Ledelse

Finn din plass i styret

Du har et individuelt ansvar som medlem av et styre. Det er viktig at du følger et sett av regler.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver adekvat.no, som bruker boken Bedrift ABC'n som kilde.

Det anbefales at man ikke går inn i et styre før man har gjennomgått selskapets økonomi, organisasjon eller har hatt samtaler med ledelsen.

Du er avhengig av god dokumentasjon for å kunne gjøre en god jobb. Krev derfor jevnlige styremøter med god nok dokumentasjon på områder som:

  • Regnskap (Regnskapsrapporter som viser resultat, balanse og likviditet)
  • Salg og marked
  • Arbeidsmiljø
  • Produksjon

Påse at referatetene er riktige. Har du tatt forbehold må de være med.

Ved svak økonomi må en ha tettere oppfølging. Vær klar over handlingsreglene:

  • I henhold til asl/asal §3-4 er styret pliktig til å påse at selskapet har forsvarlig egenkapital. Husk det er forsvarlig egenkapital, men går den under 50% bør det handles.
  • Er styret kommet til at selskapet ikke har forsvarlig egenkapital har styret en handlingsplikt jfr asl/asal §3-5

Hvis selskapet blir insolvent, endrer styrets ansvar til å ivareta kreditorene. Da må styret påse at det ikke inngås avtaler av økonomisk betydning og at det prioriteres riktig ved betaling til kreditorer.

Fungerer ikke styret som du forventer, forsøk å rett på det. Hvis ikke, bør du vurdere om det er riktig å sitte i styret. Du kan når som helst melde deg ut av styret, skriver nettstedet.

Det anbefales også at du innehar en sunn skepsis på det som kommer fra daglig leder. Spør gjerne ledelsen hvis du ønsker svar på noe du lurer på. Søk råd hos revisor, fortrinnsvis som et samlet styre, da revisor ikke kan gå utover sin taushetsplikt annet enn for et samlet styre.

Hold deg oppdatert på lovgivningen, spesielt aksjeloven.

Powered by Labrador CMS