Annonse

foreldrepermisjon

Arbeiderpartiet vil gjøre det lettere for studenter å få barn

Studenter bør tjene opp rett til foreldrepermisjon, og studenter med barn bør få studiestøtte for alle årets måneder, mener Ap.

Juristene svarer

Kan bedriften si meg opp mens jeg har foreldrepermisjon?

Juristene svarer.

Fedre gjør som politikerne bestemmer

Norske fedre tar ut mer foreldrepermisjon etter at fedrekvoten ble økt i fjor.

Taper 10 millioner på å få barn

Kvinner taper ti millioner kroner på å få barn i løpet av sin yrkeskarriere. Econa-leder Nina Riibe vil mobilisere både arbeidstakere og arbeidsgivere for å få gjort noe med det.

Sju av ti mener foreldrepermisjonen skal deles likt

Selv om fedre i Norden bare tar ut 20 prosent av foreldrepermisjonen i gjennomsnitt, mener over 70 prosent av nordiske foreldre at permisjonen skal deles likt.

BjurstrømManer til kamp for den tredelte permisjonen

Tre av fire regjeringspartier har tatt til orde for å fjerne den tredelte foreldrepermisjonen. Nå maner Likestillings- og diskrimineringsombudet til kamp for å beholde tredelingen.

Synspunkt

Riktig med økt fedrepermisjon

Norge har mye å være stolte av i likestillingssammenheng. Likevel har vi en vei å gå. Økt fedrepermisjon er enda et riktig skritt på veien.

Viken Høyre vil ha omkamp om delingen av barselpermisjon

Viken Høyre vil at mor skal få enda flere uker hjemme med barna og ber regjeringen evaluere dagens regler for foreldrepermisjon.

Juristene svarer

Har far krav på betalt fødselspermisjon?

Mer pappapermisjon har ikke gitt mer likestilling i arbeidslivet

Utvidelsen av fedrekvoten fra seks til ti uker har hatt liten effekt på kvinners lønn og karriere, viser en ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning.

EurobarometeretSverige har flest i pappapermisjon i EU

Sverige har den høyeste andelen fedre som ønsker å gå ut i foreldrepermisjon. Fedre i Italia og Romania er minst interessert i permisjon, viser EU-undersøkelse.

Microsoft krever 12-ukers betalt foreldrepermisjon for sine underleverandører

Gjelder varslingsfrist ved ­foreldrepermisjon absolutt?

DP-juristene svarer.

Flere svenske par deler permisjon

Flere svenske foreldre enn før velger å dele på foreldrepermisjon, men det er fortsatt store forskjeller mellom kjønnene, Det går fram av en rapport om barnefamilienes økonomi fra Försäkringskassan, Sveriges Nav.

Menn med høy utdanning tar lengst pappaperm

SolbergDiskriminering hører hjemme på historiens skraphaug

Likestilling har vært et avgjørende element i Norges utvikling fra fattigdom til velstand, ifølge statsminister Erna Solberg (H).

Equinor tilbyr alle ansatte 16 ukers foreldrepermisjon

Selskapet oppgraderer rettighetene til ansatte over hele verden.

Kan ansatte nektes permisjon for utdanning?

DP-juristene svarer.

Ap vil fjerne kontantstøtten for å finansiere likestilt permisjon

Arbeiderpartiet mener regjeringen bør fjerne kontantstøtten for å kunne finansiere likestilt foreldrepermisjon.

Regjeringen vil ha bedre foreldrepermisjon for kvinnelige fiskere

ForeldrepermisjonFedre vil ha mer «tvang» for å bedre likestillingen hjemme og på jobb

Rett til lønnsforhandlinger ved foreldrepermisjon?

DP-juristene svarer.

Arbeidsgivere omfavner foreldrepermisjonen– Raushet lønner seg på sikt

Politikerne avgjørende for hvor mye tid nybakte fedre bruker med barna

Øker fedrekvoten etter press fra Stortinget

Nå forslår regjeringa at både mor og far skal ha 14 uker hver i foreldrepermisjon.

Mor og far mer likestilte – men…

Jo, da – mor jobber mer og far er mer hjemme. Men fortsatt er mor på deltid og klart mest borte fra jobb når barna er små.

LikestillingGro spanderte råd om likestilling på norske toppledere

Et enkelt likestillingstiltak: spandér en lunsj og snakk om likestilling. Norges første kvinnelige statsminister Gro Harlem Brundtland (78) vil spandere en lunsj på Frankrikes nyvalgte president Emmanuel Macron for å ta praten om ubevisst diskriminering i næringslivet.

KrFU vil gi 15.000 i bonus til foreldre som deler permisjonen likt

KrFs ungdomsparti KrFU vil ha flere pappaer ut i foreldrepermisjon og foreslår en statlig likestillingsbonus for par som deler permisjonen tilnærmet likt.

LikestillingBarn hindrer kvinner i å bli forfremmet

Kvinner med barn stiller svakere i forfremmelseskampen, selv når de har like mye erfaring og utdannelse som kvinner uten barn. Men kvinner kan selv ta initiativ til å ordne opp før permisjonen inntreffer, mener NHH-forsker Astrid Kunze.

Statsfinansiert trivsel

Høyres forslag om at staten skal betale for at mor og far skal kunne være hjemme samtidig med sin nyfødte, vitner om et parti i ideologiske forvirring, skriver redaktør Magne Lerø.

Fikk sjefsjobb midt i foreldrepermisjonen

Kjersti Haugland er ansatt som ny sjeføkonom i DNB.

Juristene svarer: foreldrepermisjon og sykepenger

Vårt ekspertpanel svarer hver uke på spørsmål om arbeidsliv fra leserne.

Valgfri foreldrepermisjon

Høyre bør ikke forvente at arbeidsgivere engasjere seg for at fedre skal ta ut mest mulig av foreldrepermisjonen. Den slags får politikere drive med dersom de mener foreldrene selv ikke klare å finne ut av slikt, skriver redaktør Magne Lerø.

mor_far_foreldr.jpg

– Innfører tredelt foreldrepermisjon

Regjeringen legger opp til en tredeling av foreldrepermisjonen med like mange uker til mor som til far.

mor_og_barn.jpg

– Hold kontakten

Mange nybakte mødre mister kontakten med arbeidsgiver mens de er i permisjon.

mor_med_barn.jpg

Vil ha tak i mødrene

NHO-president Kristin Skogen Lund vil ha en større fedrekvote for å få flere kvinner i næringslivet – og taler med det både Høyre og Frp midt imot.

Annonse
Annonse
Annonse