Ledelse

3 viktige valg å ta som mellomleder

Mellomledere står midt i organisasjonen og kan fort komme i skvis mellom ulike interesser og hensyn.

Publisert Sist oppdatert

LEST OM LEDELSE. Rådgiver og styreproff Lillian Mogensen og professor Henrik Holt Larsen skriver i et innlegg hos danske Væksthus for ledelse – et miljø jobber med ledelse i offentlig sektor – om tre valg de mener mellomledere bør og må ta for å gjøre en god jobb.

Her er noen av de viktigste poengene under hvert «valg».

 • Velg lederjobben – legg bort rollen som spesialist og ekspert
  Sannsynligvis ble du valg som mellomleder fordi du er en god spesialist. I rollen som leder skal du ha faglighet, men du skal ikke løse spesialistoppgaver.
  Noe av det viktigste i din nye lederrolle er å jobbe med utvikling, innovasjon, økonomiske nøkkeltall, beslutninger, medarbeideres utvikling og trivsel.
 • Dropp glansbildet, vær deg selv
  Jobb for å bygge et sterkt personlig og autentisk lederskap som mellomleder, men ikke kjemp for å leve opp til et eller annet glansbilde. Det finnes ikke. Det er klokere at du er deg selv og er tro mot dine verdier, faglighet og dømmekraft, skriver Mogensen og Holt Larsen. Og lytt til de tilbakemeldingene du løpende får fra medarbeidere. Bruk dem til å utvikle lederskapet ditt.

  Kan en leder være i tvil? Her minner skribentene om at det å aldri være i tvil som leder fører til at medarbeidere får lite handlings- og refleksjonsrom. Ikke er det sikkert at de får så lyst til å følge deg som leder, heller. Men – i andre typer saker skal det ikke være tvil. Tvilen skal eventuelt være avklart på forhånd. Dette gjelder for eksempel i en del personalsaker, oppsigelsessaker, store kontraktsforhandlinger osv.
 • Velg riktig sjef
  Mange mellomledere er ikke så opptatt av «å lede oppover» og å lykkes sammen med sjefen sin. Det er feil prioritering, mener skribentene. De viser til at det ligger i mellomlederens jobb å få sjefen til å se bra ut og å forstå hva du skal hjelpe sjefen din med. Dét er en god forutsetning for et godt samarbeid. Sjef og mellomleder skal spille hverandre gode gjennom å avstemme forventninger og gi ærlige tilbakemelding til hverandre. De skal utnytte hverandres styrker og svakheter.

  «Mellomlederen gjør klokt i å investere i sjefen sin, for man har den sjefen man fortjener», skriver Mogensen og Holt Larsen: Hvis du klager over sjefens manglende tilstedeværelse og mangel på tilbakemeldinger, skal du starte med å etterspørre det. Ta initiativ til en samtale, og sørg for å at dere får satt av tid i kalenderen.

  Du bør kjenne din sjef godt for å få til et tillitsfullt og respektfylt samarbeid. Forutsetningen er ofte at man har felles verdier, som mennesker, og at man respekterer hverandre faglig. Mogensen og Holt Larsen understreker for øvrig at det å være i langvarig konflikt med sjefen er uheldig og går utover kvaliteten i arbeidet. Her må du vurdere hvor mye du vil investere for å få det til å fungere. Hvis konfliktene ikke kan løses, er det kanskje lurt å se seg om etter en annen arbeidsplass og en annen sjef.

Mogensen og Holt Larsen har skrevet boken «Håndbog for mellomledere», hvor de gir råd og presenterer ulike verktøy for mellomledere.

Powered by Labrador CMS