Annonse

UndersøkelserKvinner har best lederegenskaper

Både i en norsk og en internasjonal studie kommer kvinner best ut på viktige lederegenskaper.

Kommentar

Vi henger etter, norske SMB-er må forske mer

Den norske velferdsstaten avhenger av at næringslivet lykkes med den digitale transformasjonen

Kommentar

Norge trenger et fellesløft for tverrfaglighet

Norge trenger mer radikal tverrfaglig og nyskapende forskning. Forskningsrådet ønsker derfor å invitere forsknings­institusjonene til et nytt fellesløft for finansiering av tverrfaglig forskning for en milliard kroner.

Nybø vil ha mer kunnskap om folk med doktorgrad

Prestasjonsfokus i næringslivet Trenden i ferd med å snu

– Store deler av næringslivet er fortsatt preget av ønsket om å bygge en prestasjonskultur som dyrker enerne, men trenden er i ferd med å snu, mener prorektor ved Norges Handelshøyskole, Therese E. Sverdrup.

Økende interesse for Nav blant forskere

Ved utgangen av 2018 finansierte Nav i alt 35 pågående forskningsprosjekter. Interessen for å forske på Nav er økende.

Med hjerte for jobben

Å lede en frivillig organisasjon krever både tålmodighet og evne til å håndtere konflikter. Til gjengjeld kan du forvente ansatte som brenner for jobben sin.

Norsk forskning skal publiseres åpent gjennom verdens største forskningsforlag

Norge har undertegnet en avtale med Elsevier som sikrer at norske forskere kan publisere artiklene sine åpent uten ekstra kostnad i de aller fleste av forlagets tidsskrifter.

Rekordgevinst for norsk forskning i Europa

Norge henter hjem rekordmange forskningskroner fra EU.

Nybø lokker med friske midler til de som forsker med EU

–Gladmelding, svarer forskningsinstituttene.

ForskningHøy innvandrerandel påvirker nordmenns holdninger

Tror vi det kommer mange innvandrere til Norge, vil flere mistenke at innvandrerne misbruker de sosiale velferdsordningene, viser ny forskning.

Snart blir det vanskeligere å skjule seg bak tekst

Tekster er blitt forfalsket til alle tider. Men ny teknologi gjør det lettere å ­identifisere den virkelige avsenderen.

Kommentar

Fem grep for å raskere løse store samfunnsproblemer

Forskning må komme raskere og mer til nytte.

KSVil ha mer forskning på kommunale helse- og omsorgstjenester

Kommunene vet ikke nok om hvordan de skal gi gode nok helsetjenester til innbyggerne sine fremover. De trenger mer kunnskap, mener direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS, Kristin Weidemann Wieland.

Lærere slår tilbake mot ny skolemodell– Vi trenger mindre klasser, ikke holdningsendring

Forskningsministeren– De beste norske studentene er for langt bak de beste utenlandske

Ny doktorgrad-rekord fryder regjeringen. Men det er utlendinger som leder an i forskning på nøkkelkompetanse – og halvparten forsvinner fort ut av landet.

Babyer kjenner igjen sosiale vinnere

Selv de aller minste barna er klar over at det finnes et maktforhold ­mennesker imellom. De klarer også å identifisere sosiale vinnere.

Fremragende Norsk Rødt FeGener i verdenseliten

En bevisst satsing på genteknologi allerede fra 1970-tallet har gjort norske okser til verdensledende sædprodusenter.

Karrieresteg

Hun blir ny forskningsdirektør ved Universitetet i Bergen

Norsk fe skal bli mer klimavennligVil avle fram kyr som raper mindre

Nå skal den norske kua bli mer klimavennlig. Et eget forskningsprosjekt skal registrere kyras metanutslipp, og derfra håper man å kunne avle fram kyr som raper mindre.

250 millioner til forskning for et bærekraftig velferdssamfunn

Forskningsrådet lyser denne våren ut en kvart milliard til forskerprosjekter innen velferd, arbeidsliv, migrasjon, arbeidsmiljø, arbeidshelse og pensjon.

Brexit-konsekvenser for norsk forkningAdvarer forskere mot å samarbeide med briter etter brexit

Faren for en hard Brexit gjør at norske søkere til EUs forskningsprogrammer bør gjøre en grundig vurdering av risikoen ved samarbeid med britiske partnere.

Globale CO2-utslipp øker i rekordfart

De globale utslippene øker i år med 2,7 prosent, viser nye tall.

Regjeringen vil forske på gründere

Næringsministeren vil vite mer om gründere, og gir derfor fem millioner kroner til forskning om gründerpolitikk, vekst og innovasjon.

Kommentar

Kortsiktig prosjektforskning gir mindre akademisk frihet

Mer resultatorientert forskning ødelegger innovativ kritisk grunnforskning, skriver Noralv Veggeland.

Kommentar

Langtidsplanen lover godt, men sterkere satsing trengs

Det er gledelig at Regjeringa prioriterer samfunnssikkerhet og samhørighet i den nye langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Dessverre følges dette ikke opp i opptrappingsplanene, skriver Tanja Storsul.

Kommentar

Norsk næringsliv forsker mer

Norske bedrifter forsker mer enn noen sinne. Det er gode nyheter, selv om ambisjonene er enda høyere, skriver John-Arne Røttingen.

Små foretak bidro mest til næringslivets FoU-vekst

Næringslivet utførte forskning og utvikling (FoU) for om lag 32,6 milliarder kroner i 2017. Dette er en vekst på 8,9 prosent fra året før.

Studentene– Høyere utdanning i skyggen av kunnskaps-Norge

Norsk studentorganisasjon savner konkrete tiltak for bedre kobling mellom forskning og høyere utdanning i langtidsplanen som statsråd Iselin Nybø la frem i går.

Kommunikasjon og medvirkningAvslører skjulte maktspråk på arbeidsplassen

Ulike yrkesgrupper på samme arbeidsplass snakker ikke nok sammen. Det kan skape trøbbel både for arbeidsmiljøet og bunnlinja.

SamarbeidsavtaleNTNU skal hjelpe Nav med å gjøre en bedre jobb

– Vi ønsker at forsknings­miljøer i større grad skal levere forskning som er nyttig for Nav, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt.

Regjeringen vil bruke en halv milliard ekstra på forskningssatsing

I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen å bruke 481 millioner kroner mer på tre satsingsområder innen forskning.

Klimapolitikk vs klimaforskning: – Forskere kan også være politikere

Klimaforskere må i større grad tolke og veilede politikere når det gjelder å fatte politiske vedtak som hjelper verden å nå klimamålene, mener Cicero-forsker Bjørn Samset.

Få nordmenn ønsker å starte egen bedrift

Veldig få unge sier at de ser på det å være gründer som en lovende karriere.

Kommentar

Open access – viktig og vanskelig

Målsettingene om at forskning skal være åpent tilgjengelig er gode. Men, det å politisk framtvinge en ny forretningsmodell er høyt spill – og ganske uvanlig, skriver Tanja Storsul.

Menneskets forutsigbare bevegelser

Vi har i gjennomsnitt 25 favorittsteder hvor vi spiser, trener, slapper av, møter venner og lever våre daglige liv.

Lovende resultater fra IPS-forsøkHjelper smerte­pasienter ut i jobb

Individuell jobbstøtte har gitt gode resultater for ­personer med psykiske lidelser. Nå tyder norsk forskning på at ­metodikken også har positiv effekt for pasienter med kroniske smerter.

Kommentar

Tillit, sannhet og forskeres ansvar

Når alternative fakta får god grobunn er det desto viktigere at vi skaper større åpenhet rundt forskninga vår.

Farget forskningHøyre- og Frp-velgere mest skeptiske til forskeres nøytralitet

Toppledere deler suksessoppskrift med regjeringen

Toppledere fra ti store bedrifter og Forskningsrådet er blitt enige om en felles anbefaling til regjeringen om hvordan de kan legge til rette for å skape nye suksesshistorier i norsk næringsliv.

Tidenes største norske forskningsprosjekt er i gang

Mandag startet det første toktet med det nye forskningsfartøyet Kronprins Haakon. Toktet markerer startskuddet på Arven etter Nansen-prosjektet.

Nybø bekymret for norsk utestengelse fra forskningsprogram

Forskningsminister Iselin Nybø (V) frykter at et forslag fra EU-kommisjonen skal begrense Norges muligheter til å delta i verdens største forskningsprogram.

Du dør ikke av å pensjonere deg tidlig

Drømmer du om å pensjonere deg før tiden? Det kan du trygt gjøre. Ny forskning viser at det er ingen fare å pensjonere seg tidlig.

Norsk forskning kan gi elbiler med 1.000 kilometers rekkevidde

Norske forskere har knekt en kode som kan gi elbiler, mobiltelefoner, nettbrett og annen teknologi mye høyere batterikapasitet enn i dag.

Forskning

Dette kan gi flyktninger bedre psykisk helse

Å bo i nærheten av egne landsmenn kan gi flyktninger en mental buffer, viser ny forskning.

Kommentar

Vil følge opp tverrfaglighet

Forskningsrådet svarer Tanja Storsul, direktør for Institutt for samfunnsforskning.

Forskning

Slik påvirker ferien jobblivet

Ferie styrker arbeidsgleden, men det varer ikke lenge, viser forskning fra OsloMet.

Norske forskere skal lede gigantprosjekt om migrasjon

Hva er sammenhengen mellom migrasjon og utvikling? Det skal et internasjonalt forskningsprosjekt, ledet fra Norge, se nærmere på.

Norge dårligst i Norden på forskningsinvesteringer

Norge investerer rundt 2 prosent av BNP i forskning og utvikling, noe som er lavest i Norden. Mest penger går til forskning innen IKT, helse og petroleum.

Norske forskere har konkurrert seg til milliarder av EU-midler

– Vi trenger flere prosjekter i offentlig sektor

NHH-professor Jon Iden mener at Norge trenger flere og mer profesjonelle prosjekter i offentlig sektor.

Selv sterke personer takler ikke mobbing på jobb over lengre tid

Handler trakassering mer om hvordan man takler det enn om hva man faktisk blir utsatt for?

Kommentar

Forskning og demokrati

Hvilken rolle bør ekspertene ha i demokratiet? Er det en motsetning mellom folkestyre og ekspertvelde? Og hva med forskning? Spør Tanja Storsul.

– Norske bedrifter og forskningsinstitusjoner samarbeider ikke godt nok

Det viser en fersk evaluering av Forskningsrådets sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Forsker jukset med Nav-prosjekt – mistet jobben

Høgskolen i Østfold mener en forsker fabrikkerte datamateriale i forbindelse med et nasjonalt Nav-prosjekt. Nå har han mistet jobben.

Forskning

Slik lykkes arbeidsgivere med å få unge med psykiske helseproblemer i jobb

Rekordmange bedrifter fikk skattefradrag for sine investeringer i forskning i fjor

Utdanningsforbundet varsler lærerkrise allerede til høsten

Forskningsrådet gir 1,5 millioner kroner til unge forskere

NTNU-professorDet offentlige bør lære av NHO

Ringer i Vannet-metodikken har potensial til å få langt flere i jobb og bør spres utenfor NHOs egne medlemsbedrifter, mener forsker og NTNU-professor Jan Tøssebro.

Annonse
Annonse
Annonse