Annonse
Forskning tyder på at kvinner er mer tilbøyelig til å lede ved å inspirere sine medarbeidere, framfor å instruere. Det viser seg å være en effektiv lederstil. Foto: iStock

Dette kan menn lære av kvinnelige ledere

Det er lett å tenke at siden menn har flertallet av lederposisjoner må de gjøre mye riktig, og at kvinner kan lære av dem.

Tvert imot, skriver Tomas Chamorro-Premuzic, professor ved University College London og Colombia University og Cindy Gallop, grunnlegger og administrerende direktør i IfWeRanTheWorld i Harvard Business Review.

De minner om at det er forskjell på evnen til å skaffe seg en lederjobb og evnen til å utøve godt lederskap. Store metaanalyser av kjønnsforskjeller i ledelse, tyder på at det er noen lederegenskaper der kvinner gjennomsnittlig er sterkere.

5 ting menn kan lære av kvinnelige ledere

Her er noe av det de mener mannlige ledere kan lære av kvinner.

1. Kjenn dine egne begrensninger

Det er viktigere å ha god selvforståelse enn skyhøy selvsikkerhet, mener forfatterne. De viser til studier som tyder på at kvinner i mindre grad overvurderer sine egne evner enn menn. Det gjør at de kjenner sine egne begrensninger og sørger for å forberede seg bedre og innhente den kompetansen som trengs.  

2. Motiver gjennom inspirasjon

Forskning tyder på at kvinner er mer tilbøyelig til å lede ved å inspirere sine medarbeidere og ved å løfte fram mening og formål med virksomheten, framfor å instruere. Denne typen ledelse har vist seg å gi større engasjement og produktivitet.

3. Sett dine ansatte foran deg selv

Ledere som er opptatt av egen status og anerkjennelse bruker mindre krefter på å finne ut hvordan de kan løfte sine ansatte og få dem til å utvikle sitt potensial og få resultater. Menn har en tendens til å være mer selvfokuserte enn kvinner og vil ha nytte av å innta en mindre selvsentrert lederstil.

4. Ikke si du er ydmyk, vær ydmyk

Selv om det er store personlige forskjeller er det er påvist at kvinner i snitt er mer ydmyke enn menn. Ydmykhet er en viktig egenskap som leder. Uten det er det vanskelig å innse at man gjør feil, ta hensyn til andres perspektiver og lære fra erfaringer, skriver Chamorro-Premuzic og Gallop.

5. Vis omsorg for dine ansatte

Ledelse i det tjueførste århundre krever at ledere har omsorg og empati med sine medarbeidere. Det holder ikke å kommandere. Alle mennesker har behov for å bli sett og anerkjent. Her har også menn mye å lære av kvinner, ifølge forfatterne.

 

Annonse
Annonse