Annonse
– Det er på tide med en stor fellesinnsats for å endre at kvinner tar en sånn enorm kostnad ved å få barn, sier administrerende direktør i Econa, Nina Riibe. Foto: Econa

Taper 10 millioner på å få barn

Det er den ferske lønnsstatistikken for medlemmene av Econa, organisasjonen for masterutdannede økonomer og siviløkonomer, som viser den store lønnsforskjellen som utvikler seg mellom kvinner og menn. Undersøkelsen omfatter over 9000 økonomer.

Les resten med abonnement fra
Velg det abonnementet som passer best for deg. Priser fra:
1,-
Prøv nå
Ingen bindingstid
Jeg har allerede abonnement
Vil du ha regningen rett til bedriften? Klikk her

Econas tips for å redusere lønnsgap etter fødsel

For arbeidstaker

1. Velg bort arbeidsgivere som ikke kompenserer over grunnstønaden. Arbeidstakere har rett til å få kompensert 100 prosent av lønnen sin, men bare inntil 600 000 kroner. Tjener du mer er det opp til arbeidsgiveren om de kompenserer deg for resten.

2. Lag en plan for permisjonen og videre karriere. Tenk igjennom hvordan du vil bruke tiden frem mot permisjonen, hvordan du vil bruke permisjonstiden. Husk at langvarig fravær, uten noe kontakt med bedriften du arbeider i, kan virke karrierehemmende når du kommer tilbake.

3. Vurder gradert permisjon. Finn en måte å balansere familiens behov med hensynet til karrieren, for eksempel ved å jobbe noe underveis i permisjonen.

4. Bruk permisjonstiden kreativt for å holde deg oppdatert faglig og sosialt.

5. Be om økt fleksibilitet, i stedet for å be om å jobbe redusert etter permisjonstiden.

6. Del permisjonstiden så likt som mulig med din partner.

For arbeidsgiver

7. Kompenser full lønn. Sørg for at den ansatte får full lønnskompensasjon også utover 600 000, som dekkes av folketrygden. Det lønner seg!

8. Gjennomfør en individuell permisjonssamtale og legg en plan for permisjon og tiden etter permisjon. Som arbeidsgiver har du ansvar for å sikre at din arbeidstaker har klare og forutsigbare rammer for hva som er forventet fra begge parter.

9. Permisjonstiden skal ikke utelukke lønnssamtale og opptjening til bonus.

10. Legg karriereplaner for ansatte. Tenk karriere i et lengre perspektiv enn akkurat rundt permisjonstiden.

 

Annonse

Econas tips for å redusere lønnsgap etter fødsel

For arbeidstaker

1. Velg bort arbeidsgivere som ikke kompenserer over grunnstønaden. Arbeidstakere har rett til å få kompensert 100 prosent av lønnen sin, men bare inntil 600 000 kroner. Tjener du mer er det opp til arbeidsgiveren om de kompenserer deg for resten.

2. Lag en plan for permisjonen og videre karriere. Tenk igjennom hvordan du vil bruke tiden frem mot permisjonen, hvordan du vil bruke permisjonstiden. Husk at langvarig fravær, uten noe kontakt med bedriften du arbeider i, kan virke karrierehemmende når du kommer tilbake.

3. Vurder gradert permisjon. Finn en måte å balansere familiens behov med hensynet til karrieren, for eksempel ved å jobbe noe underveis i permisjonen.

4. Bruk permisjonstiden kreativt for å holde deg oppdatert faglig og sosialt.

5. Be om økt fleksibilitet, i stedet for å be om å jobbe redusert etter permisjonstiden.

6. Del permisjonstiden så likt som mulig med din partner.

For arbeidsgiver

7. Kompenser full lønn. Sørg for at den ansatte får full lønnskompensasjon også utover 600 000, som dekkes av folketrygden. Det lønner seg!

8. Gjennomfør en individuell permisjonssamtale og legg en plan for permisjon og tiden etter permisjon. Som arbeidsgiver har du ansvar for å sikre at din arbeidstaker har klare og forutsigbare rammer for hva som er forventet fra begge parter.

9. Permisjonstiden skal ikke utelukke lønnssamtale og opptjening til bonus.

10. Legg karriereplaner for ansatte. Tenk karriere i et lengre perspektiv enn akkurat rundt permisjonstiden.

 

Annonse