Annonse

arbeidsledige

Regjeringen vil forlenge maksperioden på dagpenger

– De som går ut dagpengeperioden i løpet av vinteren og våren vil fortsatt kunne ha store utfordringer med å finne arbeid, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringen vil forlenge den forhøyede dagpengesatsen for permitterte og arbeidsledige til 1. juli.

– Smittesituasjonen og koronatiltakene gjør at arbeidsmarkedet sannsynligvis vil være vanskelig for mange en stund til, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim.

Kompetanse Norge med nye grep for folk uten jobb

Personer med lavest utdanning har også oftere helseproblemer og faller ut av arbeidslivet. Denne gruppa er blant dem som er hardest rammet av koronakrisen.

Lav livskvalitet blant arbeidsledige og uføre

Arbeidsledige og uføre kommer dårligst ut i en ny undersøkelse om nordmenns livskvalitet.

TysklandAktivitetskrav førte til at arbeidsledige sluttet å søke på jobber

Skjerpede krav og sanksjoner gjorde at noen langtidsledige forsvant ut av arbeidsstyrken, viser studie fra Tyskland.

13.000 arbeidsledige og permitterte tilbys nettkurs

Med en prislapp på 85 millioner kroner skal 235 nettbaserte kurs tilbys ved 46 utdanningsinstitusjoner over hele landet, opplyser regjeringen.

Mer enn 400.000 registrert som arbeidssøkere hos Nav

Koronakrisen har sendt nye tusener inn i Nav-køen. I alt er 412.000 personer nå registrert som helt eller delvis arbeidsledige.

Arbeidsledigheten flater ut

Men den økte for ledere.

Stabil arbeidsledighet i 2019

Det har vært en liten økning i antallet arbeidsledige i desember, men på årsbasis har arbeidsledigheten vært relativt stabil.

Vil gjøre fagarbeidere av folk i Nav-køen

Regjeringen vil gjøre det lettere å ta fag- og yrkesopplæring via Nav med et nytt opplæringstiltak. Målet er å sikre arbeidsledige rett kompetanse for å få innpass i arbeidslivet.

2900 flere arbeidsledige i juli

Den tilsynelatende store økingen i ledige, skyldes imidlertid litt spesielle forhold.

16 tidligere stortingspolitikere får 51.000 i etterlønn hver måned

16 stortingsrepresentanter fra forrige periode er fortsatt arbeidsløse, og har fått innvilget etterlønn ut mars på drøyt 51.000 kroner per måned.

De rike, yrkesaktive og høyt utdannede bruker stemmeretten mest

Arbeidsledige, lavt utdannede og de med lav inntekt benytter seg derimot sjeldnere av ulike kanaler for innflytelse. Det viser seg at disse forskjellene har økt med tiden.

Mottakere av arbeidsavklaringspenger skal få jobbe for frivillige organisasjoner

Mottakere av arbeidsavklaringspenger skal framover kunne jobbe i frivillige organisasjoner. I dag kan de kun jobbe for private eller offentlige arbeidsgivere.

Lykke er ein tom vekeplan

Ein gjennomgang av den dagen eg belønna meg sjølv med ei øl på kvelden fordi eg greidde å stå opp, ete frukost og ta en dusj – før pappa kom heim frå jobb klokka to.

NavArbeidsledigheten øker, og flere går lenge uten jobb

– Etter flere måneder med nedgang i ledigheten har vi sett en økning de siste to månedene.

Ledigheten sank i august, men er fortsatt høy

LO og Handelsbanken ser ingen bedring for sysselsettingen.

Flere langtidsledige – Nav håper folk flytter på seg

mann_m__rket_ly.jpg

Ledigheten opp i oktober

Antallet helt arbeidsledige i Norge gikk opp med 1900 personer i oktober. Det skyldes hovedsakelig at færre arbeidsledige deltar i tiltak.

Annonse
Annonse
Annonse