Annonse

Forsker jukset med Nav-prosjekt – mistet jobben

Høgskolen i Østfold mener en forsker fabrikkerte datamateriale i forbindelse med et nasjonalt Nav-prosjekt. Nå har han mistet jobben.

Forskning

Slik lykkes arbeidsgivere med å få unge med psykiske helseproblemer i jobb

Rekordmange bedrifter fikk skattefradrag for sine investeringer i forskning i fjor

Utdanningsforbundet varsler lærerkrise allerede til høsten

Forskningsrådet gir 1,5 millioner kroner til unge forskere

NTNU-professorDet offentlige bør lære av NHO

Ringer i Vannet-metodikken har potensial til å få langt flere i jobb og bør spres utenfor NHOs egne medlemsbedrifter, mener forsker og NTNU-professor Jan Tøssebro.

Forskning

Langt fleire kan jobbe til dei blir 70

Det vil ikkje gå ut over frivillig arbeid eller familieomsorg dersom fleire jobber fram til dei blir 70, meiner NOVA-forskarar. Dei trur likevel det er tvilsamt om frivillige eldre kan løyse personalkrisa i eldreomsorga.

Fellesløft IIIUtvikler verdensledende forskningsmiljøer

Forskere tester ut blodprøve som kan avdekke åtte kreftformer

Flere menn i barnehagen styrker barns ferdigheter i skolen

Hun skal lede nytt stort forskningsselskap

En milliard til polsk–norsk forskning gjennom EØS–midlene

Skal forske på villaksens liv i havet

50 millioner til barnehageforskning i to nye sentre

MeyerLO ba SSB flytte forskere

Avgått SSB-sjef Christine Meyer sier hun tidligere i høst var bekymret over at LO ønsket at to forskere skulle flyttes tilbake til forskningsavdelingen.

Forskerlinjer skal styrke rekruttering til forskning

Fra høsten 2018 får studenter ved flere studier tilbud om forskerlinjer.

Rekordstøtte fra EU til norsk forskning

Flere norske aktører lykkes med store EU-søknader. Samtidig kutter regjeringen i sin støtte til forskning.

Helseforskning har vokst mest siste 20 år

Det er forskning innen medisin og helsefag som har hatt den sterkeste veksten mellom 1995 og 2015. Det viser Indikatorrapporten 2017.

Mindre til forskning

Så ble det stopp for regjeringens satsing på kunnskap.

Millionstøtte til forskning på det antarktiske økosystemet

Aker BioMarine har gitt tilsagn om én million amerikanske dollar i støtte til fondet Antarctic Wildlife Research Fund (AWR).

Kommentar

Én eller 16 forskningsministre?

Hele seksten ministre har ansvar for forskning i Norge. Hvor mange bør ha det? Den distribuerte norske ordningen har preget norsk forsknings- og innovasjonspolitikk i mange tiår, skriver forskningssjef John-Arne Røttingen.

Vil ha en handlings­regel for forskningen

En av Norges mest kjente teknokratiske opp­finnelser kan få en utfordrer. Mens handlings­regelen legger et tak på hvor mye man kan bruke av olje­pengene hvert år, foreslår nå forskningssjef John-Arne Røttingen en handlingsregel for forskning.

Mer forskning på velferd, arbeidsliv og migrasjon

VAM, Forskningsrådets satsing på velferds-, arbeidslivs- og migrasjonsforskning skal videreføres.

Den store idetørken

Vi forsker og formidler som aldri før – men får stadig mindre ny kunnskap igjen for innsatsen. Uansett er det mye som tegner for at vi trenger flere forskere i tiden som kommer – mange flere. – Det vil kreve en ny kultur, sier NIFU-forsker Espen Solberg.

Nesten halvparten av nordmenn stoler ikke på forskning

46 prosent av nordmenn mener forskningsresultater ofte er kjøpt av industri eller myndigheter og dermed ikke er til å stole på, viser ny undersøkelse.

– Kjenner ikke til forskning på feltet

Øyvind Martinsen, professor i organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen BI, har forsket på personlighetstrekk og prestasjoner; herunder fem-faktormodellen.

SINTEF og Yara inngår samarbeid og etablerer innovasjonshub

Fremtidens gjødsel, digitalisering og etablering av en ny innovasjonshub er stikkord for ny forskningsavtale mellom SINTEF og Yara.

«Når bestemte du deg for å bli karrierekvinne?»

Eller «Hvordan skal du klare å balansere karriere med barn?», er vanlige spørsmål kvinner som gjør karriere blir stilt. Men har du noen gang hørt en mann blir stilt de samme spørsmålene?

Forskningsbasert suksessbedrift får innovasjonsprisen

Thermo Fisher Scientific er vinner av Forskningsrådets innovasjonspris for 2017. Bedriften får prisen for å ha utviklet en helt ny variant av sitt produkt, som muliggjør rask og effektiv analyse av menneskelige gener og dermed bedre diagnostikk og behandling.

Himmelen over Arendal

Kanskje er det sola, kanskje er det gleden over at valgkampen endelig er i gang, eller kanskje er det bare Sørlandet som har fått smilene, optimismen og latteren til å ljome over Arendal denne uka, og det til tross for at så godt som alle snakket om hvor uforutsigbar framtiden vil bli, skriver forskningssjef John-Arne Røttingen.

Fem år med framtidsforskning

I fire år har Norges Handelshøyskole studert virksomheters svar på framtidens utfordringer. Grenseløse organisasjoner med løst tilknyttede ansatte, som setter ut stadig flere oppgaver til utlandet kan bli hverdagen snarere enn unntaket, ifølge forskerne.

Færre barn gir størst klimaeffekt

Ny forskning viser at å få færre barn gir langt større klimaeffekt enn å kutte i flyreiser og bilbruk, ifølge magasinet Energi og Klima.

ForskningMangfold kan gi bedre økonomi og demokrati

Svært etnisk og kulturelt mangfoldige samfunn har jevnt over bedre økonomisk styring enn mer homogene samfunn som i stor grad domineres av én kultur og ett folk.

Vil ha mer forskning på ekstremisme og terrorisme

Det er klart behov for mer forskning på ekstremisme, terrorisme og radikalisering i Norge, mener et ekspertutvalg oppnevnt av Norges forskningsråd.

Stoler på tradisjonelle medier

Norske studenter har mer tillit til tradisjonelle medier enn til sosiale medier som Twitter, Facebook og blogger.

Klimaendringer øker risikoen for hetebølger og skogbranner

Global oppvarming gjorde hetebølgen i Portugal i juni ti ganger mer sannsynlig, ifølge forskere. Varmen medvirket til en skogbrann hvor 64 mennesker omkom.

Om teamutvikling, ­forskning og mismot

Ledelse av team basert på modeller med karikerte mennesketyper er både kunnskapsløst og moralsk betenkelig, mener professor Endre Sjøvold ved NTNU. Forskning viser at samspillet mellom medlemmene i teamet er viktigere enn enkeltpersonene, skriver Endre Sjøvold.

Én milliard til forskningsinfrastruktur

Forskningsrådet skal dele ut én milliard kroner til forskningsanlegg, laboratorier, utstyr og databaser. 19 prosjekter med stor betydning for næringsliv, helse, klima og fornybar energi har sluppet gjennom nåløyet.

Norge blir hovedsete for europeiske infrastrukturer

EU-kommisjonen vedtok 9. juni at to forskningsinfrastrukturer etableres med hovedsete i Norge, såkalte ERIC-er.

ForskningssjefenBruk forskning. It's awesome. You'll love it.

Det er et tankekors at verden får ledere som vender kunnskapen ryggen i en tid da teknologien gjør stadige byks framover, og beslutningene våre krever stadig bedre oversikt over stadig mer komplekse kunnskapsfelt, skriver John-Arne Røttingen.

Kvinnelig gründernettverk vil utvide til Oslo og Ringerike

Møy Telemark har det siste året hjulpet 87 kvinner med en drøm om å starte bedrift. Nå drømmer de selv om å ekspandere.

Nye pensjonister spekulerer i tidlig død

Antallet som velger å pensjonere seg ved fylte 62 år har eksplodert etter at pensjonsreformen ble innført for seks år siden. Ny forskning viser en klar sammenheng mellom tidlig pensjonsuttak og lave forventninger til egen levealder.

Forskningsrådet lyser ut over en milliard til bedrifter med gode ideer

Forskningsrådet lyser ut en rekordstor pengesum til forskning i næringslivet. Over en milliard kroner skal brukes på gode ideer.

Studentgründere får en million hver

Forskningsrådet gir nå 22 prosjekter ledet av masterstudenter en million hver for å videreutvikle forretningsideen sin.

– Et løft for forskning og innovasjon på lavutslipp

Med storsatsingen Lavutslipp 2030 lyser Forskningsrådet nå ut 355 millioner kroner til forskning og innovasjon innenfor transport og jordbruk.

Mangfold skal bli gründernes største fordel

– Mennesker med ulik bakgrunn ser ulike utfordringer og ulike muligheter, sier næringsminister Monica Mæland.

Nettverk gir mer forskningssamarbeid

Et stort flertall av norske forskere som deltar i nettverk, er veldig fornøyde med deltakelsen. 8 av 10 vil klart anbefale andre å delta.

Dagens Lunch

Plagiat.

Norsk idé utløste EU-prosjekt

Nofima bidro med gode ideer om forskning på mattrygghet og forbrukere til EU-kommisjonen, og endte opp med å vinne en utlysning der 11 konkurrenter ble slått ut.

SynspunktForskning på nut og nes

Sykepleiere, ingeniører og lærere er en del av løsningen på vår tids store samfunnsutfordringer. Nå skal norske kommuner få bedre verktøy til å takle klimautfordringer og eldrebølge.

Kunne du tenkt deg å leve i en flytende by?

Nå vil norske forskere plassere universiteter under bakken og byer på havet.

Gode tider for norsk forskning

Forskerne publiserer mer, næringslivet forsker mer, og forskere samarbeider mer.

Forskningstidsskrifter blir åpent tilgjengelige

En ny ordning skal bidra til at sentrale norske tidsskrifter innenfor humaniora og samfunnsvitenskap kan utgis med åpen tilgang. Ordningen erstatter Forskningsrådets publiseringsstøtte for humsam-tidsskrifter.

Europa inkluderes i INTPART

Ni millioner legges av til internasjonalt partnerskapssamarbeid med Frankrike og Tyskland om utdanning, forskning og innovasjon.

Norske forskere forlater Venstre

Hvis norske forskere fikk bestemme, ville partiene på venstresiden fått all makt. MDG ville vært over sju ganger så store som Frp, som ville blitt utradert.

Ledelsesforskning– Det må da kunne gå an å si at «det kommer an på»

Bombastiske løsninger og sannheter dominerer, men innad i forskningsmiljøet er det uenigheter. Kan man egentlig ha en konsistent lederstil?

Venstre-lederenVil fjerne arbeidsgiveravgift for gründerbedrifter

Trine Skei Grande ønsker å ta bort arbeidsgiveravgiften for de fem første ansatte de tre første årene i en mindre oppstartsbedrift.

160 millioner til IKT-prosjekter

Forskningsrådet setter av til sammen 160 millioner til 23 prosjekter for å styrke grunnleggende IKT-forskning.

Ti nye sentre for fremragende forskning

Forskningsrådet gir ti forskningsmiljøer status som Senter for fremragende forskning (SFF).

Statsansatte forskere får lønnsbank– Alvorlig for rekrutteringen til norsk forskning

Lønnsgapet mellom forskere i offentlig og privat sektor doblet seg på ti år, viser en ny rapport.

Annonse
Annonse
Annonse