssøkere gikk ned blant alle aldersgrupper fra september til oktober. Det var størst nedgang i tallet på arbeidssøkere blant de mellom 40-49 år (-7 %) og 50-59 år (-7 %).

Delen helt arbeidsledige er høyest i aldersgruppen 30-39 år, med 3,0 prosent av arbeidsstyrken, og lavest for de under 20 år, med 1,1 prosent av arbeidsstyrken.

Powered by Labrador CMS