Annonse

foreldrepermisjon

Nå må du sikre at du har kontroll på ferieavviklingen til de ansatte

For skulle dine ansatte ha feriedager til gode, må du avklare med dem om disse skal avvikles før utgangen av året, eller om de skal overføres til neste år.

Lærere tar lengst pappaperm

Mødre tar mesteparten av foreldrepermisjonen, mens fedres lengde i stor grad følger fedrekvoten. Fedre i undervisningsyrker tar lengst pappaperm, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Juristene svarer

Kan vi endre arbeidsoppgavene til en prosjektleder som kommer tilbake fra mammapermisjon?

Juristene svarer.

Regjeringen kvitter seg med «fedrekvotefellen»

Mange fedre har mistet retten til foreldrepenger fordi de har søkt for sent. Nå vil regjeringen gjøre det lettere for foreldre å utsette uttaket av deler av foreldrepengene.

Ropstad vil utvide foreldrepermisjonen og fjerne tredelingen

Kjell Ingolf Ropstad vil øke pappapermen etter fødsel, utvide foreldrepermisjonen og fjerne tredelingen. – Vil kun gi valgfrihet for mor, sier Guri Melby.

Professor vil dele foreldrepermisjonen likt mellom mor og far

Sosiologiprofessor Elin Kvande ved NTNU anbefaler at nybakte foreldre deler foreldrepermisjonen likt mellom seg.

Juristene svarer

Kan bedriften si meg opp mens jeg har foreldrepermisjon?

Juristene svarer.

Taper 10 millioner på å få barn

Kvinner taper ti millioner kroner på å få barn i løpet av sin yrkeskarriere. Econa-leder Nina Riibe vil mobilisere både arbeidstakere og arbeidsgivere for å få gjort noe med det.

Synspunkt

Riktig med økt fedrepermisjon

Norge har mye å være stolte av i likestillingssammenheng. Likevel har vi en vei å gå. Økt fedrepermisjon er enda et riktig skritt på veien.

Synspunkt

Riktig med økt fedrepermisjon

Norge har mye å være stolte av i likestillingssammenheng. Likevel har vi en vei å gå. Økt fedrepermisjon er enda et riktig skritt på veien.

Juristene svarer

Har far krav på betalt fødselspermisjon?

Mer pappapermisjon har ikke gitt mer likestilling i arbeidslivet

Utvidelsen av fedrekvoten fra seks til ti uker har hatt liten effekt på kvinners lønn og karriere, viser en ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning.

EurobarometeretSverige har flest i pappapermisjon i EU

Sverige har den høyeste andelen fedre som ønsker å gå ut i foreldrepermisjon. Fedre i Italia og Romania er minst interessert i permisjon, viser EU-undersøkelse.

Microsoft krever 12-ukers betalt foreldrepermisjon for sine underleverandører

Gjelder varslingsfrist ved ­foreldrepermisjon absolutt?

DP-juristene svarer.

Menn med høy utdanning tar lengst pappaperm

SolbergDiskriminering hører hjemme på historiens skraphaug

Likestilling har vært et avgjørende element i Norges utvikling fra fattigdom til velstand, ifølge statsminister Erna Solberg (H).

Equinor tilbyr alle ansatte 16 ukers foreldrepermisjon

Selskapet oppgraderer rettighetene til ansatte over hele verden.

Kan ansatte nektes permisjon for utdanning?

DP-juristene svarer.

Regjeringen vil ha bedre foreldrepermisjon for kvinnelige fiskere

ForeldrepermisjonFedre vil ha mer «tvang» for å bedre likestillingen hjemme og på jobb

Rett til lønnsforhandlinger ved foreldrepermisjon?

DP-juristene svarer.

Arbeidsgivere omfavner foreldrepermisjonen– Raushet lønner seg på sikt

Politikerne avgjørende for hvor mye tid nybakte fedre bruker med barna

Øker fedrekvoten etter press fra Stortinget

Nå forslår regjeringa at både mor og far skal ha 14 uker hver i foreldrepermisjon.

Mor og far mer likestilte – men…

Jo, da – mor jobber mer og far er mer hjemme. Men fortsatt er mor på deltid og klart mest borte fra jobb når barna er små.

LikestillingGro spanderte råd om likestilling på norske toppledere

Et enkelt likestillingstiltak: spandér en lunsj og snakk om likestilling. Norges første kvinnelige statsminister Gro Harlem Brundtland (78) vil spandere en lunsj på Frankrikes nyvalgte president Emmanuel Macron for å ta praten om ubevisst diskriminering i næringslivet.

KrFU vil gi 15.000 i bonus til foreldre som deler permisjonen likt

KrFs ungdomsparti KrFU vil ha flere pappaer ut i foreldrepermisjon og foreslår en statlig likestillingsbonus for par som deler permisjonen tilnærmet likt.

LikestillingBarn hindrer kvinner i å bli forfremmet

Kvinner med barn stiller svakere i forfremmelseskampen, selv når de har like mye erfaring og utdannelse som kvinner uten barn. Men kvinner kan selv ta initiativ til å ordne opp før permisjonen inntreffer, mener NHH-forsker Astrid Kunze.

Statsfinansiert trivsel

Høyres forslag om at staten skal betale for at mor og far skal kunne være hjemme samtidig med sin nyfødte, vitner om et parti i ideologiske forvirring, skriver redaktør Magne Lerø.

Fikk sjefsjobb midt i foreldrepermisjonen

Kjersti Haugland er ansatt som ny sjeføkonom i DNB.

Juristene svarer: foreldrepermisjon og sykepenger

Vårt ekspertpanel svarer hver uke på spørsmål om arbeidsliv fra leserne.

Valgfri foreldrepermisjon

Høyre bør ikke forvente at arbeidsgivere engasjere seg for at fedre skal ta ut mest mulig av foreldrepermisjonen. Den slags får politikere drive med dersom de mener foreldrene selv ikke klare å finne ut av slikt, skriver redaktør Magne Lerø.

Annonse
Annonse
Annonse