Annonse
Foto: Dreamstime. 
Fem krav til morgen­dagens ledere

Kronisk endringsdyktig er ­første bud

Dagfinn Ringås er administrende direktør i Schneider Electric Norge. 

SYNSPUNKT: Hvert år når toppsjefen i Adecco drar på sommerferie ansetter selskapet en student som får bryne seg på de reelle utfordringene en toppleder møter. Møter skal gjennomføres, analyser skal lages og beslutninger skal fattes. Blant mye annet. Rekrutteringsprosessen er tøff og flere tusen søker på den svært attraktive sommerjobben.

I år har jeg hatt gleden av å sitte i juryen som kåret vinneren. Det er lærerikt og energigivende å få møte så mange dyktige, ambisiøse og nysgjerrige unge mennesker.

I arbeidet har jeg også blitt utfordret på hva morgendagens arbeidsliv vil kreve av ledere. Enten man vil starte egen bedrift, eller være med å utvikle en etablert. Hva skal til for å lykkes og hva er det aller viktigste man må kunne?

Her er mine råd til unge mennesker med ambisjoner om å være med å forme fremtidens bedrifter og organisasjoner.

1. Forstår forretningsutvikling. Tingenes Internett, automatisering og maskinell læring. Det er mange moteord. Det som er viktig å forstå er at det er mange som kan endel om teknologien, men egentlig få som forstår hvordan man skaper nye forretningsmuligheter av dette.

Forretningsutviklere med dyp innsikt i teknologiens muligheter er, og blir i enda større grad framover, en kritisk kompetanse som vil bli sterkt etterspurt. Dette gjelder i stor grad også på toppledernivå.

2. Ser digitaliseringens muligheter. Dagens og fremtidens arbeidsmarked for ledere trenger mennesker som forstår a) Hvordan gjør digitalisering ting enklere og bedre for kundene våre, b) hvordan kan vi erstatte ineffektive, manuelle prosesser med digitale prosesser og c) hvordan skaper digitalisering nye inntektsstrømmer.

Her står vi åpenbart foran en revolusjon med enorme muligheter, men også dype fallgruver.

3. Er kronisk endringsdyktig. Framtidens ledere må være endringsdyktige, og ikke bare endringsvillige. Det er to forskjellige ting. Som leder er du nødt til konstant både å kunne endre og utvikle deg selv, men også drive kontinuerlige endringsprosesser i organisasjonen.

4. Evner å kommunisere. Dette er en egenskap som ofte undervurderes eller utføres fryktelig dårlig. Gitt det jeg skisserer ovenfor, blir dette viktigere og viktigere.

Jeg mener ikke at alle ledere må være ekstroverte og ekstremt karismatiske. Men alle må evne på sin måte å få de ansatte til å forstå, akseptere og sågar omfavne de kontinuerlige endringene som skjer.

5. Prioriterer nådeløst. Informasjonsmengden og kompleksiteten som møter unge i arbeidslivet er enorm. Før man vet ordet av det er man i «hamsterhjulet»; man jobber mye, men uten egentlig å skape substansiell verdi. Framtidens ledere må kunne skille og prioritere det som er ekstremt viktig fra det som bare er veldig viktig.

Å kunne stå i dette krysspresset av interesser og alle som mener at akkurat det de holder på med er det aller viktigste kan være krevende og ta nattesøvnen fra den beste. Men uten nådeløse prioriteringer blir resultatene man skaper som leder basert på slump, flaks og tilfeldigheter.

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Annonse

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Annonse