Annonse

Beredskap

Synspunkt

SynspunktHøie har ansvaret når Høyres helseberedskap svikter!

Vi har lenge visst at beredskapen var svekket. Vi ble derfor ikke overrasket av koronakommisjonens rapport. Regjeringen og helseminister Høie burde heller ikke bli overrumplet. Han var kjent med situasjonen, med svikten. Det ble ikke gjort nok for å forberede oss på en pandemi. Tvert imot, på noen områder.

Synspunkt

SynspunktHøie har ansvaret når Høyres helseberedskap svikter!

Vi har lenge visst at beredskapen var svekket. Vi ble derfor ikke overrasket av koronakommisjonens rapport. Regjeringen og helseminister Høie burde heller ikke bli overrumplet. Han var kjent med situasjonen, med svikten. Det ble ikke gjort nok for å forberede oss på en pandemi. Tvert imot, på noen områder.

Mæland– Vi har aldri vært bedre forberedt

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) mener Norge aldri har hatt bedre beredskap enn i dag.

Analyse

AnalyseNy beredskaps-blemme

Regjeringen lyver kanskje ikke, men den er nær ved i sin omtale av Bergen Engines saken. Erna Solberg sliter trolig fortsatt med å innfri valgkampløftet fra 2013 om mer samordnet beredskap, skriver Aslak Bonde.

Analyse

AnalyseNy beredskaps-blemme

Regjeringen lyver kanskje ikke, men den er nær ved i sin omtale av Bergen Engines saken. Erna Solberg sliter trolig fortsatt med å innfri valgkampløftet fra 2013 om mer samordnet beredskap, skriver Aslak Bonde.

Riksrevisjonen kritiserer NVE for manglende beredskap mot dataangrep

I en ny rapport skriver Riksrevisjonen at det ikke er god beredskap for å håndtere et dataangrep i kraftforsyningen, et angrep som kan få katastrofale følger.

Ledelse i sin reneste form

Har man ikke de egenskapene som skal til, dersom andre tviler på dine beslutninger, blir det raskt tydelig.

Må ta ­ledelsen i kaos

De står midt i frontlinjen når store hendelser skjer. Å være innsatsleder i politiet handler om å holde hodet kaldt og våge å ta beslutninger midt i kaos. Som etter leirskredet på Gjerdrum.

Synspunkt

Beredskapssatsing vil gi både økt trygghet og verdiskapning

Norge er nødt til å bli mer selvforsynt med medisiner, vaksiner og sikkerhetsutstyr, skriver Akademikerne-leder Kari Sollien .

Synspunkt

Beredskapssatsing vil gi både økt trygghet og verdiskapning

Norge er nødt til å bli mer selvforsynt med medisiner, vaksiner og sikkerhetsutstyr, skriver Akademikerne-leder Kari Sollien .

Vedum: Beredskapen var ikke god nok før koronapandemien

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener landets beredskap var for dårlig i forkant av koronapandemien. – For tidlig å evaluere, svarer beredskapsministeren.

Regjeringen har sagt nei til 18 forslag til bedre beredskap på 5 år

Regjeringen har vraket alle stortingsforslag fra opposisjonen, især Senterpartiet, for å styrke Norge på jordvern, matproduksjon, radio og legemidler.

Synspunkt

Koronakrisen Kriseledelse gir ny innsikt og mye læring

Redningsselskapet er definert som en samfunnskritisk funksjon. Men med karantene-restriksjoner og sykdom, er det mer komplisert og krevende enn tidligere å bemanne stasjoner fra Mandal i sør til Mehamn i nord, skriver Rikke Lind.

Synspunkt

Koronakrisen Kriseledelse gir ny innsikt og mye læring

Redningsselskapet er definert som en samfunnskritisk funksjon. Men med karantene-restriksjoner og sykdom, er det mer komplisert og krevende enn tidligere å bemanne stasjoner fra Mandal i sør til Mehamn i nord, skriver Rikke Lind.

Leder

LederMindre marked, mer nasjonal styring

Koronakrisen presser den globale markedsliberalismen tilbake til fordel for sterkere nasjonal styring. EU vil slite, og det er ikke gitt at sosialdemokratene klarer å samle seg om en ny globalkritisk politikk.

Leder

LederMindre marked, mer nasjonal styring

Koronakrisen presser den globale markedsliberalismen tilbake til fordel for sterkere nasjonal styring. EU vil slite, og det er ikke gitt at sosialdemokratene klarer å samle seg om en ny globalkritisk politikk.

Leder

LederMarkeringsbehov når krisen rammer

Koronakrisen politiseres. Nå er det fritt fram for kjepphester og egenmarkeringer slik at ikke Erna Solberg blir stående alene i stråleglansen.

Leder

LederMarkeringsbehov når krisen rammer

Koronakrisen politiseres. Nå er det fritt fram for kjepphester og egenmarkeringer slik at ikke Erna Solberg blir stående alene i stråleglansen.

Forskningsrådet– Vi skal ivareta de ansattes helse

Risikoanalyser og en scenariobasert tiltaksplan er utarbeidet. Slik jobber Forskningsrådet med beredskap for å håndtere koronaviruset.

Høie ber sykehusene stålsette seg for «et middels pandemiscenario»

Det neste året kan 22.000 nordmenn havne på sykehus med koronavirus. Helseminister Bent Høie (H) mener det trengs en folkedugnad for å bremse spredningen.

Spetalen– Erna må gå for korona-håndtering

Investor Øystein Stray Spetalen er ikke nådig med regjeringens pandemiberedskap. Han spår at Solberg må gå som følge av mistillit.

Dette er grepene Norge kan møte viruskrakket med

Koronakrisen skyller inn over norsk økonomi. Nå må myndighetene avgjøre hvilke verktøy de skal bruke for å håndtere problemene.

UDI-Forfang– Kan ikke utelukke økninger som kan være krevende å håndtere

UDI-direktør Frode Forfang mener likevel at den situasjonen som har oppstått etter at Tyrkia åpnet sine grenser for flyktninger som vil til Europa, sannsynligvis ikke vil utvikle seg til en krise av den typen vi så i 2015.

Ny rapportStore mangler i beredskapen i distriktene

Nesten én av to kommunepolitikere kjenner ikke til kommunale beredskapsplaner, viser et nytt notat fra tankesmia Agenda.

Folkehelseinstituttet har satt kriseberedskap25 prosent av oss kan bli smittet

NHO varsler om bedrifter som sliter og Folkehelse­instituttet er i kriseberedskap. Helsedirektoratet frykter at 25 prosent av befolkningen kan bli smittet. Koranavisuset covid-19 har inntatt Norge.

Karrieresteg

Leder i Beredskapstroppen slutter etter nesten seks år

I januar begynner Helge Mehus i sin nye jobb i PST.

50-60 milliarder til nytt Oslo-sykehusBryter med egne regler

En ny juridisk betenkning viser at vedtaket om utbygging av Nye Oslo Universitetssykehus bryter med regjeringens egne regler for saksbehandling.

Norge skal lede utvikling av helseberedskap ved terrorangrep i Europa

EU har bedt Norge lede et prosjekt som går ut på å styrke helseberedskapen i Europa ved eventuelle terrorangrep med kjemiske eller biologiske våpen.

Den frivillige redningstjenesten sliter med rekrutteringenDobbelt så mange redningsaksjoner på 10 år

Men det blir stadig vanskeligere for frivillige å få fri fra jobb til å delta i redningsaksjoner.

Røde Kors– De frivillige må få delta i utvikling av nye systemer

I Røde Kors er man også opptatt av mulighetene digitaliseringen gir, men mener samarbeidet mellom beredskapsorganisasjonene er godt i dag.

Generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet– Vi må tenke nytt om beredskap

–Jeg har deltatt på flere øvelser der det ligger en redningsskøyte, en brannbåt, en politibåt og en ambulansebåt ved siden av hverandre. Kunne det holdt med én eller to av dem?

Riksrevisjonen er kritisk til oljevernberedskapen i nord

Riksrevisjonen kritiserer oljevernberedskapen i nordområdene. Myndighetene må samarbeide bedre for å sikre at miljøhensyn blir ivaretatt, mener de.

Juristene svarer

Har jeg krav på overtid for beredskapsvakt?

DP-juristene svarer.

Regional rapportAlle må tilpasse seg Viken

– Vi tilpasser oss hvis det er behov, sier Osmund Kaldheim leder i Husbanken. Statens Vegvesen vurderer å organisere seg med divisjoner i stedet for geografi.

– Bedre beredskap hindres av ­prestisje, økonomi og selvbedrag

Det sier Glenn-Egil Torgersen, professor ved Forsvarets høgskole og leder for forskningsprosjektet «Det uforutsette».

Slik kan du for­berede deg på det uventede

Ny norsk studie viser at mestringstro, sosial støtte fra ledere og kolleger, samhandling basert på underveislæring, pluss fleksibilitet og improvisasjon, er viktigst for å være rustet for det uforutsette.

Slår alarm om beredskapen i nye Viken fylke

Den ene kommunen som varslet over mobiltelefon slapp dødsfall i storbrann

Amerikanske myndigheter kan overstyre mobiltelefoner i kriser. Denne type beredskap redder liv.

– Avgiftsfritak på redningskjøretøy vil styrke beredskapen i Norge

Redningsmannskapene i Norsk Folkehjelp jobber frivillig for å redde liv, men forklarer at de får for lite drahjelp fra staten for å stille med utstyret de trenger.

LederBeredskap i rute

Uansett hvor mange nye våpen de mangler i Heimevernet, er det liten grunn til å gjøre forsvar og beredskap til viktige tema i valgkampen. Vi er på rett vei og enigheten er stor, skriver redaktør Magne Lerø.

LederBeredskap i rute

Uansett hvor mange nye våpen de mangler i Heimevernet, er det liten grunn til å gjøre forsvar og beredskap til viktige tema i valgkampen. Vi er på rett vei og enigheten er stor, skriver redaktør Magne Lerø.

Betent HV-krangel inn i stortingssalen

Heimevernet mangler kapasitet til å sørge for sikring av viktige bygg og anlegg, ifølge Riksrevisjonen. HV er styrket i denne perioden, svarer regjeringen.

Vil forenkle samarbeidet mellom politi og forsvar

Slik vil regjeringen sørge for at Forsvaret kan bistå politiet så raskt som mulig.

Magne LerøBeredskap til å leve med

Vi har aldri hatt bedre beredskap og sikkerhet mot terror, men selvsagt er det grunnlag for kritikk fra Riksrevisjonen. For alt er ikke så bra som det kunne vært om politi og forsvar hadde fått enda flere ressurser til disposisjon, skriver redaktør Magne Lerø.

Magne LerøBeredskap til å leve med

Vi har aldri hatt bedre beredskap og sikkerhet mot terror, men selvsagt er det grunnlag for kritikk fra Riksrevisjonen. For alt er ikke så bra som det kunne vært om politi og forsvar hadde fått enda flere ressurser til disposisjon, skriver redaktør Magne Lerø.

Robert Mood kritisk til norsk beredskap

Tidligere general Robert Mood mener at Norge har store svakheter med samfunnssikkerhet og beredskap.

LederAkseptabel risiko

Hvis Riksrevisjonen gransket trafikksikkerheten hadde vi fått en frisk debatt om hvem som har ansvar for at noen hundre liv hvert år blir ødelagt. Terror har vi rimelig god kontroll på - ikke regjeringen selvsagt, skriver redaktør Magne Lerø.

LederAkseptabel risiko

Hvis Riksrevisjonen gransket trafikksikkerheten hadde vi fått en frisk debatt om hvem som har ansvar for at noen hundre liv hvert år blir ødelagt. Terror har vi rimelig god kontroll på - ikke regjeringen selvsagt, skriver redaktør Magne Lerø.

Ny undersøkelse om politiets responstid

Politidistriktene i Finnmark klarte kravet til responstid med god margin.

Beredskap: Jølster forlanger å få være liten – også når det brenner

Sentrale myndigheter vil pålegge små kommuner samarbeid om brannberedskap. I Jølster mener de smått er godt, og at deres lokale brannvesen klarer jobben utmerket på egenhånd. Der ønsker man ikke å bli fortalt hva som fungerer. – Brannberedskap er ikke noe valgfag, påpeker Direktoratet for beredskap og sikkerhet.

Kaare Songstad har gått ut. Hvem kommer inn som beredskapsdirektør i POD?

Disse vil bli beredskapsdirektør

Kampen om jobben som direktør for politiberedskap og krisehåndtering er i gang.

Annonse
Annonse
Annonse