Annonse
Foto: Dreamstime

– Ledelse handler om å skaffe seg kredibilitet

Kredbilitet er en viktig del av tillit, og stammer fra flere hold. Man kan for eksempel ha tillit til noen i kraft av posisjonen deres – at personen har kredibilitet fordi de har en viktig rolle, i kraft av kunnskapen deres – du vet at personen har mye kompetanse, noe som skaper kredibilitet, eller relasjonelt – at man har et godt forhold til personen, og derfor har tillit til at personen har gode intensjoner.

Det er viktig at en leder har kredibilitet – ikke bare i kraft av at hen sitter på toppen. Skal lederen få med seg sine ansatte må hen vekke tillit. De beste resultatene kommer når de ansatte vil følge lederen, ikke bare føler at de må.

Slik skaffer du deg kredibilitet

Ledelsesrådgiveren Victor Lipman, som blant annet har skrevet boka «The type B Manager: Leading successfully in a Type A world», har noen tips til hvordan en leder kan arbeide for å øke kredibiliteten sin.

Til Psychology Today oppsummerer har sine fem viktigste råd:

  • Vis til resultater: Ingenting viser mer kredibilitet enn å kunne skape gode resultater for både de ansatte og organisasjonen.

  • Vær gjennomsiktig: De ansatte plukker raskt opp at en leder gjemmer unna informasjon. En god måte å skaffe seg kredibilitet på er å være åpen og dele informasjon. Da vet de ansatte om du jobber med dem eller mot dem.

  • Stå i de vanskelige situasjonene: Det er enklere å være leder når det går bra enn når det er vanskelige tider. Hvis du som leder tør å stå i de tøffe situasjonene og vise at du evner å ta avgjørelser selv om det mest behagelige hadde vært å låse seg inne på kontoret.

  • Vær konsekvent: Uforutsigbarhet er sjelden tillitsvekkende. Hvis du er konsistent i dine handlinger vet de ansatte hva de kan forvente av deg, og det skaper tillit.

  • «Walk the talk»: Regler og normer er til for å følges, også av ledelsen. Hvis du som leder forteller at de ansatte skal gjøre én ting, men gjør det motsatte selv, dreper du din egen kredibilitet. 

Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Lederbibliotek

Har du spørsmål om ledelse?

I vårt lederbibliotek finner du ekspertrådene, fagartiklene og verktøyene som hjelper deg som leder.

Gå til Lederbiblioteket.


Annonse

Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Lederbibliotek

Har du spørsmål om ledelse?

I vårt lederbibliotek finner du ekspertrådene, fagartiklene og verktøyene som hjelper deg som leder.

Gå til Lederbiblioteket.


Annonse