Annonse
Norges sju børsnoterte selskaper der staten har en eierandel har 63 styrerepresentanter. I alt 26 av dem er bosatt i Oslo, mens 5 er fra Asker eller Bærum.  Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix    

Sp ut mot Oslo-dominans blant styremedlemmer i statseide selskaper

Norge har sju børsnoterte selskaper der staten har en eierandel, og disse har 63 styrerepresentanter. I alt 26 av dem er bosatt i Oslo, mens 5 er fra Asker eller Bærum.

Ytterligere ti har adresse på sentrale deler av Østlandet, og elleve av representantene er bosatt i utlandet. Det er samme antall som Vestlandet, Sørlandet, Midt-Norge og Nord-Norge, skriver Dagbladet.

Næringspolitisk talsperson Geir Pollestad i Senterpartiet reagerer på det han omtaler som en oslodominans. Han mener den smale geografiske representasjonen kan gjøre at styrene mister «det brede perspektivet».

– En del av problemet er at de som kan påvirke dette, nemlig regjeringen, ikke ser dette som er problem, sier Pollestad til avisen.

Næringsminister Iselin Nybø (V) sier staten jobber systematisk for å finne kvalifiserte styremedlemmer fra hele landet. Hun peker samtidig på at mangfold ikke bare handler om bosted, men også om kjønn, alder, erfaring og kulturell bakgrunn.

– Mangfold er viktig fordi det bidrar til godt styrearbeid og gode beslutninger ved at saker i større grad belyses fra ulike ståsteder. Som eier søker vi å bidra til at styrene får en sammensetning som er tilstrekkelig mangfoldig, blant annet ved å jobbe systematisk med å finne kompetente kandidater fra hele landet når vi søker etter styremedlemmer, sier Nybø.

Annonse
Annonse