Annonse

Globale CO2-utslipp øker i rekordfart

De globale utslippene øker i år med 2,7 prosent, viser nye tall.

Regjeringen vil forske på gründere

Næringsministeren vil vite mer om gründere, og gir derfor fem millioner kroner til forskning om gründerpolitikk, vekst og innovasjon.

Kommentar

Kortsiktig prosjektforskning gir mindre akademisk frihet

Mer resultatorientert forskning ødelegger innovativ kritisk grunnforskning, skriver Noralv Veggeland.

Kommentar

Langtidsplanen lover godt, men sterkere satsing trengs

Det er gledelig at Regjeringa prioriterer samfunnssikkerhet og samhørighet i den nye langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Dessverre følges dette ikke opp i opptrappingsplanene, skriver Tanja Storsul.

Kommentar

Norsk næringsliv forsker mer

Norske bedrifter forsker mer enn noen sinne. Det er gode nyheter, selv om ambisjonene er enda høyere, skriver John-Arne Røttingen.

Små foretak bidro mest til næringslivets FoU-vekst

Næringslivet utførte forskning og utvikling (FoU) for om lag 32,6 milliarder kroner i 2017. Dette er en vekst på 8,9 prosent fra året før.

Studentene– Høyere utdanning i skyggen av kunnskaps-Norge

Norsk studentorganisasjon savner konkrete tiltak for bedre kobling mellom forskning og høyere utdanning i langtidsplanen som statsråd Iselin Nybø la frem i går.

Kommunikasjon og medvirkningAvslører skjulte maktspråk på arbeidsplassen

Ulike yrkesgrupper på samme arbeidsplass snakker ikke nok sammen. Det kan skape trøbbel både for arbeidsmiljøet og bunnlinja.

SamarbeidsavtaleNTNU skal hjelpe Nav med å gjøre en bedre jobb

– Vi ønsker at forsknings­miljøer i større grad skal levere forskning som er nyttig for Nav, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt.

Regjeringen vil bruke en halv milliard ekstra på forskningssatsing

I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen å bruke 481 millioner kroner mer på tre satsingsområder innen forskning.

Klimapolitikk vs klimaforskning: – Forskere kan også være politikere

Klimaforskere må i større grad tolke og veilede politikere når det gjelder å fatte politiske vedtak som hjelper verden å nå klimamålene, mener Cicero-forsker Bjørn Samset.

Få nordmenn ønsker å starte egen bedrift

Veldig få unge sier at de ser på det å være gründer som en lovende karriere.

Kommentar

Open access – viktig og vanskelig

Målsettingene om at forskning skal være åpent tilgjengelig er gode. Men, det å politisk framtvinge en ny forretningsmodell er høyt spill – og ganske uvanlig, skriver Tanja Storsul.

Menneskets forutsigbare bevegelser

Vi har i gjennomsnitt 25 favorittsteder hvor vi spiser, trener, slapper av, møter venner og lever våre daglige liv.

Lovende resultater fra IPS-forsøkHjelper smerte­pasienter ut i jobb

Individuell jobbstøtte har gitt gode resultater for ­personer med psykiske lidelser. Nå tyder norsk forskning på at ­metodikken også har positiv effekt for pasienter med kroniske smerter.

Kommentar

Tillit, sannhet og forskeres ansvar

Når alternative fakta får god grobunn er det desto viktigere at vi skaper større åpenhet rundt forskninga vår.

Farget forskningHøyre- og Frp-velgere mest skeptiske til forskeres nøytralitet

Toppledere deler suksessoppskrift med regjeringen

Toppledere fra ti store bedrifter og Forskningsrådet er blitt enige om en felles anbefaling til regjeringen om hvordan de kan legge til rette for å skape nye suksesshistorier i norsk næringsliv.

Tidenes største norske forskningsprosjekt er i gang

Mandag startet det første toktet med det nye forskningsfartøyet Kronprins Haakon. Toktet markerer startskuddet på Arven etter Nansen-prosjektet.

Nybø bekymret for norsk utestengelse fra forskningsprogram

Forskningsminister Iselin Nybø (V) frykter at et forslag fra EU-kommisjonen skal begrense Norges muligheter til å delta i verdens største forskningsprogram.

Du dør ikke av å pensjonere deg tidlig

Drømmer du om å pensjonere deg før tiden? Det kan du trygt gjøre. Ny forskning viser at det er ingen fare å pensjonere seg tidlig.

Norsk forskning kan gi elbiler med 1.000 kilometers rekkevidde

Norske forskere har knekt en kode som kan gi elbiler, mobiltelefoner, nettbrett og annen teknologi mye høyere batterikapasitet enn i dag.

Forskning

Dette kan gi flyktninger bedre psykisk helse

Å bo i nærheten av egne landsmenn kan gi flyktninger en mental buffer, viser ny forskning.

Kommentar

Vil følge opp tverrfaglighet

Forskningsrådet svarer Tanja Storsul, direktør for Institutt for samfunnsforskning.

Forskning

Slik påvirker ferien jobblivet

Ferie styrker arbeidsgleden, men det varer ikke lenge, viser forskning fra OsloMet.

Norske forskere skal lede gigantprosjekt om migrasjon

Hva er sammenhengen mellom migrasjon og utvikling? Det skal et internasjonalt forskningsprosjekt, ledet fra Norge, se nærmere på.

Norge dårligst i Norden på forskningsinvesteringer

Norge investerer rundt 2 prosent av BNP i forskning og utvikling, noe som er lavest i Norden. Mest penger går til forskning innen IKT, helse og petroleum.

Norske forskere har konkurrert seg til milliarder av EU-midler

– Vi trenger flere prosjekter i offentlig sektor

NHH-professor Jon Iden mener at Norge trenger flere og mer profesjonelle prosjekter i offentlig sektor.

Selv sterke personer takler ikke mobbing på jobb over lengre tid

Handler trakassering mer om hvordan man takler det enn om hva man faktisk blir utsatt for?

Kommentar

Forskning og demokrati

Hvilken rolle bør ekspertene ha i demokratiet? Er det en motsetning mellom folkestyre og ekspertvelde? Og hva med forskning? Spør Tanja Storsul.

– Norske bedrifter og forskningsinstitusjoner samarbeider ikke godt nok

Det viser en fersk evaluering av Forskningsrådets sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Forsker jukset med Nav-prosjekt – mistet jobben

Høgskolen i Østfold mener en forsker fabrikkerte datamateriale i forbindelse med et nasjonalt Nav-prosjekt. Nå har han mistet jobben.

Forskning

Slik lykkes arbeidsgivere med å få unge med psykiske helseproblemer i jobb

Rekordmange bedrifter fikk skattefradrag for sine investeringer i forskning i fjor

Utdanningsforbundet varsler lærerkrise allerede til høsten

Forskningsrådet gir 1,5 millioner kroner til unge forskere

NTNU-professorDet offentlige bør lære av NHO

Ringer i Vannet-metodikken har potensial til å få langt flere i jobb og bør spres utenfor NHOs egne medlemsbedrifter, mener forsker og NTNU-professor Jan Tøssebro.

Forskning

Langt fleire kan jobbe til dei blir 70

Det vil ikkje gå ut over frivillig arbeid eller familieomsorg dersom fleire jobber fram til dei blir 70, meiner NOVA-forskarar. Dei trur likevel det er tvilsamt om frivillige eldre kan løyse personalkrisa i eldreomsorga.

Fellesløft IIIUtvikler verdensledende forskningsmiljøer

Forskere tester ut blodprøve som kan avdekke åtte kreftformer

Flere menn i barnehagen styrker barns ferdigheter i skolen

Hun skal lede nytt stort forskningsselskap

En milliard til polsk–norsk forskning gjennom EØS–midlene

Skal forske på villaksens liv i havet

50 millioner til barnehageforskning i to nye sentre

MeyerLO ba SSB flytte forskere

Avgått SSB-sjef Christine Meyer sier hun tidligere i høst var bekymret over at LO ønsket at to forskere skulle flyttes tilbake til forskningsavdelingen.

Forskerlinjer skal styrke rekruttering til forskning

Fra høsten 2018 får studenter ved flere studier tilbud om forskerlinjer.

Rekordstøtte fra EU til norsk forskning

Flere norske aktører lykkes med store EU-søknader. Samtidig kutter regjeringen i sin støtte til forskning.

Helseforskning har vokst mest siste 20 år

Det er forskning innen medisin og helsefag som har hatt den sterkeste veksten mellom 1995 og 2015. Det viser Indikatorrapporten 2017.

Mindre til forskning

Så ble det stopp for regjeringens satsing på kunnskap.

Millionstøtte til forskning på det antarktiske økosystemet

Aker BioMarine har gitt tilsagn om én million amerikanske dollar i støtte til fondet Antarctic Wildlife Research Fund (AWR).

Kommentar

Én eller 16 forskningsministre?

Hele seksten ministre har ansvar for forskning i Norge. Hvor mange bør ha det? Den distribuerte norske ordningen har preget norsk forsknings- og innovasjonspolitikk i mange tiår, skriver forskningssjef John-Arne Røttingen.

Vil ha en handlings­regel for forskningen

En av Norges mest kjente teknokratiske opp­finnelser kan få en utfordrer. Mens handlings­regelen legger et tak på hvor mye man kan bruke av olje­pengene hvert år, foreslår nå forskningssjef John-Arne Røttingen en handlingsregel for forskning.

Mer forskning på velferd, arbeidsliv og migrasjon

VAM, Forskningsrådets satsing på velferds-, arbeidslivs- og migrasjonsforskning skal videreføres.

Den store idetørken

Vi forsker og formidler som aldri før – men får stadig mindre ny kunnskap igjen for innsatsen. Uansett er det mye som tegner for at vi trenger flere forskere i tiden som kommer – mange flere. – Det vil kreve en ny kultur, sier NIFU-forsker Espen Solberg.

Nesten halvparten av nordmenn stoler ikke på forskning

46 prosent av nordmenn mener forskningsresultater ofte er kjøpt av industri eller myndigheter og dermed ikke er til å stole på, viser ny undersøkelse.

– Kjenner ikke til forskning på feltet

Øyvind Martinsen, professor i organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen BI, har forsket på personlighetstrekk og prestasjoner; herunder fem-faktormodellen.

SINTEF og Yara inngår samarbeid og etablerer innovasjonshub

Fremtidens gjødsel, digitalisering og etablering av en ny innovasjonshub er stikkord for ny forskningsavtale mellom SINTEF og Yara.

«Når bestemte du deg for å bli karrierekvinne?»

Eller «Hvordan skal du klare å balansere karriere med barn?», er vanlige spørsmål kvinner som gjør karriere blir stilt. Men har du noen gang hørt en mann blir stilt de samme spørsmålene?

Annonse
Annonse
Annonse