Annonse
Professor Glenn-Egil Torgersen ved Forsvarets høgskole tar til orde for mer trening på det uforutsette: – Etatene gjennomfører i liten grad, eller ikke, trening på samhandling under risiko i uforutsette situasjoner, viser våre studier. Foto: Anita Myklemyr

– Bedre beredskap hindres av ­prestisje, økonomi og selvbedrag

Terroren den 22.juli. Tsunamien i India-havet i 2004. Atomulykker, naturkatastrofer og terror. Slike kriser kommer plutselig og uventet og inneholder ofte scenarier som ingen har trent på. Når noe så går galt i håndteringen, er det ofte samhandlingen mellom de involverte som feiler. Det viser forskning og erfaring, forteller Glenn-Egil Torgersen, professor ved Forsvarets høgskole og leder for forskningsprosjektet «Det uforutsette».

Les resten med abonnement fra
Velg det abonnementet som passer best for deg. Rabatt fra:
50%
Prøv nå
Ingen bindingstid
Jeg har allerede abonnement
Vil du ha regningen rett til bedriften? Klikk her

Forbedret samhandling

I ­uforutsette risikosituasjoner – tiltak på tre nivåer

For å forbedre evnen til samhandling mellom ulike etater, organisasjoner og frivillige i uforutsette høyrisiko-situasjoner kreves det strukturelt arbeid på tre nivåer. Dét er konklusjonen i oppsummeringen av det tverrfaglige forskningsprosjektet «Det uforutsette»:

Opplæringsnivå

Å ha opplæringsstrukturer som er orientert mot samhandling under risiko når det uforutsette skjer innebærer at opplæring og læreplaner vektlegger:
 • verdsettelse og håndtering av ikke-presis kunnskap

 • utvikling av underveislæring og utforming av mål mens situasjonene pågår

 • utvikling av evnen til å analysere stemninger (merke seg tegn via kroppsspråk, muntlige uttrykk etc. som kan si noe om stemningen på stedet og hva som kan være tegn på risiko)

 • at de involverte i fellesskap evner å trekke ut kunnskap fra kaotisk informasjon og kaotiske omgivelser

Organisasjonsnivå

Å ha organisasjoner og ledelse som er orientert inn mot samhandling under risiko når det uforutsette skjer, innebærer at man vektlegger:
 • sosial støtte

 • delt lederskap

 • håndtering av ulike organisasjonskulturer

 • tillit i og mellom organisasjoner og interessenter

 • kunnskap om ulike lederstiler og organisasjonshierarkier i de ulike organisasjonene

 • organisasjonsnarsissisme må unngås

Operasjonelt nivå

Å være orientert mot samhandling under risiko når det uforutsette skjer på operasjonelt nivå innebærer vektlegging av:
 • mestringstro

 • «Auftragstaktik» (evne og vilje til å lære/tenke/resonnere i komplekse situasjoner, ha myndighet til å ta beslutninger i situasjonen uten å gå tjenestevei)

 • improvisasjon

 • kompetanseutveksling

 • kollektiv aksept for spontan tillit, det å miste kontroll, flyt til tross for kaos og å skape rom for overraskelser

 • utnytte sekvensiell (arbeide i sekvenser som etterfølger hverandre i tid), parallell (løse «sine» oppgaver samtidig som andre gjør «sin» jobb) og synkron (oppgaver gjennomføres samtidig, organisasjoner utveksler oppgaver ut fra en likhetstanke) samhandling etter behov.

Kilde: «Interaction: 'Samhandling´ Under Risk. A Step Ahead of the Unforseen» og Glenn-Egil Torgersen, Forsvarets høgskole
Annonse

Forbedret samhandling

I ­uforutsette risikosituasjoner – tiltak på tre nivåer

For å forbedre evnen til samhandling mellom ulike etater, organisasjoner og frivillige i uforutsette høyrisiko-situasjoner kreves det strukturelt arbeid på tre nivåer. Dét er konklusjonen i oppsummeringen av det tverrfaglige forskningsprosjektet «Det uforutsette»:

Opplæringsnivå

Å ha opplæringsstrukturer som er orientert mot samhandling under risiko når det uforutsette skjer innebærer at opplæring og læreplaner vektlegger:
 • verdsettelse og håndtering av ikke-presis kunnskap

 • utvikling av underveislæring og utforming av mål mens situasjonene pågår

 • utvikling av evnen til å analysere stemninger (merke seg tegn via kroppsspråk, muntlige uttrykk etc. som kan si noe om stemningen på stedet og hva som kan være tegn på risiko)

 • at de involverte i fellesskap evner å trekke ut kunnskap fra kaotisk informasjon og kaotiske omgivelser

Organisasjonsnivå

Å ha organisasjoner og ledelse som er orientert inn mot samhandling under risiko når det uforutsette skjer, innebærer at man vektlegger:
 • sosial støtte

 • delt lederskap

 • håndtering av ulike organisasjonskulturer

 • tillit i og mellom organisasjoner og interessenter

 • kunnskap om ulike lederstiler og organisasjonshierarkier i de ulike organisasjonene

 • organisasjonsnarsissisme må unngås

Operasjonelt nivå

Å være orientert mot samhandling under risiko når det uforutsette skjer på operasjonelt nivå innebærer vektlegging av:
 • mestringstro

 • «Auftragstaktik» (evne og vilje til å lære/tenke/resonnere i komplekse situasjoner, ha myndighet til å ta beslutninger i situasjonen uten å gå tjenestevei)

 • improvisasjon

 • kompetanseutveksling

 • kollektiv aksept for spontan tillit, det å miste kontroll, flyt til tross for kaos og å skape rom for overraskelser

 • utnytte sekvensiell (arbeide i sekvenser som etterfølger hverandre i tid), parallell (løse «sine» oppgaver samtidig som andre gjør «sin» jobb) og synkron (oppgaver gjennomføres samtidig, organisasjoner utveksler oppgaver ut fra en likhetstanke) samhandling etter behov.

Kilde: «Interaction: 'Samhandling´ Under Risk. A Step Ahead of the Unforseen» og Glenn-Egil Torgersen, Forsvarets høgskole
Annonse