Annonse
Foto: 9nongphoto, Dreamstime

7 steg for å dempe jobbstress

Alle er vel stressa fra tid til annen, og stress i passe store doser kan være positivt. Det er en drivkraft for å få løst problemer. Men hvis vi stresser for mye over for lang tid, blir stresset negativt og kan gå utover helsa.

Robert L. Leahy – psykolog og ekspert i kognitiv terapi; også kalt adferdsterapi – skriver i et innlegg hos Psychology Today at måten vi tenker på stressfaktorer på påvirker stressnivået vårt. (Hans tips for å dempe jobbstress finner du lenger ned i artikkelen)

Han henviser til psykologen Richard Lazarus, som viste til følelsen av stress henger sammen med hvor dyktige vi tror vi er til å håndtere det vi står overfor.

Hvis du skal skrive en fem siders lang artikkel, og du tror at du verken har tid nok eller de ferdighetene som skal til, så vil du sannsynligvis kjenne stressfølelsen komme. Stressfaktoren er kravet om at artikkelen skal skrives. Stresset har med frustrasjon og angst å gjøre. Hvis du derimot vet at du har de ferdighetene som skal til og du tror du kan løse oppgaven, så vil stressnivået være lavere.

7 tips for å dempe stress

Det finnes ingen fasit på hvordan man kan tenke seg ut av stress, men Leahy gir i innlegget sitt hos Psychology Today likevel syv tips som han mener kan dempe stressnivået og gjøre det lettere å forholde seg kravene man står overfor.

Her er kortversjonen:

 1. Tenk konkret, ikke generelt
  Istedenfor å tenke helt generelt: «jeg har så mye å gjøre», forsøk å tenke mer konkret: «jeg må skrive en artikkel på fem sider». Fordelen med å være mer spesifikk og konkret er at oppgaven blir noe som virker mulig å gjøre. Å få unna «mye å gjøre» er vagt og illevarslende. Spesifiser den oppgaven du jobber med. Styr unna generelle vendinger.

 2.  Bryt oppgaven ned i mindre deler
  Leahy har skrevet mange bøker, men tenker ikke at han skal sette seg ned å skrive en bok. Han tenker heller at han skal skrive en, to eller tre timer per uke. Moralen er: hvis du klarer å bryte ned oppgavene dine i enkle steg, og tar ett om gangen, så vil du oppleve at du stresser mindre.

 3. Gjør en ting om gangen
  Psykologens råd er videre å konsentrere seg om en ting om gangen. Når en oppgave er ferdig, kan du gå til neste. Å gjøre en ting om gangen bidrar til å redusere stressnivået.

 4. Ikke streb etter det perfekte
  Folk som forventer å levere på et nivå som er bortimot «perfekt», er mye mer utsatt for å oppleve stress enn de som har en mer realistisk tilnærming til prestasjoner, konstaterer Leahy. Legger du lista lavere, og er fornøyd med mindre enn det perfekte, så reduserer du også stressnivået ditt.

 5. Tro at du kan forbedre deg
  En annen kilde til stress er tanken på at man ikke vil klare å forbedre seg. Man tenker at det ikke hjelper å forsøke hardere. Hvis du istedenfor tror at du at du kan forbedre deg, er sjansen større for at du gir deg selv tid til å lære mer. Og du blir flinkere til å løse problemer. Du gir ikke opp.

 6. Hvordan forklarer du prestasjoner?
  Hvis du forklarer feilsteg med at du ikke har evner, vil du føle deg hjelpeløs og håpløs. Hvis du forklarer det med at oppgaven var vanskelig, vil du kanskje gi opp. Hvis du isteden forklarer det som ikke gikk galt med at du la for lite innsats i det, vil du kanskje forsøke å jobbe på en annen måte og til slutt klare det.

 7. Sett ting i perspektiv
  Stresset vokser hvis du tillegger en jobboppgave enorm betydning. Ikke glem at det er mange andre ting som gir glede i livet. Og får du kritikk, så husk at alle andre også får kritikk på et eller annet tidspunkt. En mulig måte å tenke på enhver stressfaktor på, er ifølge Leahy å spørre deg selv om hva du fremdeles har å glede deg over hvis denne oppgaven ikke går veien. Lista vil antagelig bli lang. Du har fremdeles mange andre oppgaver, venner, familie, fotballkamper, fritidsaktiviteter, reiser og mye, mye mer …  

Hvor ligger ansvaret for å håndtere stress?

Tipsene fra Robert L. Leahy handler om hva man som enkeltperson kan gjøre med egne tanker rundt stress, men arbeidsmiljøet er også viktig for om man opplever stress eller ei.

«Noen sentrale risikofaktorer for arbeidsrelatert stress er dårlig organisering på arbeidsplassen, uklare eller urealistiske forventninger, manglende ressurser og manglende støtte fra nærmeste leder og kolleger», konstaterer psykolog Tove Helene Edvardsen i et innlegg om å mestre stress i arbeidslivet hos Norsk Psykologiforening. Hun viser til at hvis stressreaksjoner er knyttet til eller har opphav i vanskelige forhold i arbeidsmiljøet, så har arbeidsgiver et viktig ansvar for å håndtere situasjonen.

Folk har imidlertid ulik terskel for hva som oppleves som stress, og Edvardsen mener at ansvaret for å håndtere stress hviler på både arbeidsgiver og deg selv. Arbeidsgiveren skal jobbe for å skape et godt og helsefremmende arbeidsmiljø. Den enkelte kan jobbe for å mestre egne stressreaksjoner på en god måte. Edvardsen skriver, som Leahy, at opplevelsen av stress påvirkes av hvordan man tenker rundt egen mestring av forventninger og krav man stilles ovenfor.

Hun viser også til at det å finne gode måter å forholde seg til krav på, er noe man kan trene på.

 

Lederbibliotek

Har du spørsmål om ledelse?

I vårt lederbibliotek finner du ekspertrådene, fagartiklene og verktøyene som hjelper deg som leder.

Gå til Lederbiblioteket.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Annonse

Lederbibliotek

Har du spørsmål om ledelse?

I vårt lederbibliotek finner du ekspertrådene, fagartiklene og verktøyene som hjelper deg som leder.

Gå til Lederbiblioteket.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Annonse