Annonse
Avdeling for mediefag ved Høgskolen i Volda har hatt arbeidsmiljøproblemeri en lengre periode. Foto: Høgskolen i Volda

Krever lederjobben tilbake

Det skriver DN lørdag. Rotevatn hevder vedtaket i realiteten er en oppsigelse.

Etter en lengre periode med store arbeidsmiljøproblemer ved Avdeling for mediefag, som Rotevatn har ledet, vedtok styret 29. juli å omplassere Rotevatn fra dekan til rådgiver for toppledelsen.

- Jeg er sterkt kritisk til hvordan arbeidsgiver ved rektor og høgskuledirektør har behandlet meg som ansatt ved Høgskolen i Volda, sa Rotevatn til DNT lørdag via sin advokat.

Hun har nå sendt en formell klage på vedtaket. Klagen går i første omgang til styret ved høyskolen. Avviser styret klagen, er Kulturdepartementet klageinstans. Når alle klagemuligheter er uttømt, er det anledning til å reise sivilt søksmål.

Rotevatn ble ansatt som leder for Avdeling for mediefag ved Høgskolen i Volda i 2016, i en åremålsstilling som i utgangspunktet varer ut 2020. Da kom hun fra journalistyrket og hadde hatt flere stillinger i NRK og Radio Norge.

Arbeidsmiljøundersøkelser har vist stor misnøye, spesielt med ledelsen ved avdelingen.

Annonse
Annonse