Ledelse

Even Bolstad, leder i HR Norge, får ikke vært til stede på HR Forum. Han sitter i karantene i Manchester.

– Dette er de tre viktigste HR-oppgavene i høst

HR Forum samler i dag over 500 deltagere på Fornebu. Even Bolstad i HR Norge trekker frem tre områder hvor det nå er viktig at HR lykkes.

Publisert Sist oppdatert

Etter lang tids seminartørke, kan fagfolk innenfor HR og ledelse igjen samles til fysisk. Årets HR Forum i regi av HR Norge er da også utsolgt, med 600 deltagere; utstillere inkludert.

– Det er igjen tid for å se framover, konstaterer Even Bolstad, daglig leder i HR Norge.

Intervjuet skjer, symptomatisk nok, på telefon fra Manchester; hvor Bolstad er i karantene etter en flytur der en medpassasjer i etterkant fikk påvist smitte.

Men han er glad for at HR Forum ikke ble et digitalt arrangement i år, slik at alle andre involverte kan møtes.

– Vi er veldig glade for at vi kan ha fysiske konferanser igjen.

3 nøkkeloppgaver

HR-funksjonene rundt om på arbeidsplassene innbefatter utvikling av organisasjoner, medarbeidere og ledere – med virksomhetens mål for øye. Pluss ulike prosesser og systemer knyttet til de menneskelige ressursene; de ansatte.

«Trykket» på HR er ikke lenger like intenst som det har vært i deler av pandemien, men det er fremdeles mange oppgaver å ta tak i.

Dette er de tre viktigste utfordringene i HR-rollen i høst, mener Even Bolstad:

  • Den hybride arbeidshverdagen. Finne løsninger for kombinasjoner av arbeid på kontoret, hjemme og annen type fjernarbeid. Det jobbes mye med samhandling og hvordan man samtidig kan møte kundens/brukerens, kollegafellesskapets og den enkelte medarbeiders behov.

  • Arbeidsmarkedet har snudd. Behovet for å tiltrekke seg og rekruttere nye ansatte har økt – samtidig som det gjelder å beholde de dyktige medarbeiderne man allerede har.

  • Organisasjonsutvikling. Det jobbes med smidige prinsipper for samarbeid; hvilket inkluderer samarbeid med eksterne samarbeidspartnere og underleverandører, teknologiske strukturer og prosesser.

Økt konkurranse

Hybridløsninger og mer smidige prinsipper for samarbeid har stått på agendaen en stund, men våren 2021 skjedde det noe som påvirket HR-hverdagen umiddelbart.

Bevegelsene i arbeidsmarkedet økte.

Flere stillingsannonser var i omløp. Flere begynte å se seg om etter nye jobber.

– De fleste jeg snakker med sier det snudde i mars, sier Even Bolstad.

– Det man er veldig opptatt av nå, er å tiltrekke seg nye folk – samtidig som man beholder dyktige og ettertraktede medarbeidere. Motivasjon og et godt arbeidsmiljø er den beste måten å holde på dem på.

– Kan ikke løses med lønn

Noen typer kompetanse er det underskudd på. Det gjelder blant annet innenfor IKT, sikkerhet og digitalisering. Etterspørselen har økt også i offentlig sektor, og dét merkes i privat sektor.

Konkurransen er dessuten internasjonal, og dermed er det ikke nødvendigvis så enkelt å importere arbeidskraft, konstaterer Bolstad.

– Når det er ubalanse mellom tilbud og etterspørsel på arbeidskraft, stiger lønningene raskere enn for andre grupper. Dét skjer nå for noen typer IKT-kompetanse.

– De mest fremoverlente prøver å dekke opp behovet for arbeidskraft gjennom å gi kort, målrettet utdanning til personer de allerede har ansatt i andre jobber og som det blir mindre etterspørsel etter fremover. Andre velger å jekke opp lønningene og hente fra naboen.

– Men som en klok person sa en gang: «Det blir ikke flere av dem selv om du betaler alle 15 prosent mer». I hvert fall ikke på kort sikt. Man bare forflytter problemet og får det i retur når naboen «stjeler tilbake». Dette kan ikke løses med lønn, man må øke tilbudet – det vil si øke utdanningskvotene og etterutdanne enda flere.

Ledelse og kultur

Organisasjonsutviklingen har gått i retning av at medarbeiderne får mer myndighet. Fellesnevneren for å «få til» de nye måtene å jobbe på er ledelse og kultur, mener lederen i HR Norge.

– Organisasjonene bindes sammen av ledelse, godt medarbeiderskap, kultur og gode samhandlingsformer. Det gjelder å opprettholde et godt samarbeid, uten å gli inn i små siloer.

Han mener at arbeidslivet i Norge har klart seg godt gjennom nedstengningen, og at det klarer seg godt også når det nå er tid for å se fremover.

– Tilliten i arbeidslivet i Norge har virkelig fått vist sin styrke under korona. Da vi slapp opp på styringssystemene, fungerte arbeidslivet utmerket likevel.

Powered by Labrador CMS