Annonse
Flere digitale plattformer har gjort det lettere å knytte kontakt både nasjonalt og internasjonalt. Foto: BrianAJackson/iStock

10 tips for å skape og vedlikeholde globale nettverk

LEST OM LEDELSE. Den franske forskeren Annelise Ly ved NHH forklarer i en Bulletin-artikkel at i starten av pandemien var vi mest opptatt av å være effektive på hjemmekontoret.

Denne holdningen gikk etterhvert på bekostning av relasjoner blant kollegaer og vi mistet viktige arenaer, som å slå av en prat ved kaffemaskinen.

Annonse
Annonse