Ledelse

Ledere i Bodø bør kommunisere annerledes enn i Oslo

Publisert Sist oppdatert

Kommunikasjon er en viktig del av en leders arsenal, og er et verktøy både for veiledning, motivasjon, trivsel og effektivitet.

Men lederens kommunikasjon fungerer helt klart best hvis han eller hun treffer de ansattes preferanser for lederkommunikasjon, og det kan variere.

I Norge er det for eksempel vanlig at ansatte foretrekker ledere som bruker kommunikasjon til å understreke viktigheten av samarbeid, gode prosesser og velferd, samt relasjoner og relasjonsbygging. I tillegg foretrekker norske ansatte ledere som tar tak i konflikter tidlig og kommuniserer på en måte som demonstrerer en vilje til å ta tak i og løse opp i problemer.

Det viser en undersøkelse Gillian Warner-Søderholm, førsteamanuensis ved BI, har gjennomført sammen med Annika Søderholm.

Aller minst liker norske arbeidstakere retorisk kommunikasjon, et overdrevent produksjonsfokus og for mye detaljsnakk rundt framtiden.

Men dette er ikke enden på visa. For det er nemlig ikke slik at alle norske arbeidstakere tenker likt om kommunikasjon. Det er betydelige variasjoner mellom de ulike regionene i landet når det gjelder hvilken type kommunikasjon de ansatte ønsker fra lederen sin, skriver Warner-Søderholm i et innlegg hos BI Business Review.

I studien sin, finner Warner-Søderholm og Søderholm følgende regionale forskjeller som ledere bør ta i betraktning når de kommuniserer til medarbeiderne sine:

Oslo-området

Ansatte i Oslo-regionene verdsetter problemløsningsfokus høyest i Norge, og er lite opptatt av produksjonsfokus. Ansatte i Oslo-regionen er dessuten mer opptatt av at ledere har gode overtalelsesevner enn ansatte i de andre regionene. De foretrekker dermed en mer ekstrovert leder med gode retoriske ferdigheter. Oslo skårer også lavest på representasjon, og høyest på autonomifokus, konfliktløsningsfokus og toppledelsesfokus.

Ansatte i Oslo-området foretrekker ledere som delegerer offentlig kommunikasjon til andre med mer faglig kompetanse, håndterer kommunikasjonen med toppledelsen godt, kommuniserer oppmerksomt og lyttende til de ansattes ideer og initiativer, og kommuniserer med alle parter i en konflikt for å opprettholde samhold i organisasjonen.

Vestlandet

Vestlandet er den regionen i Norge som verdsetter problemløsningsfokus minst, noe som betyr at de ansatte foretrekker ledere som lar de ansatte håndtere sine egne problemer selv. I tillegg scorer Vestlandet lavest på autonomifokus, hensyn, fremsynthet, konfliktløsningsfokus og toppledelsesfokus.

Ansatte på Vestlandet foretrekker ledere som kommuniserer tydelig om kontroll og krav, kommuniserer effektivt og direkte, er opptatt av å diskutere saker her og nå fremfor å spekulere om fremtiden.

Nord-Norge

Ansatte i Nord-Norge verdsetter produksjonsfokus aller minst i Norge, scorer lavest på overtalelsesevne og høyest på representasjon.

Ansatte i Nord-Norge er mer komfortable med ledere som er utadvendte, men som ikke «overselger» budskapet. Det anses også som positivt at lederen står tydelig frem, er en som gjerne tar ordet, er proaktiv og representerer organisasjonen.

Sørlandet og Midt-Norge

Ansatte på Sørlandet og i Midt-Norge foretrekker produksjonsfokus høyest av regionene, og verdsetter på denne måten en leder med mer konkurranseinnstilt kommunikasjonsstil.

Studien viser også at Sørlandet scorer høyest på hensyn og framsynthet. Dette antyder at medarbeidere på Sørlandet foretrekker ledere som kommuniserer vennlig og imøtekommende og samtidig kommuniserer detaljer, fokuserer på nøyaktighet og analyser av trender.

Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Powered by Labrador CMS