Arbeidsliv

Illustrasjonsfoto. Det er lenge før det kjønnsdelte og mannsdominerte arbeidsmarkedet når likestilling, ifølge en ny undersøkelse fra IBM.

To generasjoner til likestilling i arbeidslivet

Likestilling blir undervurdert og nedprioritert i næringslivet, ifølge en ny global undersøkelse. – Det er på tide å begynne å måle dette, som alt annet, mener IBM-direktør.

Publisert Sist oppdatert

I en spørreundersøkelse blant 2.300 ledere og medarbeidere på tvers av ti bransjer og tretten land, kommer det frem at få har tro på full likestilling i arbeidslivet med det første.

I gjennomsnitt anslår deltakerne at det vil ta 54 år – mer enn to generasjoner inn i fremtiden - før full likestilling er oppnådd.

«Det betyr i praksis at dagens ledere ikke anser problemstillingen som noe de skal løse», heter det i rapporten, som peker på særlig tre forklaringer:

  • Nedprioriteres. 79 prosent av respondentene svarte at de ikke har prioritert å utvikle likestilling i lederstillinger formelt.

  • Undervurderes. 65 prosent av mannlige ledere mente at det var like sannsynlig at de hadde blitt forfremmet til en lederposisjon om de var kvinner.

  • Ikke min jobb. Få ledere omfavner manglende mangfold som en problemstilling det haster med å ta tak i, slik de ville tatt tak i andre utfordringer som påvirket lønnsomheten eller selskapets prestasjon eller omdømme.

Kjønnsgapet i arbeidslivet er generelt minst i Norden, samt Tyskland og Storbritannia, ifølge undersøkelsen som er gjennomført av IBMs eget innsiktssenter, Institute for Business Value.

De største forskjellene finner vi i India, Kina og Japan, mens USA, Kenya og Brasil plasserer seg i midtsjiktet.

Anne-Sofie Risåsen er norgessjef i IBM. Foto IBM

– Selskapene tar det ikke seriøst nok, sier direktør for konsulentdivisjonen i IBM, Anne-Sofie Risåsen.

Hun lar seg forundre over hvor få selskaper i verden som har formaliserte prosesser med hensikt å løfte kvinner inn i lederposisjoner - særlig fordi studier viser at flere kvinnelige ledere er utelukkende godt for bunnlinja.

Det gjelder også norske bedrifter, selv om bevisstheten rundt dette er bedre her enn i mange andre land. Gode kvinnelige rollemodeller er avgjørende for å lykkes i arbeidet, mener Risåsen.

– Det snakkes mye om det, uten at det er en formell prosess. Det må lages en kultur for inkludering om man skal lykkes, sier hun.

I IBM er det talentprogrammer på alle nivåer i selskapet. Det har bidratt til at toppledergruppen nå har en kvinneandel på 35 prosent. Det er imidlertid vel så viktig å sørge for mangfold lenger ned i organisasjonen som på toppen, mener Risåsen.

– Men det er et topplederansvar, slår hun fast.

– Man må begynne å behandle inkludering og likestilling som man behandler andre viktige aktiviteter i bedriften, og måle det, mener hun.

Rapporten fra IBM setter også søkelyset på bedrifter som i motsetning til flertallet har lykkes med å bygge en mangfoldig og likestilt organisasjon. Disse var tidlig ute med å løfte kjønnsbalanse som en viktig verdi.

Denne gruppen utgjorde bare 12 prosent av det samlede antallet bedrifter som ble undersøkt, og deler noen grunnleggende prinsipper:

  • Tar kjønn på alvor. Samtlige har formaliserte målsetninger om å få kvinner inn i lederstillinger.

  • Motiveres av lønnsomhet. Alle tror på argumentene om at en inkluderende organisasjonskultur slår positivt ut på bunnlinja.

  • Tar ansvar. Alle er enige om at å jobbe kontinuerlig for å oppnå likestilling i bedriftene er et samfunnsansvar.

– Disse bedriftene viser oss viktigheten av å sette målbare målsetninger og en systematisk tilnærming til inkludering i hele organisasjonen, sier markedsdirektør Michelle Peluso i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS