Annonse
Karrieresteg

Leder i Beredskapstroppen slutter etter nesten seks år

I januar begynner Helge Mehus i sin nye jobb i PST.

50-60 milliarder til nytt Oslo-sykehusBryter med egne regler

En ny juridisk betenkning viser at vedtaket om utbygging av Nye Oslo Universitetssykehus bryter med regjeringens egne regler for saksbehandling.

Norge skal lede utvikling av helseberedskap ved terrorangrep i Europa

EU har bedt Norge lede et prosjekt som går ut på å styrke helseberedskapen i Europa ved eventuelle terrorangrep med kjemiske eller biologiske våpen.

Den frivillige redningstjenesten sliter med rekrutteringenDobbelt så mange redningsaksjoner på 10 år

Men det blir stadig vanskeligere for frivillige å få fri fra jobb til å delta i redningsaksjoner.

Røde Kors– De frivillige må få delta i utvikling av nye systemer

I Røde Kors er man også opptatt av mulighetene digitaliseringen gir, men mener samarbeidet mellom beredskapsorganisasjonene er godt i dag.

Generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet– Vi må tenke nytt om beredskap

–Jeg har deltatt på flere øvelser der det ligger en redningsskøyte, en brannbåt, en politibåt og en ambulansebåt ved siden av hverandre. Kunne det holdt med én eller to av dem?

Riksrevisjonen er kritisk til oljevernberedskapen i nord

Riksrevisjonen kritiserer oljevernberedskapen i nordområdene. Myndighetene må samarbeide bedre for å sikre at miljøhensyn blir ivaretatt, mener de.

Juristene svarer

Har jeg krav på overtid for beredskapsvakt?

DP-juristene svarer.

Regional rapportAlle må tilpasse seg Viken

– Vi tilpasser oss hvis det er behov, sier Osmund Kaldheim leder i Husbanken. Statens Vegvesen vurderer å organisere seg med divisjoner i stedet for geografi.

– Bedre beredskap hindres av ­prestisje, økonomi og selvbedrag

Det sier Glenn-Egil Torgersen, professor ved Forsvarets høgskole og leder for forskningsprosjektet «Det uforutsette».

Slik kan du for­berede deg på det uventede

Ny norsk studie viser at mestringstro, sosial støtte fra ledere og kolleger, samhandling basert på underveislæring, pluss fleksibilitet og improvisasjon, er viktigst for å være rustet for det uforutsette.

Slår alarm om beredskapen i nye Viken fylke

Den ene kommunen som varslet over mobiltelefon slapp dødsfall i storbrann

Amerikanske myndigheter kan overstyre mobiltelefoner i kriser. Denne type beredskap redder liv.

– Avgiftsfritak på redningskjøretøy vil styrke beredskapen i Norge

Redningsmannskapene i Norsk Folkehjelp jobber frivillig for å redde liv, men forklarer at de får for lite drahjelp fra staten for å stille med utstyret de trenger.

LederBeredskap i rute

Uansett hvor mange nye våpen de mangler i Heimevernet, er det liten grunn til å gjøre forsvar og beredskap til viktige tema i valgkampen. Vi er på rett vei og enigheten er stor, skriver redaktør Magne Lerø.

Betent HV-krangel inn i stortingssalen

Heimevernet mangler kapasitet til å sørge for sikring av viktige bygg og anlegg, ifølge Riksrevisjonen. HV er styrket i denne perioden, svarer regjeringen.

Vil forenkle samarbeidet mellom politi og forsvar

Slik vil regjeringen sørge for at Forsvaret kan bistå politiet så raskt som mulig.

Magne LerøBeredskap til å leve med

Vi har aldri hatt bedre beredskap og sikkerhet mot terror, men selvsagt er det grunnlag for kritikk fra Riksrevisjonen. For alt er ikke så bra som det kunne vært om politi og forsvar hadde fått enda flere ressurser til disposisjon, skriver redaktør Magne Lerø.

Robert Mood kritisk til norsk beredskap

Tidligere general Robert Mood mener at Norge har store svakheter med samfunnssikkerhet og beredskap.

LederAkseptabel risiko

Hvis Riksrevisjonen gransket trafikksikkerheten hadde vi fått en frisk debatt om hvem som har ansvar for at noen hundre liv hvert år blir ødelagt. Terror har vi rimelig god kontroll på - ikke regjeringen selvsagt, skriver redaktør Magne Lerø.

Ny undersøkelse om politiets responstid

Politidistriktene i Finnmark klarte kravet til responstid med god margin.

Beredskap: Jølster forlanger å få være liten – også når det brenner

Sentrale myndigheter vil pålegge små kommuner samarbeid om brannberedskap. I Jølster mener de smått er godt, og at deres lokale brannvesen klarer jobben utmerket på egenhånd. Der ønsker man ikke å bli fortalt hva som fungerer. – Brannberedskap er ikke noe valgfag, påpeker Direktoratet for beredskap og sikkerhet.

Kaare Songstad har gått ut. Hvem kommer inn som beredskapsdirektør i POD?

Disse vil bli beredskapsdirektør

Kampen om jobben som direktør for politiberedskap og krisehåndtering er i gang.

Krisemaksimering om beredskap

Riksrevisor Per Kristian Foss bør ikke få status som pave og rapportene fra Riksrevisjonen bør ikke behandles som hellig skrift. Elendighetsbeskrivelsen av beredskapen oser av formalisme regissert av enøyde som ikke er eksperter på beredskap

Annonse
Annonse
Annonse